Advertisment ۹۰درصد معابر و ۸۰ درصد واحدهای مسکونی برقدار شدند | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

۹۰درصد معابر و ۸۰ درصد واحدهای مسکونی برقدار شدند

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر گفت: بیش از ۹۰ درصد شبکه روشنایی معابر و همچنین بیش از ۸۰ درصد مشترکان و واحدهای مسکونی در سطح شهر برقدار هستند.
پانیسا حسن زاده
مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر گفت: در سطح شهر ترانسفورماتورهای زیادی به طور کامل برقرار شدند.  بیش از ۹۰ درصد شبکه روشنایی معابر و همچنین بیش از ۸۰ درصد مشترکان و واحدهای مسکونی در سطح شهر برقدار هستند.مسعود صادقی در گفتگو با خبرنگار اعزامی «انرژی امروز» به کرمانشاه گفت: مساله اصلی پس از وقوع بحران،  برقرار کردن بارهای حیاتی بود،  بیمارستان ها، مناطق انتظامی،  نقاط سیاسی و بارهای عمومی مورد استفاده مردم است‌. این نوع بارها همگی در سطح شهر،  دردرجه اول برق دار شد که در مدیریت بحران و رفع مشکلات شهری مساله مهمی است. او با اشاره به  اهمیت مساله روشنایی معابر گفت: با توجه به شرایط برخی ساختمان ها امکان روشن شدن ندارند.  تامین روشنایی معابر در سر پل ذهاب به خوبی انجام شده است. کلیه شبکه های روشن معابر برقدار هستند و حتی در روز هم برای جلوگیری از خطاهای احتمالی چراغ معابر را موقتا روشن گذاشتیم.برای مناطق تامین برق نشده، نیاز به آواربرداری استصادقی با اشاره به وجود مشکلات پراکنده گفت: فیدرها برق دار هستند و در سطح شهر نیز ترانسفورماتورهای زیادی هستند که به طور کامل برقرار شدند.  بیش از ۹۰ درصد شبکه روشنایی معابر برقدار است؛ همچنین بیش از ۸۰ درصد مشترکان و واحدهای مسکونی در سطح شهر برقدار هستند منتها در برخی مسیرها در داخل شهر در پی وقوع زلزله مهیب ۷.۲ ریشتری، به دلیل تخریب واحدهای مسکونی و بسته شدن راه، امکان تردد ماشین آلات سنگین نیست؛ بنابراین ۲۰ درصدی که تامین برق نشده به دلیل نیاز به آواربرداری است. او با تاکید بر تذکرات اکید داده شده به همکاران برای رعایت موارد ایمنی گفت: نهایت دقت در اجرای عملیات صورت می گیرد. دستاورد روشنایی در سر پل ذهاب ظرف ۲۴ ساعت، دستاورد و رکورد خوبی است.مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با اشاره به تلاش همکاران برق برای رفع مشکل ۸ فیدر روستایی، گفت: امیدواریم در پناهیان امروز در تراز مناسب بخش قابل توجهی از روستاها را برق دار کرده باشیم. ‌او در ادامه افزود: برخی روستاها بیش از ۷۰ درصد تخریب شدند. در تلاشیم برق رسانی روستایی با دقت صورت گیرد. تیمی هم در نظر گرفتیم تا بعد از رفع مشکلات اساسی، به درخواست های خاص مردم هم پرداخته شود.صادقی با اشاره به تامین برق معابر و کمپ های درنظر گرفته شده گفت: از امروز با پروژکتورهای متعددی که در حال انتقال است، کمپ های غیر رسمی را هم برقدار می کنیم؛ از سوی دیگر با وجود مشغله بسیار برق رسانی داخلی این کمپ ها را در دستور کار قرار دادیم‌ و همکاران در حال برنامه ریزی برای آن هستند.
مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر در گفتگو با خبرنگار اعزامی «انرژی امروز»:

۹۰درصد معابر و ۸۰ درصد واحدهای مسکونی برقدار شدند

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر گفت: بیش از ۹۰ درصد شبکه روشنایی معابر و همچنین بیش از ۸۰ درصد مشترکان و واحدهای مسکونی در سطح شهر برقدار هستند.
اخبار صنعت برق

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر گفت: در سطح شهر ترانسفورماتورهای زیادی به طور کامل برقرار شدند.  بیش از ۹۰ درصد شبکه روشنایی معابر و همچنین بیش از ۸۰ درصد مشترکان و واحدهای مسکونی در سطح شهر برقدار هستند.

مسعود صادقی در گفتگو با خبرنگار اعزامی «انرژی امروز» به کرمانشاه گفت: مساله اصلی پس از وقوع بحران،  برقرار کردن بارهای حیاتی بود،  بیمارستان ها، مناطق انتظامی،  نقاط سیاسی و بارهای عمومی مورد استفاده مردم است‌. این نوع بارها همگی در سطح شهر،  دردرجه اول برق دار شد که در مدیریت بحران و رفع مشکلات شهری مساله مهمی است. 

او با اشاره به  اهمیت مساله روشنایی معابر گفت: با توجه به شرایط برخی ساختمان ها امکان روشن شدن ندارند.  تامین روشنایی معابر در سر پل ذهاب به خوبی انجام شده است. کلیه شبکه های روشن معابر برقدار هستند و حتی در روز هم برای جلوگیری از خطاهای احتمالی چراغ معابر را موقتا روشن گذاشتیم.

برای مناطق تامین برق نشده، نیاز به آواربرداری استصادقی با اشاره به وجود مشکلات پراکنده گفت: فیدرها برق دار هستند و در سطح شهر نیز ترانسفورماتورهای زیادی هستند که به طور کامل برقرار شدند.  بیش از ۹۰ درصد شبکه روشنایی معابر برقدار است؛ همچنین بیش از ۸۰ درصد مشترکان و واحدهای مسکونی در سطح شهر برقدار هستند منتها در برخی مسیرها در داخل شهر در پی وقوع زلزله مهیب ۷.۲ ریشتری، به دلیل تخریب واحدهای مسکونی و بسته شدن راه، امکان تردد ماشین آلات سنگین نیست؛ بنابراین ۲۰ درصدی که تامین برق نشده به دلیل نیاز به آواربرداری است. 

او با تاکید بر تذکرات اکید داده شده به همکاران برای رعایت موارد ایمنی گفت: نهایت دقت در اجرای عملیات صورت می گیرد. دستاورد روشنایی در سر پل ذهاب ظرف ۲۴ ساعت، دستاورد و رکورد خوبی است.

مدیرکل نظارت بر توزیع توانیر با اشاره به تلاش همکاران برق برای رفع مشکل ۸ فیدر روستایی، گفت: امیدواریم در پناهیان امروز در تراز مناسب بخش قابل توجهی از روستاها را برق دار کرده باشیم. ‌

او در ادامه افزود: برخی روستاها بیش از ۷۰ درصد تخریب شدند. در تلاشیم برق رسانی روستایی با دقت صورت گیرد. تیمی هم در نظر گرفتیم تا بعد از رفع مشکلات اساسی، به درخواست های خاص مردم هم پرداخته شود.

صادقی با اشاره به تامین برق معابر و کمپ های درنظر گرفته شده گفت: از امروز با پروژکتورهای متعددی که در حال انتقال است، کمپ های غیر رسمی را هم برقدار می کنیم؛ از سوی دیگر با وجود مشغله بسیار برق رسانی داخلی این کمپ ها را در دستور کار قرار دادیم‌ و همکاران در حال برنامه ریزی برای آن هستند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹