Advertisment برگزاری بزرگترین رویداد منطقه‌ای صنعت توزیع برق | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

برگزاری بزرگترین رویداد منطقه‌ای صنعت توزیع برق

کنگره جهانی سیرد، معتبرترین نهاد علمی بین‌المللی است که به صنعت توزیع نیروی برق و ارایه آخرین دستاوردهای علمی و فنی آن می‌پردازد.
پانیسا حسن زاده
ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد با حضور شماری از اندیشمندان و پژوهشگران صنعت برق و دانشگاه در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ماه در پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.به گزارش انرژی امروز، کنگره جهانی سیرد، معتبرترین نهاد علمی بین‌المللی است که به صنعت توزیع نیروی برق و ارایه آخرین دستاوردهای علمی و فنی آن می‌پردازد.برنامه های کنفرانس منطقه ای سیرد بر اساس الگوی کنگره جهانی سیرد است که این کنگره هر دوسال یکبار در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می شود. مقر اصلی این نهاد علمی در کشور بلژیک است که بیست کشور جهان شامل هفده کشور اروپایی و سه کشور غیر اروپایی شامل ایران، چین و امریکا عضو اصلی آن هستند. همچنین هجده کشور دیگر به عنوان عضو وابسته با سیرد بین الملل همکاری دارند که شرایط عضویت اصلی را حاصل نکرده اند.به گفته سید محمد هاشمی، دبیر کمیته ملی سیرد ایران، همکاری ایران با سیرد بین الملل از سال ۱۳۷۸ آغاز شده و تا حدود دو سال قبل به عنوان عضو وابسته (غیراصلی) با این نهاد علمی همکاری داشت. اما طی چند سال گذشته و به دنبال حضور موفق پژوهشگران ایرانی در اجلاس های جهانی سیرد و احراز بیشترین مقالات پذیرفته شده توسط نویسندگان ایرانی در اجلاس های اخیر، همچنین بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از سطح علمی و دانش فنی پژوهشگران ایرانی، کشور ما موفق شد در سال ۲۰۱۶ میلادی به عنوان سومین کشور غیر اروپایی به عضویت اصلی این نهاد معتبر بین المللی درآید. پس از استقرار دبیرخانه سیرد ایران در انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق و برگزاری منظم کنفرانس های منطقه ای سیرد در تهران، که اینک شاهد برگزاری ششمین دوره آن هستیم و انطباق برنامه های آن با کنگره جهانی سیرد، از جمله دیگر عوامل پذیرش ایران به عنوان عضو اصلی سیرد بین الملل بوده است.در کنفرانس امسال تعداد ۶۵۴ مقاله از سوی نویسندگان به دبیرخانه کنفرانس سیرد رسیده که بر اساس داوری ۱۵۹ مقاله پذیرفته شده که طی دو روز کنفرانس به صورت شفاهی و پوستر برای علاقمندان ارایه خواهد شد.همچنین یک نشست تخصصی تحت عنوان «داده کاوی در صنعت برق» نیز توسط چهره های خبره صنعت برق و دانشگاه برای روز دوم کنفرانس پیش بینی شده است.گفتنی است در این کنفرانس تئودور کانر، عضو اصلی کمیته راهبردی سیرد بین الملل در مراسم افتتاحیه به عنوان سخنران مدعو حضور دارد.
ششمین کنفرانس منطقه‌ای سیرد در تهران برگزار می‌شود؛

برگزاری بزرگترین رویداد منطقه‌ای صنعت توزیع برق

کنگره جهانی سیرد، معتبرترین نهاد علمی بین‌المللی است که به صنعت توزیع نیروی برق و ارایه آخرین دستاوردهای علمی و فنی آن می‌پردازد.

ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد با حضور شماری از اندیشمندان و پژوهشگران صنعت برق و دانشگاه در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی ماه در پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.

به گزارش انرژی امروز، کنگره جهانی سیرد، معتبرترین نهاد علمی بین‌المللی است که به صنعت توزیع نیروی برق و ارایه آخرین دستاوردهای علمی و فنی آن می‌پردازد.

برنامه های کنفرانس منطقه ای سیرد بر اساس الگوی کنگره جهانی سیرد است که این کنگره هر دوسال یکبار در یکی از کشورهای اروپایی برگزار می شود. مقر اصلی این نهاد علمی در کشور بلژیک است که بیست کشور جهان شامل هفده کشور اروپایی و سه کشور غیر اروپایی شامل ایران، چین و امریکا عضو اصلی آن هستند. همچنین هجده کشور دیگر به عنوان عضو وابسته با سیرد بین الملل همکاری دارند که شرایط عضویت اصلی را حاصل نکرده اند.

به گفته سید محمد هاشمی، دبیر کمیته ملی سیرد ایران، همکاری ایران با سیرد بین الملل از سال ۱۳۷۸ آغاز شده و تا حدود دو سال قبل به عنوان عضو وابسته (غیراصلی) با این نهاد علمی همکاری داشت. اما طی چند سال گذشته و به دنبال حضور موفق پژوهشگران ایرانی در اجلاس های جهانی سیرد و احراز بیشترین مقالات پذیرفته شده توسط نویسندگان ایرانی در اجلاس های اخیر، همچنین بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از سطح علمی و دانش فنی پژوهشگران ایرانی، کشور ما موفق شد در سال ۲۰۱۶ میلادی به عنوان سومین کشور غیر اروپایی به عضویت اصلی این نهاد معتبر بین المللی درآید. پس از استقرار دبیرخانه سیرد ایران در انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق و برگزاری منظم کنفرانس های منطقه ای سیرد در تهران، که اینک شاهد برگزاری ششمین دوره آن هستیم و انطباق برنامه های آن با کنگره جهانی سیرد، از جمله دیگر عوامل پذیرش ایران به عنوان عضو اصلی سیرد بین الملل بوده است.

در کنفرانس امسال تعداد ۶۵۴ مقاله از سوی نویسندگان به دبیرخانه کنفرانس سیرد رسیده که بر اساس داوری ۱۵۹ مقاله پذیرفته شده که طی دو روز کنفرانس به صورت شفاهی و پوستر برای علاقمندان ارایه خواهد شد.

همچنین یک نشست تخصصی تحت عنوان «داده کاوی در صنعت برق» نیز توسط چهره های خبره صنعت برق و دانشگاه برای روز دوم کنفرانس پیش بینی شده است.

گفتنی است در این کنفرانس تئودور کانر، عضو اصلی کمیته راهبردی سیرد بین الملل در مراسم افتتاحیه به عنوان سخنران مدعو حضور دارد.

کد خبر: 
۱۸۵۱۴

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹