Advertisment مدیران در بکارگیری جوانان ریسک‌پذیر باشند/مخالف بکارگیری بازنشسته‌ها هستم | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

مدیران در بکارگیری جوانان ریسک‌پذیر باشند/مخالف بکارگیری بازنشسته‌ها هستم

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: مدیران باید ریسک پذیر باشند و اجازه دهند که جوانان آزمایش و خطا کنند.
نسیم خانه زرین
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه «استفاده از جوانان یک رویکرد مستقیم نخواهدبود بلکه باید فضا برای رشد و نمو جوانان آماده شود» اظهار کرد: مدیران باید ریسک پذیر باشند و اجازه دهند که جوانان آزمایش و خطا کنند.به گزارش خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» سید صالح هندی در خصوص جوانگرایی در صنعت نفت گفت: مولفه های بسیاری باعث بکارگیری نیروی جوان در دیگر نقاط دنیا شده است که می توان به ذهن خلاق، انرژی مضاعف، انگیزه بالای برای پیشرفت و ترقی، حس نوگرایی، تنوع طلبی و شاید ریسک پذیری جوانان اشاره کرد.او با تاکید بر اینکه «الزاما جوان بودن یا نبودن به عنوان یک شاخص مطرح نیست» گفت: در کنار جوانگرایی، استفاده از فیلتر شایسته سالاری ضروری است.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران عواملی همچون حلم، نادیده نگرفتن تجارب گذشتگان، احترام به پیشکسوتان ضمن بیان اعتقادات، اخلاق حرفه ای و فردی، ایمان در کنار تخصص، اخلاص، اعتماد بنفس، مسولیت پذیری را از ضروریات این امر دانست.او در خصوص راهکارهای بکارگیری جوانان اظهار کرد: باید امکان دیده شدن جوانان و توانایی آنها را در شرکت ها فراهم کنیم و اجازه دهیم عقاید خود را مطرح کنند، ایده پردازی کنند و یک تریبون برای انتقال نظرات ایجاد کنیم. جوانان پتانسیل بسیاری دارند که می توانند راه خود را باز کنند و نیازی به رانت و یا شرایط ویژه برای ارتقا نخواهند داشت.هندی با اشاره به اینکه درصد بسیاری از امتیازات، افزایش حقوق، و شرایط کاری بهتر فقط وابسته به گذشت زمان است گفت:  در این صورت بسیاری از جوانان مستعد سازمان اجازه نفس کشیدن نخواهند داشت بنابراین نیازمند تزریق هوای تازه به سازمان و بکارگیری پتانسیل ها و نیز اجازه دان برای رشد و نمو جوانان هستیم.او با تاکید بر اینکه «هر شکوفایی الزاما نباید دولتی باشد» افزود: متاسفانه قبله آمال و آرزوهای برخی جوانان استخدام در سیستم اداری دولتی است، سازمان های دولتی بسیار بزرگ شده اند و زمینه ای برای ایجاد خلاقیت و نوآوری ندارند و توصیه نمی کنم به دنبال کار در بخش دولتی باشند اگر چه کار پیدا کردن در شرکت های خصوصی نیز دشوار است.کاهش میانگین سنی مدیران فرایندی مستمر استمدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به جوانان جویای کار تصریح کرد: جوانان باید به دنبال نقش آفرینی و اثرگذاری باشند به علومی مسلح شوند که آنها را از بقیه متمایز کند، اگر ازدیگران متمایز شوند قطعا موقعیت های شغلی خوبی خواهند داشت.  هندی با تاکید بر اینکه «کاهش میانگین سنی مدیران فرایندی مستمر است» اظهار کرد: در دولت های قبلی با تشکیل شوراهای معاونین و مشاورین جوان یک شبه می خواستند این کار را انجام دهند، و به سرعت این اتفاق  افتاد، در نتیجه با شکست مواجه شد و محو شد، در نتیجه الزامی نیست که جوانگرایی را با جوان شدن مدیران معادل بگیریم با اینکه آن نیز یکی از الزامات است.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران افزود: مرکز توسعه مدیریت با تمام انتقاداتی که به آن وارد است، نسل جدیدی از مدیران را در صنعت نفت معرفی کرده است در صورتی که می توانست خیلی بهتر از این عمل کند اما با غربالگری های انجام شده و دوره های آموزشی شروع خوبی داشته اگرچه نیاز به بازنگری و بازبینی برنامه ها دارد.او با اشاره به اینکه صنعت نفت ما بسیار صنعت سنتی بوده است گفت: صنعت نفت به دلیل اینکه نان آور یک مملکت بوده است در مقابل صنایع نانو و بایو که رشد کردند،  فرصتی برای رشد نداشته است.هندی گفت: اخیرا شرکت های خصوصی تمایل به هزینه کردن برای نیروها داشته اند و تمایل شرکت های خصوصی به استفاده از بازنشستگان در حال تغییر است، استفاده از آنها برای آشنایی با راهکارهای ادرای در صنعت نفت است و اقدام به جذب نیروهای جوان کرده اند. استفاده از جوانان شاید یک رویکرد مستقیم نخواهدبود بلکه باید فضا را آماده کنیم که خود جوانان رشد و نمو پیدا کنند نه الزاما اینکه دستشان را بگیریم و از موانع رد کنیم.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه بخش دولتی امتیاز خوبی در بخش شایسته سالاری نخواهد گرفت اما وضعیت صنعت نفت بهتر از جاهای دیگر است گفت: اگرچه در مدیریت های مختلف و بازنشسته شدن نیروها نیروهای جوان جایگزین شدند که کارایی خوبی نیز داشتند و متوسط سن افراد پایین آمده است؛ بنابراین شروع خوبی داشته است و امیدواریم این روند به خوبی ادامه داشته باشد.مدیران در بکارگیری جوانان ریسک پذیر باشنداو درخصوص مکانیزم بررسی عملکرد نیروهای جوان قبل از به کارگیری توسط تیم های کارشناسی گفت: می توان جوانان مستعد را در کنار مدیران دیگر در دوره ای به عنوان دوره آزمایشی قرار داد و با آموزش ها و آزمون ها آنها ر ا سنجید اما معتقدم در واگذاری پست های مدیریتی نباید خیلی دست به عصا رفت بلکه مدیران باید ریسک پذیر باشند و اجازه دهند که جوانان آزمایش و خطا کنند در اینصورت قطعا نتیجه خوبی به همراه خواهند داشت؛ همچنانکه این تجربه را در اوایل انقلاب داشتند و افراد در حین کار تجاربی آموختند.او افزود: اگرچه هنگامی می توان کار را به جوانان واگذار کرد که امکان ریسک وجود داشته باشد تا اگر اشتباهی رخ داد قابل جبران باشد، اما واقعا در برخی از موارد، امکان  ریسک وجود ندارد و ضرر بسیار هنگفتی به آن سازمان یا به کشور خواهد رسید؛ بنابراین در جاهایی که ریسک جواب خواهد داد بهتر است جوان بر سر کار باشد و افراد باتجربه به او مشورت دهند و بالعکس در جاهایی که ریسک بالایی دارد افراد باتجربه را به کار بگیریم و جوانان در کنار آنها کار را بیاموزند.ضعف نفت در ایجاد برنامه های مدونهندی با اشاره به اینکه در ایجاد برنامه های مدون ضعیف هستیم گفت: اما این به این معنا نیست که کاری انجام نشده است؛ به جوانان زیر چهل سال اجازه داده شده است تا بیایند و مدیر شوند و مدیران موفقی نیز بوده اند.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: استفاده از جوانان منحصر به زمان آقای زنگنه نبوده است اگرچه با حضور ایشان این فکر تقویت شد. در حال حاضر زنگنه تعداد بسیاری از جوانان را در اطراف خود دارد و متاسفانه جوسازی های بسیاری علیه آنان می شود اما کارایی خوبی دارند اگرچه ایراداتی نیز دارند.هندی در خصوص حمایت بخش دولتی از بخش خصوصی گفت: می توان حمایت کرد اما وزارت نفت بیشتر بخش حکمرانی و  حکمفرمایی را به نمایندگی از دولت دارد و شرکت ملی نفت باید به صورت یک واحد کسب و کار و بنگاه اقتصادی عمل کند با اینکه اکنون از آن فاصله زیادی دارد، اگرچه بخش های خصوصی برای مشارکت باید پتانسیل های لازم را نیز داشته باشد؛ از دیدگاه حاکمیتی می توان از موازی کاری و هدررفتن سرمایه ها جلوگیری کرد.او با اشاره به عملی نشدن طرح جذب نخبگان گفت: این امر سازمان ها را با چالش بسیاری مواجه کرد اما طرح ضربتی تربیت مهندس نفت در مقطع فوق لیسانس و دکترا طرح موفقی بود و اکنون بدنه اصلی شرکت ها را تشکیل می دهند و در سطوح بالای مدیریتی جوانان بسیاری را می بینم که این امر امیدوارکننده است.بدنه نفت مقاومت خواهد کردهندی در پاسخ به این سوال که آیا بدنه نفت با این حرکت همراهی خواهند داشت و یا در مقابل آن مقاومت خواهند کرد گفت: شک ندارم که در مقابل جوانگرایی بدنه نفت قطعا مقاومت خواهند داشت؛ اما کسانی که به این مسیراعتقاد دارند بخصوص خود جوانان باید کمک کنند؛ قطعا در هر تغییری مقاومت هایی نیز از سوی برخی  افراد صورت می گیرد اما باید تلاش کرد.مخالف بکارگیری بازنشسته ها هستممدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: گویا برخی از افراد می خواهند با آقای زنگنه مخالفت کنند مثلا اگر بازنشسته ای به کار گرفته شود اعتراض می کنند که چرا قردی بازنشسته به کار گرفته شده است. (اگرچه مخالف بکارگیری بازنشسته ها هستم مگر در شرایط بسیار استثنایی) اما از سوی دیگر نیز اگر جوانی پست مدیریتی می گیرد نیز بسیاری از افراد مخالفت می کنند که چرا این فرد مدیر شده است، او سن کمی دارد، رزومه ای ندارد، حتی خود جوانان نیز با این مخالفت ها هم نوا می شوند!هندی تاکید کرد: باید این کار فرهنگی انجام شود و اگر جوانانی به پست مدیریتی می رسند؛ حتی اگر ایراداتی نیز دارند، حمایت کنیم و اجازه دهیم این فکر عملی شود.او در خصوص انتصاب شعبانبور برای مدیرعاملی ایران LNG نیز گفت: اگر فرد صاحب صلاحیت جوان تری منصوب می شد بهتر بود.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران:

مدیران در بکارگیری جوانان ریسک‌پذیر باشند/مخالف بکارگیری بازنشسته‌ها هستم

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: مدیران باید ریسک پذیر باشند و اجازه دهند که جوانان آزمایش و خطا کنند.
اخبار صنعت نفت

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه «استفاده از جوانان یک رویکرد مستقیم نخواهدبود بلکه باید فضا برای رشد و نمو جوانان آماده شود» اظهار کرد: مدیران باید ریسک پذیر باشند و اجازه دهند که جوانان آزمایش و خطا کنند.

به گزارش خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» سید صالح هندی در خصوص جوانگرایی در صنعت نفت گفت: مولفه های بسیاری باعث بکارگیری نیروی جوان در دیگر نقاط دنیا شده است که می توان به ذهن خلاق، انرژی مضاعف، انگیزه بالای برای پیشرفت و ترقی، حس نوگرایی، تنوع طلبی و شاید ریسک پذیری جوانان اشاره کرد.

او با تاکید بر اینکه «الزاما جوان بودن یا نبودن به عنوان یک شاخص مطرح نیست» گفت: در کنار جوانگرایی، استفاده از فیلتر شایسته سالاری ضروری است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران عواملی همچون حلم، نادیده نگرفتن تجارب گذشتگان، احترام به پیشکسوتان ضمن بیان اعتقادات، اخلاق حرفه ای و فردی، ایمان در کنار تخصص، اخلاص، اعتماد بنفس، مسولیت پذیری را از ضروریات این امر دانست.

او در خصوص راهکارهای بکارگیری جوانان اظهار کرد: باید امکان دیده شدن جوانان و توانایی آنها را در شرکت ها فراهم کنیم و اجازه دهیم عقاید خود را مطرح کنند، ایده پردازی کنند و یک تریبون برای انتقال نظرات ایجاد کنیم. جوانان پتانسیل بسیاری دارند که می توانند راه خود را باز کنند و نیازی به رانت و یا شرایط ویژه برای ارتقا نخواهند داشت.

هندی با اشاره به اینکه درصد بسیاری از امتیازات، افزایش حقوق، و شرایط کاری بهتر فقط وابسته به گذشت زمان است گفت:  در این صورت بسیاری از جوانان مستعد سازمان اجازه نفس کشیدن نخواهند داشت بنابراین نیازمند تزریق هوای تازه به سازمان و بکارگیری پتانسیل ها و نیز اجازه دان برای رشد و نمو جوانان هستیم.

او با تاکید بر اینکه «هر شکوفایی الزاما نباید دولتی باشد» افزود: متاسفانه قبله آمال و آرزوهای برخی جوانان استخدام در سیستم اداری دولتی است، سازمان های دولتی بسیار بزرگ شده اند و زمینه ای برای ایجاد خلاقیت و نوآوری ندارند و توصیه نمی کنم به دنبال کار در بخش دولتی باشند اگر چه کار پیدا کردن در شرکت های خصوصی نیز دشوار است.

کاهش میانگین سنی مدیران فرایندی مستمر است

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به جوانان جویای کار تصریح کرد: جوانان باید به دنبال نقش آفرینی و اثرگذاری باشند به علومی مسلح شوند که آنها را از بقیه متمایز کند، اگر ازدیگران متمایز شوند قطعا موقعیت های شغلی خوبی خواهند داشت.  

هندی با تاکید بر اینکه «کاهش میانگین سنی مدیران فرایندی مستمر است» اظهار کرد: در دولت های قبلی با تشکیل شوراهای معاونین و مشاورین جوان یک شبه می خواستند این کار را انجام دهند، و به سرعت این اتفاق  افتاد، در نتیجه با شکست مواجه شد و محو شد، در نتیجه الزامی نیست که جوانگرایی را با جوان شدن مدیران معادل بگیریم با اینکه آن نیز یکی از الزامات است.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران افزود: مرکز توسعه مدیریت با تمام انتقاداتی که به آن وارد است، نسل جدیدی از مدیران را در صنعت نفت معرفی کرده است در صورتی که می توانست خیلی بهتر از این عمل کند اما با غربالگری های انجام شده و دوره های آموزشی شروع خوبی داشته اگرچه نیاز به بازنگری و بازبینی برنامه ها دارد.

او با اشاره به اینکه صنعت نفت ما بسیار صنعت سنتی بوده است گفت: صنعت نفت به دلیل اینکه نان آور یک مملکت بوده است در مقابل صنایع نانو و بایو که رشد کردند،  فرصتی برای رشد نداشته است.

هندی گفت: اخیرا شرکت های خصوصی تمایل به هزینه کردن برای نیروها داشته اند و تمایل شرکت های خصوصی به استفاده از بازنشستگان در حال تغییر است، استفاده از آنها برای آشنایی با راهکارهای ادرای در صنعت نفت است و اقدام به جذب نیروهای جوان کرده اند. استفاده از جوانان شاید یک رویکرد مستقیم نخواهدبود بلکه باید فضا را آماده کنیم که خود جوانان رشد و نمو پیدا کنند نه الزاما اینکه دستشان را بگیریم و از موانع رد کنیم.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه بخش دولتی امتیاز خوبی در بخش شایسته سالاری نخواهد گرفت اما وضعیت صنعت نفت بهتر از جاهای دیگر است گفت: اگرچه در مدیریت های مختلف و بازنشسته شدن نیروها نیروهای جوان جایگزین شدند که کارایی خوبی نیز داشتند و متوسط سن افراد پایین آمده است؛ بنابراین شروع خوبی داشته است و امیدواریم این روند به خوبی ادامه داشته باشد.

مدیران در بکارگیری جوانان ریسک پذیر باشند

او درخصوص مکانیزم بررسی عملکرد نیروهای جوان قبل از به کارگیری توسط تیم های کارشناسی گفت: می توان جوانان مستعد را در کنار مدیران دیگر در دوره ای به عنوان دوره آزمایشی قرار داد و با آموزش ها و آزمون ها آنها ر ا سنجید اما معتقدم در واگذاری پست های مدیریتی نباید خیلی دست به عصا رفت بلکه مدیران باید ریسک پذیر باشند و اجازه دهند که جوانان آزمایش و خطا کنند در اینصورت قطعا نتیجه خوبی به همراه خواهند داشت؛ همچنانکه این تجربه را در اوایل انقلاب داشتند و افراد در حین کار تجاربی آموختند.

او افزود: اگرچه هنگامی می توان کار را به جوانان واگذار کرد که امکان ریسک وجود داشته باشد تا اگر اشتباهی رخ داد قابل جبران باشد، اما واقعا در برخی از موارد، امکان  ریسک وجود ندارد و ضرر بسیار هنگفتی به آن سازمان یا به کشور خواهد رسید؛ بنابراین در جاهایی که ریسک جواب خواهد داد بهتر است جوان بر سر کار باشد و افراد باتجربه به او مشورت دهند و بالعکس در جاهایی که ریسک بالایی دارد افراد باتجربه را به کار بگیریم و جوانان در کنار آنها کار را بیاموزند.

ضعف نفت در ایجاد برنامه های مدون

هندی با اشاره به اینکه در ایجاد برنامه های مدون ضعیف هستیم گفت: اما این به این معنا نیست که کاری انجام نشده است؛ به جوانان زیر چهل سال اجازه داده شده است تا بیایند و مدیر شوند و مدیران موفقی نیز بوده اند.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: استفاده از جوانان منحصر به زمان آقای زنگنه نبوده است اگرچه با حضور ایشان این فکر تقویت شد. در حال حاضر زنگنه تعداد بسیاری از جوانان را در اطراف خود دارد و متاسفانه جوسازی های بسیاری علیه آنان می شود اما کارایی خوبی دارند اگرچه ایراداتی نیز دارند.

هندی در خصوص حمایت بخش دولتی از بخش خصوصی گفت: می توان حمایت کرد اما وزارت نفت بیشتر بخش حکمرانی و  حکمفرمایی را به نمایندگی از دولت دارد و شرکت ملی نفت باید به صورت یک واحد کسب و کار و بنگاه اقتصادی عمل کند با اینکه اکنون از آن فاصله زیادی دارد، اگرچه بخش های خصوصی برای مشارکت باید پتانسیل های لازم را نیز داشته باشد؛ از دیدگاه حاکمیتی می توان از موازی کاری و هدررفتن سرمایه ها جلوگیری کرد.

او با اشاره به عملی نشدن طرح جذب نخبگان گفت: این امر سازمان ها را با چالش بسیاری مواجه کرد اما طرح ضربتی تربیت مهندس نفت در مقطع فوق لیسانس و دکترا طرح موفقی بود و اکنون بدنه اصلی شرکت ها را تشکیل می دهند و در سطوح بالای مدیریتی جوانان بسیاری را می بینم که این امر امیدوارکننده است.

بدنه نفت مقاومت خواهد کرد

هندی در پاسخ به این سوال که آیا بدنه نفت با این حرکت همراهی خواهند داشت و یا در مقابل آن مقاومت خواهند کرد گفت: شک ندارم که در مقابل جوانگرایی بدنه نفت قطعا مقاومت خواهند داشت؛ اما کسانی که به این مسیراعتقاد دارند بخصوص خود جوانان باید کمک کنند؛ قطعا در هر تغییری مقاومت هایی نیز از سوی برخی  افراد صورت می گیرد اما باید تلاش کرد.

مخالف بکارگیری بازنشسته ها هستم

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: گویا برخی از افراد می خواهند با آقای زنگنه مخالفت کنند مثلا اگر بازنشسته ای به کار گرفته شود اعتراض می کنند که چرا قردی بازنشسته به کار گرفته شده است. (اگرچه مخالف بکارگیری بازنشسته ها هستم مگر در شرایط بسیار استثنایی) اما از سوی دیگر نیز اگر جوانی پست مدیریتی می گیرد نیز بسیاری از افراد مخالفت می کنند که چرا این فرد مدیر شده است، او سن کمی دارد، رزومه ای ندارد، حتی خود جوانان نیز با این مخالفت ها هم نوا می شوند!

هندی تاکید کرد: باید این کار فرهنگی انجام شود و اگر جوانانی به پست مدیریتی می رسند؛ حتی اگر ایراداتی نیز دارند، حمایت کنیم و اجازه دهیم این فکر عملی شود.

او در خصوص انتصاب شعبانبور برای مدیرعاملی ایران LNG نیز گفت: اگر فرد صاحب صلاحیت جوان تری منصوب می شد بهتر بود.

کد خبر: 
۱۲۸۹۹
منبع خبر: 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹