Advertisment دعواهای بهمنی را برای سپهری تکرار نکنید | تازه‌های انرژی ایران
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

دعواهای بهمنی را برای سپهری تکرار نکنید

یکی از کارشناسان نفتی شرکت ملی حفاری گفت: بازی‌های سیاسی شرکت ملی حفاری متاسفانه گریبانگیر صنعت نفت هم شد.
نسیم خانه زرین
یکی از کارشناسان نفتی شرکت ملی حفاری گفت: بازی‌های سیاسی شرکت ملی حفاری متاسفانه گریبانگیر صنعت نفت هم شد و دعواهای خانوادگی به وجود آمده بین مدیران این شرکت ضربات بسیاری بدی به کارکنان ملی حفاری زد که لطمات آن دامن گیر صنعت نفت خواهد بود.کامران بوستانی در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» در خصوص مشکلات شرکت ملی حفاری اظهار کرد: این شرکت مشکلات بسیاری داشت. دکل‌های بسیار قدیمی و فرسوده‌ای داشتیم که تا حد امکان تعمیرات را خود نیروها انجام می‌دادند و با این دکل های فرسوده در میدان آزادگان با کمترین امکانات در برابر غول‌هایی که در آن سوی مرزهای ایران بودند کار را پیش بردیم.او در ادامه با قدردانی از خدمات ارزنده حیدر بهمنی در این شرکت افزود: پیش از بهمنی گاهی اوقات مدت انتظار دکل‌ها ۱۵ روز بود؛ اما در دوره مدیریت او این زمان بسیار کمتر شد، ما با کمترین امکانات بزرگترین پروژه‌ها را انجام دادیم، در بسیاری از کارها کمترین پول تزریق می‌شد و در مقابل بیشترین بهره را به کارفرما رساندیم.او با تاکید بر اینکه «بزرگ‌ترین مشکل این شرکت مشکلات مالی است»، افزود: از سویی بودجه به شرکت تزریق نمی‌شود و از سوی دیگر نیز کارفرما به دلیل اینکه وزارت نفت تأمین اعتبار نمی‌کند، حتی برای مدتی طولانی پولی به ملی حفاری پرداخت نمی‌کند؛ بنابراین علاوه بر پیمانکار نیروها نیز ناراضی خواهند بود و در نتیجه نبود بودجه کیفیت پروژه‌ها نیز بسیار پایین خواهد بود.این کارشناس شرکت ملی حفاری اظهار کرد: تأمین تجهیزات و البسه به عهده پیمانکار پروژه‌هاست، بنابراین اگر کوتاهی در این خصوص صورت گرفته از سوی پیمانکاران است.دکل بیکار داریم؛ نیروی مازاد نداریماو با تاکید بر اینکه «شرکت ملی حفاری مازاد نیرو ندارد»، گفت: با وجود اینکه اکنون به دلیل مسائل مادی دکل‌های این شرکت بیکار هستند و کمبود لوکیشن داریم، در قسمت سیالات ما حتی کمبود نفرات داریم و گاهی اوقات نیز کمبود نیروی جایگزین نیز داشتیم.بوستانی در خصوص ورود سپهر سپهری به شرکت ملی حفاری گفت: سپهری زمانی به شرکت آمده است که علیرغم مشکلات بسیاری که وجود دارد این شرکت تشنه پیشرفت و موفقیت است، اما امیدوارم وضعیتی که برای بهمنی به وجود آوردند برای ایشان به وجود نیاورند چون ضربه و صدمات آن را وزارت نفت خواهد خورد. دعواهای خانوادگی به وجود آمده بین مدیران این شرکت ضربات بسیاری بدی به کارکنان ملی حفاری زد که لطمات آن دامن گیر صنعت نفت خواهد بود.او با اشاره به اینکه «بازی‌های سیاسی بسیار این شرکت متاسفانه گریبانگیر صنعت  نفت هم شد»، گفت: امیدوارم حداقل در زمان سپهری این اتفاقات نیفتد، این مدیر امروز می‌آید و ممکن است چهار سال دیگر نیز برود؛ اما امیدوارم ایشان مدیریت صحیحی داشته باشد.
انتقاد یک کارشناس ملی حفاری از برخوردهای سیاسی با این شرکت

دعواهای بهمنی را برای سپهری تکرار نکنید

یکی از کارشناسان نفتی شرکت ملی حفاری گفت: بازی‌های سیاسی شرکت ملی حفاری متاسفانه گریبانگیر صنعت نفت هم شد.

نسیم خانه زرین

نسیم خانه زرین
نسیم خانه زرین

خبرنگار نفت و گاز انرژی امروز

اخبار صنعت نفت

یکی از کارشناسان نفتی شرکت ملی حفاری گفت: بازی‌های سیاسی شرکت ملی حفاری متاسفانه گریبانگیر صنعت نفت هم شد و دعواهای خانوادگی به وجود آمده بین مدیران این شرکت ضربات بسیاری بدی به کارکنان ملی حفاری زد که لطمات آن دامن گیر صنعت نفت خواهد بود.

کامران بوستانی در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» در خصوص مشکلات شرکت ملی حفاری اظهار کرد: این شرکت مشکلات بسیاری داشت. دکل‌های بسیار قدیمی و فرسوده‌ای داشتیم که تا حد امکان تعمیرات را خود نیروها انجام می‌دادند و با این دکل های فرسوده در میدان آزادگان با کمترین امکانات در برابر غول‌هایی که در آن سوی مرزهای ایران بودند کار را پیش بردیم.

او در ادامه با قدردانی از خدمات ارزنده حیدر بهمنی در این شرکت افزود: پیش از بهمنی گاهی اوقات مدت انتظار دکل‌ها ۱۵ روز بود؛ اما در دوره مدیریت او این زمان بسیار کمتر شد، ما با کمترین امکانات بزرگترین پروژه‌ها را انجام دادیم، در بسیاری از کارها کمترین پول تزریق می‌شد و در مقابل بیشترین بهره را به کارفرما رساندیم.

او با تاکید بر اینکه «بزرگ‌ترین مشکل این شرکت مشکلات مالی است»، افزود: از سویی بودجه به شرکت تزریق نمی‌شود و از سوی دیگر نیز کارفرما به دلیل اینکه وزارت نفت تأمین اعتبار نمی‌کند، حتی برای مدتی طولانی پولی به ملی حفاری پرداخت نمی‌کند؛ بنابراین علاوه بر پیمانکار نیروها نیز ناراضی خواهند بود و در نتیجه نبود بودجه کیفیت پروژه‌ها نیز بسیار پایین خواهد بود.

این کارشناس شرکت ملی حفاری اظهار کرد: تأمین تجهیزات و البسه به عهده پیمانکار پروژه‌هاست، بنابراین اگر کوتاهی در این خصوص صورت گرفته از سوی پیمانکاران است.

دکل بیکار داریم؛ نیروی مازاد نداریم

او با تاکید بر اینکه «شرکت ملی حفاری مازاد نیرو ندارد»، گفت: با وجود اینکه اکنون به دلیل مسائل مادی دکل‌های این شرکت بیکار هستند و کمبود لوکیشن داریم، در قسمت سیالات ما حتی کمبود نفرات داریم و گاهی اوقات نیز کمبود نیروی جایگزین نیز داشتیم.

بوستانی در خصوص ورود سپهر سپهری به شرکت ملی حفاری گفت: سپهری زمانی به شرکت آمده است که علیرغم مشکلات بسیاری که وجود دارد این شرکت تشنه پیشرفت و موفقیت است، اما امیدوارم وضعیتی که برای بهمنی به وجود آوردند برای ایشان به وجود نیاورند چون ضربه و صدمات آن را وزارت نفت خواهد خورد. دعواهای خانوادگی به وجود آمده بین مدیران این شرکت ضربات بسیاری بدی به کارکنان ملی حفاری زد که لطمات آن دامن گیر صنعت نفت خواهد بود.

او با اشاره به اینکه «بازی‌های سیاسی بسیار این شرکت متاسفانه گریبانگیر صنعت  نفت هم شد»، گفت: امیدوارم حداقل در زمان سپهری این اتفاقات نیفتد، این مدیر امروز می‌آید و ممکن است چهار سال دیگر نیز برود؛ اما امیدوارم ایشان مدیریت صحیحی داشته باشد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹