رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

شرکت ملی نفت ایران جزو ۱۰۰ شرکت آلاینده دنیاست

در میان این ۱۰۰ شرکت، شرکت‌های دولتی آرماکو عربستان سعودی، گازپورم، شرکت ملی نفت ایران و زغال سنگ هند قرار دارند.
اخبار بین االملل

۷۱ درصد از گازهای آلاینده جهان توسط ۱۰۰ شرکت تولید می‌شود که یکی از این شرکت‌ها ایرانی‌ست.

به گزارش «انرژی امروز» جدیدترین تحقیقات گازهای گلخانه‌ای (GHG) می‌گوید تقریبا ۷۱ درصد این گازها توسط ۱۰۰ کمپانی تولید و در هوا منتشر می‌شود.

این تحقیق ادعا می‌کند میزان تاثیر گذاری گازهای فسیلی در گرم شدن زمین از زمانیکه ۱۰۰ کمپانی ۷۱ درصد از گازهای کربن و متون را از سال ۱۹۹۸ تولید می‌کنند دو برابر شده است.

استخراج سوخت وقتی که به آلودگی تبدیل می‌شود یک نگرانی فزاینده را در مورد این صنعت موجب خواهد شد. از سال ۱۹۹۸ آلاینده‌های بیشتری نسبت به ۲۳۷ سال قبل در جو منتشر شده‌اند

از میان این ۱۰۰ شرکت دست کم ۳۶ شرکت دولتی هستند که از جمله آنها می‌توان به آرماکو عربستان سعودی، گازپورم، شرکت ملی نفت ایران و زغال سنگ هند اشاره کرد.

در کنار اینها شرکت‌هایی چون shell، bp، chevron ، peadbody و توتال از جمله شرکت‌های خصوصی سهیم در این اتفاق هستند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

شرکت ملی نفت ایران جزو ۱۰۰ شرکت آلاینده دنیاست

در میان این ۱۰۰ شرکت، شرکت‌های دولتی آرماکو عربستان سعودی، گازپورم، شرکت ملی نفت ایران و زغال سنگ هند قرار دارند.
فاطمه لطفی
۷۱ درصد از گازهای آلاینده جهان توسط ۱۰۰ شرکت تولید می‌شود که یکی از این شرکت‌ها ایرانی‌ست.به گزارش «انرژی امروز» جدیدترین تحقیقات گازهای گلخانه‌ای (GHG) می‌گوید تقریبا ۷۱ درصد این گازها توسط ۱۰۰ کمپانی تولید و در هوا منتشر می‌شود.این تحقیق ادعا می‌کند میزان تاثیر گذاری گازهای فسیلی در گرم شدن زمین از زمانیکه ۱۰۰ کمپانی ۷۱ درصد از گازهای کربن و متون را از سال ۱۹۹۸ تولید می‌کنند دو برابر شده است.استخراج سوخت وقتی که به آلودگی تبدیل می‌شود یک نگرانی فزاینده را در مورد این صنعت موجب خواهد شد. از سال ۱۹۹۸ آلاینده‌های بیشتری نسبت به ۲۳۷ سال قبل در جو منتشر شده‌انداز میان این ۱۰۰ شرکت دست کم ۳۶ شرکت دولتی هستند که از جمله آنها می‌توان به آرماکو عربستان سعودی، گازپورم، شرکت ملی نفت ایران و زغال سنگ هند اشاره کرد.در کنار اینها شرکت‌هایی چون shell، bp، chevron ، peadbody و توتال از جمله شرکت‌های خصوصی سهیم در این اتفاق هستند.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹