Advertisment چرا برق در اهواز قطع شد؟ | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

چرا برق در اهواز قطع شد؟

بررسی آمار‌های دیسپاچینگ نشانگر آن است که با وجود وزش باد شدید و وقوع گرد و غبار و پیش از بارش باران، تنها چند مورد فالت گذرا (خاموشی کوتاه مدت) در شبکه رخ داد.
دبیر تحریریه
روز گذشته وزش باد شدید در اهواز، منجر به برخواستن گرد و خاکی غلیظ شد که تمام اهواز و مناطق اطراف آن را در برگرفت و پس از آن بارش باران در این مناطق آغاز شد.معاون دیسپاچینگ و بهره‌برداری توزیع برق اهواز دراین‌باره گفت: وزش باد شدید روز گذشته باعث برخاستن گرد و خاک و افزایش ذرات ریز معلق در هوا به ۶۶ برابر حدمجاز (استاندارد ۹ هزار و ۹۹۱ میکروگرم بر مترمکعب است) شد که این میزان برابر با میزان ذرات ریز معلق هوا در بهمن سال گذشته بود.سعید آقایی ادامه داد: بررسی آمار‌های دیسپاچینگ نشانگر آن است که با وجود وزش باد شدید و وقوع گرد و غبار و پیش از بارش باران، تنها چند مورد فالت گذرا (خاموشی کوتاه مدت) در شبکه رخ داد که این خاموشی‌ها به دلیل برخورد شاخ و برگ درختان نزدیک به شبکه توزیع بود.آقایی تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته گروه‌های عملیاتی در مناطق مذکور بلافاصله اقدام به شاخه زنی نمودند که منجر به وصل برق در همان دقایق اول شد.به گفته این مقام مسئول، در زمان بارش باران نیز با وجود آنکه بیم آن می‌رفت وضعیت سال گذشته رخ دهد، به دلایل اقداماتی پیشگیرانه‌ای که انجام شده بود، از بروز دوباره آن جلوگیری شد.آقایی ادامه داد: تنها در دو نقطه به دلیل آن که خطوط برق در مناطق بیابانی قرار داشت و رسیدن گروه‌های عملیاتی به مناطق مذکور و تشخیص محل دقیق در شبکه زمانبر بود، خاموشی‌ها اندکی به طول انجامید.وی با بیان اینکه «پس از بروز پدیده ریزگرد‌ها و خاموشی‌های برق اهواز در بهمن ماه سال گذشته، این شرکت اقداماتی را به منظور پیشگیری از وقوع دوباره رخداد‌های سال گذشته در دست انجام قرار داد»، اضافه کرد: درهمین خصوص تاکنون ۱۶۵ دستگاه کلید گازی، ۱۹۸ ست کلید جداساز و یکهزار و ۹۸۶ اسپیسرنصب شده است.خاطرنشان ساخت: همچنین تاکنون بیش از ۷ هزار اصله درخت متداخل در شبکه فشار ضعیف و بیش از ۲ هزار اصله درخت متداخل در شبکه فشار متوسط هرس (شاخه زنی) شده است.آقایی با اشاره به اینکه «تاکنون بیش از ۵۶۰۰ مقره معیوب و قدیمی که متناسب با شرایط اقلیمی پیشین خوزستان و اهواز نصب شده بود»، تعویض و مقره‌های جدید با طول خزشی بیشتر (بیشتر بودن فاصله بین پره‌های مقره به منظور جلوگیری از بروز اتصال کوتاه) تعویض شده است.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون یک هزار و ۶۵۹ کیلومتر شبکه توزیع اهواز و مناطق تحت پوشش این شرکت با خودو‌ها و دستگاه‌های مقره شویی مورد شست و شو قرار گرفته است.

چرا برق در اهواز قطع شد؟

بررسی آمار‌های دیسپاچینگ نشانگر آن است که با وجود وزش باد شدید و وقوع گرد و غبار و پیش از بارش باران، تنها چند مورد فالت گذرا (خاموشی کوتاه مدت) در شبکه رخ داد.
اخبار صنعت برق

روز گذشته وزش باد شدید در اهواز، منجر به برخواستن گرد و خاکی غلیظ شد که تمام اهواز و مناطق اطراف آن را در برگرفت و پس از آن بارش باران در این مناطق آغاز شد.

معاون دیسپاچینگ و بهره‌برداری توزیع برق اهواز دراین‌باره گفت: وزش باد شدید روز گذشته باعث برخاستن گرد و خاک و افزایش ذرات ریز معلق در هوا به ۶۶ برابر حدمجاز (استاندارد ۹ هزار و ۹۹۱ میکروگرم بر مترمکعب است) شد که این میزان برابر با میزان ذرات ریز معلق هوا در بهمن سال گذشته بود.

سعید آقایی ادامه داد: بررسی آمار‌های دیسپاچینگ نشانگر آن است که با وجود وزش باد شدید و وقوع گرد و غبار و پیش از بارش باران، تنها چند مورد فالت گذرا (خاموشی کوتاه مدت) در شبکه رخ داد که این خاموشی‌ها به دلیل برخورد شاخ و برگ درختان نزدیک به شبکه توزیع بود.

آقایی تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته گروه‌های عملیاتی در مناطق مذکور بلافاصله اقدام به شاخه زنی نمودند که منجر به وصل برق در همان دقایق اول شد.

به گفته این مقام مسئول، در زمان بارش باران نیز با وجود آنکه بیم آن می‌رفت وضعیت سال گذشته رخ دهد، به دلایل اقداماتی پیشگیرانه‌ای که انجام شده بود، از بروز دوباره آن جلوگیری شد.

آقایی ادامه داد: تنها در دو نقطه به دلیل آن که خطوط برق در مناطق بیابانی قرار داشت و رسیدن گروه‌های عملیاتی به مناطق مذکور و تشخیص محل دقیق در شبکه زمانبر بود، خاموشی‌ها اندکی به طول انجامید.

وی با بیان اینکه «پس از بروز پدیده ریزگرد‌ها و خاموشی‌های برق اهواز در بهمن ماه سال گذشته، این شرکت اقداماتی را به منظور پیشگیری از وقوع دوباره رخداد‌های سال گذشته در دست انجام قرار داد»، اضافه کرد: درهمین خصوص تاکنون ۱۶۵ دستگاه کلید گازی، ۱۹۸ ست کلید جداساز و یکهزار و ۹۸۶ اسپیسرنصب شده است.

خاطرنشان ساخت: همچنین تاکنون بیش از ۷ هزار اصله درخت متداخل در شبکه فشار ضعیف و بیش از ۲ هزار اصله درخت متداخل در شبکه فشار متوسط هرس (شاخه زنی) شده است.

آقایی با اشاره به اینکه «تاکنون بیش از ۵۶۰۰ مقره معیوب و قدیمی که متناسب با شرایط اقلیمی پیشین خوزستان و اهواز نصب شده بود»، تعویض و مقره‌های جدید با طول خزشی بیشتر (بیشتر بودن فاصله بین پره‌های مقره به منظور جلوگیری از بروز اتصال کوتاه) تعویض شده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون یک هزار و ۶۵۹ کیلومتر شبکه توزیع اهواز و مناطق تحت پوشش این شرکت با خودو‌ها و دستگاه‌های مقره شویی مورد شست و شو قرار گرفته است.

کد خبر: 
۱۶۴۴۴

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹