رفتن به محتوای اصلی
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

جلسه پیگیری مشکلات مولد‌های مقیاس کوچک

جلسه پیگیری مشکلات مولد‌های مقیاس کوچک هفته آینده در دفتر قائم مقام وزیر نیرو تشکیل می‌شود.
دبیر تحریریه
انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران در راستای تشریح مشکلات پیش رو صنعت نیروگاه‌های تولیدپراکنده خواستار تشکیل جلسه‌ای با حضور آرش کردی شدند. این جلسه هفته آینده در دفتر قائم مقام وزیر نیرو تشکیل می‌شود.به گزارش انرژی امروز،  در راستای بهبود وضعیت نیروگاه های تولید پراکنده انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت خواستار تشکیل جلسه ای با حضور مدیرعامل توانیر شدند. اختلاف بین وزارتخانه های نفت و نیرو مدتی است که سبب بروز مشکلاتی برای صاحبان نیروگاه ها و تعطیلی تعدادی از این نیروگاه ها شده است. تا کنون جلساتی از طرف کمیسیون انرژی مجلس در همین جهت نیز تشکیل شده است. گفتنی است که جلسه مذکور روز دوشنبه بیستم آذرماه در سالن جلسات دفتر قائم مقام وزیر نیرو تشکیل می شود.

جلسه پیگیری مشکلات مولد‌های مقیاس کوچک

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
با حضور مدیرعامل توانیر برگزار می‌شود؛

جلسه پیگیری مشکلات مولد‌های مقیاس کوچک

جلسه پیگیری مشکلات مولد‌های مقیاس کوچک هفته آینده در دفتر قائم مقام وزیر نیرو تشکیل می‌شود.
اخبار صنعت برق
انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران در راستای تشریح مشکلات پیش رو صنعت نیروگاه‌های تولیدپراکنده خواستار تشکیل جلسه‌ای با حضور آرش کردی شدند. این جلسه هفته آینده در دفتر قائم مقام وزیر نیرو تشکیل می‌شود.
به گزارش انرژی امروز،  در راستای بهبود وضعیت نیروگاه های تولید پراکنده انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت خواستار تشکیل جلسه ای با حضور مدیرعامل توانیر شدند. 
اختلاف بین وزارتخانه های نفت و نیرو مدتی است که سبب بروز مشکلاتی برای صاحبان نیروگاه ها و تعطیلی تعدادی از این نیروگاه ها شده است. تا کنون جلساتی از طرف کمیسیون انرژی مجلس در همین جهت نیز تشکیل شده است. 
گفتنی است که جلسه مذکور روز دوشنبه بیستم آذرماه در سالن جلسات دفتر قائم مقام وزیر نیرو تشکیل می شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹