Advertisment سه سناریوی فلاحتیان برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

سه سناریوی فلاحتیان برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور

معاون وزیر نیرو سومین سناریوی پیش‌رو را استفاده از فناوری جدید و افزایش راندمان و حذف نیروگاه‌های با راندمان کم اعلام کرد.
فاطمه لطفی
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: ما در سه سناریو ظرفیت نیروگاهی کشور را برای ۲۰ سال آینده در سال ۱۴۱۶ پیش‌بینی کردیم و بر اساس آن، ظرفیت نیروگاهی باید ۱۲۳ تا ۲۰۰ هزار مگاوات شود.به گزارش  «انرژی امروز» هوشنگ فلاحتیان امروز در پنل تخصصی برق سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو افزود: در سناریوی اول، برای رشد ۸ درصدی اقتصادی در دوره ۲۰ ساله، باید سالی ۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود. وی افزود: یک سناریوی دیگر لزوم در دست داشتن ۱۲۳ تا ۱۴۰ هزار مگاوات را نشان می‌دهد و بر این اساس حداقل باید ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شود. معاون وزیر نیرو با بیان اینکه «سومین سناریوی پیش‌رو استفاده از فناوری جدید و افزایش راندمان و حذف نیروگاه‌های با راندمان کم است»، ابراز امیدواری کرد که ظرف سه سال آینده ساخت کامل توربین‌های کلاس F. با راندمان ۵۸ درصد را داشته باشیم که گروه مپنا در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است. وی در ادامه اعلام کرد: اکنون کمتر از ۶۰ درصد برق کشور در بخش خصوصی تولید می‌شود و درصددیم آن را به ۸۰ درصد برسانیم. فلاحتیان با بیان اینکه «در چهار سال گذشته تلاش زیادی برای توازن بین مصارف و منابع انجام دادیم»، توضیح داد: در سال ۱۳۹۲ درآمد حاصل از فروش انرژی ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع در سال گذشته به صنعت برق کشور تزریق شده؛ اما هنوز تفاوت قابل توجهی بین مصارف و منابع وجود دارد. وی با بیان اینکه «هزینه ایجاد یک نیروگاه در ایران چه بسا که گران‌تر از ایجاد آن در اروپا است»، افزود: بدهی‌های ما به نیروگاه‌های خصوصی در پایان سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است و به دنبال برداشتن بار مالی از دوش صنعت برق هستیم. اراده‌ای در حوزه‌ها ایجاد شده که بتوانیم شرایط را نسبت به گذشته بهبود ببخشیم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه «ما در چهار سال گذشته۵ .۴  درصد تلفات برق را کاهش دادیم»، افزود: متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی آمریکا و اروپا حدود یک درصد با راندمان نیروگاه‌های ما فرق دارد. فلاحتیان افزود: راندمان نیروگاه‌های تجدیدپذیر در چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزوده شده و از ۲۰۰ مگاوات به ۴۰۰ مگاوات رسیده است. تا تابستان سال ۹۷ نیز ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۸۰۰ مگاوات می‌رسد. وی در پایان یادآور شد: به ما تکلیف شده که در برنامه ششم توسعه سالانه ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر وارد مدار کنیم.
در پنل تخصصی برق سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو مطرح شد:

سه سناریوی فلاحتیان برای افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور

معاون وزیر نیرو سومین سناریوی پیش‌رو را استفاده از فناوری جدید و افزایش راندمان و حذف نیروگاه‌های با راندمان کم اعلام کرد.
اخبار صنعت برق

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: ما در سه سناریو ظرفیت نیروگاهی کشور را برای ۲۰ سال آینده در سال ۱۴۱۶ پیش‌بینی کردیم و بر اساس آن، ظرفیت نیروگاهی باید ۱۲۳ تا ۲۰۰ هزار مگاوات شود.

به گزارش  «انرژی امروز» هوشنگ فلاحتیان امروز در پنل تخصصی برق سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو افزود: در سناریوی اول، برای رشد ۸ درصدی اقتصادی در دوره ۲۰ ساله، باید سالی ۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شود.

وی افزود: یک سناریوی دیگر لزوم در دست داشتن ۱۲۳ تا ۱۴۰ هزار مگاوات را نشان می‌دهد و بر این اساس حداقل باید ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد شود.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه «سومین سناریوی پیش‌رو استفاده از فناوری جدید و افزایش راندمان و حذف نیروگاه‌های با راندمان کم است»، ابراز امیدواری کرد که ظرف سه سال آینده ساخت کامل توربین‌های کلاس F. با راندمان ۵۸ درصد را داشته باشیم که گروه مپنا در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است.

وی در ادامه اعلام کرد: اکنون کمتر از ۶۰ درصد برق کشور در بخش خصوصی تولید می‌شود و درصددیم آن را به ۸۰ درصد برسانیم.

فلاحتیان با بیان اینکه «در چهار سال گذشته تلاش زیادی برای توازن بین مصارف و منابع انجام دادیم»، توضیح داد: در سال ۱۳۹۲ درآمد حاصل از فروش انرژی ۸۰۰۰ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع در سال گذشته به صنعت برق کشور تزریق شده؛ اما هنوز تفاوت قابل توجهی بین مصارف و منابع وجود دارد.

وی با بیان اینکه «هزینه ایجاد یک نیروگاه در ایران چه بسا که گران‌تر از ایجاد آن در اروپا است»، افزود: بدهی‌های ما به نیروگاه‌های خصوصی در پایان سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است و به دنبال برداشتن بار مالی از دوش صنعت برق هستیم. اراده‌ای در حوزه‌ها ایجاد شده که بتوانیم شرایط را نسبت به گذشته بهبود ببخشیم.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه «ما در چهار سال گذشته۵ .۴  درصد تلفات برق را کاهش دادیم»، افزود: متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی آمریکا و اروپا حدود یک درصد با راندمان نیروگاه‌های ما فرق دارد.

فلاحتیان افزود: راندمان نیروگاه‌های تجدیدپذیر در چهار سال گذشته ۱۰۰ درصد افزوده شده و از ۲۰۰ مگاوات به ۴۰۰ مگاوات رسیده است. تا تابستان سال ۹۷ نیز ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۸۰۰ مگاوات می‌رسد.

وی در پایان یادآور شد: به ما تکلیف شده که در برنامه ششم توسعه سالانه ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر وارد مدار کنیم.

کد خبر: 
۱۴۵۷۴
منبع خبر: 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹