Advertisment برق تبریز و شهرداری تفاهم نامه مبادله می کنند | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

برق تبریز و شهرداری تفاهم نامه مبادله می کنند

شرکت توزیع نیروی برق تبریز و شهرداری کلانشهرتبریز تفاهم نامه همکاری مبادله می کنند.
پانیسا حسن زاده
شرکت توزیع نیروی برق تبریز و شهرداری کلانشهرتبریز تفاهم نامه همکاری مبادله می کنند.به گزارش انرژی امروز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در نشست مشترک با شهردار این کلانشهر، با اشاره به لزوم تسهیل فرآیندهای مشترک، افزود: با توجه به تاکید شرکت توانیر بر اجرای شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن و ساختمان ها بر اساس تفاهم نامه بین وزارتخانه های نیرو  و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور، هنوز این موضوع در تبریز  اجرایی نشده که امیدواریم در این موضوع به یک رویه مشترک با شهرداری و نظام مهندسی برسیم.عادل کاظمی در خصوص تصمیم شهرداری مبنی بر ممنوعیت نصب پست های هوایی، تصریح کرد: هدف از این تصمیم کمک به زیبایی بصری شهر بوده، ولی این موضوع در تعارض با آیین نامه برق می باشد که موجب تحمیل هزینه زیاد به مشتریان می شود و امیدواریم بتوانیم به یک راه حل مشترک دست پیدا کنیم.وی افزود: با توجه به رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸، شرکت توزیع نیروی برق تبریز برنامه ریزی و اجرای اصلاح ۶۰ کیلومتر از شبکه روشنایی معابر تبریز را در دستور کار قرار داده است.وی تصریح کرد: ملاحظات جا به جایی شبکه، حفاری و کابل کشی، حساب های فیمابین، شاخه زنی و هرس درختان و ... از جمله مسائلی هستند که باید مورد توافق طرفین قرار بگیرند.وی از تدوین یک تفاهم نامه مشترک بین برق تبریز و شهرداری تبریز خبر داد و افزود: این تفاهم نامه مراحل پایانی بررسی خود را طی می کند تا موضوعی از قلم نیافتد و به زودی به امضاء طرفین خواهد رسید.وی در پایان خاطر نشان شد: تمامی این بحث ها زمانی ثمر بخش خواهد بود که بتوانیم در کار مردم و مراجعین تسریع کنیم و بروکراسی های زاید را از بین ببریم.در ادامه این نشست، شهردار کلانشهر تبریز گفت: با توجه به کمبود منابع در هر دو طرف، بهترین راه حل تعامل است.ایرج شهین باهر شهر را متعلق به همه ساکنان آن دانست و افزود: در تبریز نیز اگر مانند برخی شهرها، دیدگاه یاری رساندن به شهرداری وجود داشته باشد، بسیاری از کارها تسریع می شود.وی تاکید کرد: ما باید کاری بکنیم که چهره شهر نازیبا نشود و اعتبار اخذ شده توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز برای اصلاح روشنایی معابر، جای تقدیر دارد.وی از برق تبریز خواست تا در احیای بازار تاریخی تبریز بیش از پیش همکار کند و افزود: انتظار داریم در کف سازی بازار که به صورت قطعه قطعه انجام می شود، شرکت برق همکاری نماید تا شبکه برق بازار به زیر زمین منتقل شود.

برق تبریز و شهرداری تفاهم نامه مبادله می کنند

شرکت توزیع نیروی برق تبریز و شهرداری کلانشهرتبریز تفاهم نامه همکاری مبادله می کنند.
اخبار صنعت برق

شرکت توزیع نیروی برق تبریز و شهرداری کلانشهرتبریز تفاهم نامه همکاری مبادله می کنند.

به گزارش انرژی امروز، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در نشست مشترک با شهردار این کلانشهر، با اشاره به لزوم تسهیل فرآیندهای مشترک، افزود: با توجه به تاکید شرکت توانیر بر اجرای شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن و ساختمان ها بر اساس تفاهم نامه بین وزارتخانه های نیرو  و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور، هنوز این موضوع در تبریز  اجرایی نشده که امیدواریم در این موضوع به یک رویه مشترک با شهرداری و نظام مهندسی برسیم.

عادل کاظمی در خصوص تصمیم شهرداری مبنی بر ممنوعیت نصب پست های هوایی، تصریح کرد: هدف از این تصمیم کمک به زیبایی بصری شهر بوده، ولی این موضوع در تعارض با آیین نامه برق می باشد که موجب تحمیل هزینه زیاد به مشتریان می شود و امیدواریم بتوانیم به یک راه حل مشترک دست پیدا کنیم.

وی افزود: با توجه به رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸، شرکت توزیع نیروی برق تبریز برنامه ریزی و اجرای اصلاح ۶۰ کیلومتر از شبکه روشنایی معابر تبریز را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: ملاحظات جا به جایی شبکه، حفاری و کابل کشی، حساب های فیمابین، شاخه زنی و هرس درختان و ... از جمله مسائلی هستند که باید مورد توافق طرفین قرار بگیرند.

وی از تدوین یک تفاهم نامه مشترک بین برق تبریز و شهرداری تبریز خبر داد و افزود: این تفاهم نامه مراحل پایانی بررسی خود را طی می کند تا موضوعی از قلم نیافتد و به زودی به امضاء طرفین خواهد رسید.

وی در پایان خاطر نشان شد: تمامی این بحث ها زمانی ثمر بخش خواهد بود که بتوانیم در کار مردم و مراجعین تسریع کنیم و بروکراسی های زاید را از بین ببریم.

در ادامه این نشست، شهردار کلانشهر تبریز گفت: با توجه به کمبود منابع در هر دو طرف، بهترین راه حل تعامل است.

ایرج شهین باهر شهر را متعلق به همه ساکنان آن دانست و افزود: در تبریز نیز اگر مانند برخی شهرها، دیدگاه یاری رساندن به شهرداری وجود داشته باشد، بسیاری از کارها تسریع می شود.

وی تاکید کرد: ما باید کاری بکنیم که چهره شهر نازیبا نشود و اعتبار اخذ شده توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز برای اصلاح روشنایی معابر، جای تقدیر دارد.

وی از برق تبریز خواست تا در احیای بازار تاریخی تبریز بیش از پیش همکار کند و افزود: انتظار داریم در کف سازی بازار که به صورت قطعه قطعه انجام می شود، شرکت برق همکاری نماید تا شبکه برق بازار به زیر زمین منتقل شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹