Advertisment تفاهمنامه همکاری کمیته جوانان صنعت نفت ایران و قزاقستان امضا شد | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تفاهمنامه همکاری کمیته جوانان صنعت نفت ایران و قزاقستان امضا شد

نماینده کمیته جوانان صنعت نفت ایران از امضای تفاهمنامه با کشور قزاقستان خبر داد و گفت: انتقال تکنولوژی از مفاد اصلی این تفاهمنامه است.
نسیم خانه زرین
نماینده کمیته جوانان صنعت نفت ایران از امضای تفاهم نامه با کشور قزاقستان خبر داد و گفت: معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری  و همچنین شرکت‌های توانمند، تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک، انتقال تجارب و دانش جهت توسعه کمیته جوانان قزاقستان و  همکاری جهت انتقال تکنولوژی از مفاد اصلی این تفاهم نامه است.علی راه نشین در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز»  گفت: قزاقستان، کشوری که مراحل توسعه را با سرعتی بالا و با جذب سرمایه گذاری عظیم خارجی در بخش اکتشاف و توسعه میادین هیدروکربوری خود می‌پیماید، در کنار برگزاری بزرگ‌ترین رویداد انرژی جهان (Expo 2017)، میزبانی کمیته جوانان صنعت نفت ایران در شورای جهانی نفت جهت عقد تفاهم نامه همکاری میان کمیته جوانان دو کشور را عهده دار بود.او در ادامه افزود: کمیته جوانان صنعت نفت ایران که پس از بیست و دومین کنگره جهانی نفت در ترکیه، مسئولیت توسعه کمیته جوانان دیگر کشورهای عضو را بر عهده گرفته است، در اولین قدم، توسعه کمیته جوانان کشور قزاقستان را برای آغاز این حرکت بزرگ  انتخاب نموده است.نماینده کمیته جوانان صنعت نفت ایران در خصوص دلایل انتخاب قزاقستان اظهار کرد: سابقه‌ی همکاری سه ساله کمیته جوانان صنعت نفت ایران با  قراقستان، تمایل و اشتیاق نمایندگان کمیته جوانان صنعت نفت  قراقستان، تقارن فرهنگی و تسهیل پیاده سازی مدل ارتقا، از دیگر دلایل انتخاب این کشور بعنوان اولین مقصد اجرایی این مأموریت است.او با بیان اینکه «این تفاهم نامه توسط خانم مهندس الینا باقری، منتخب مرکز توسعه مدیران وزارت نفت امضا شد»، توضیح داد: تفاهم نامه امضا شده که مورد استقبال مدیران ارشد شورای جهانی نفت نیز قرار گرفته مشتمل بر مفاد معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری  و همچنین شرکت‌های توانمند، تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک، انتقال تجارب و دانش جهت توسعه کمیته جوانان قزاقستان، برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های مشترک، همکاری جهت انتقال تکنولوژی با توجه به نیاز و قوانین کشورها است.نماینده کمیته جوانان صنعت نفت ایران در پایان اظهار کرد: امید آن است با عنایت به تفاهم نامه منعقد شده و با توجه به جوانگرایی این کشور و حضور همزمان جوانان به عنوان مدیران ارشد وزارت انرژی و همچنین نمایندگان کمیته جوانان، درهای سرمایه گذاری و همکاری‌های متقابل میان دو کشور گشوده گردد.

تفاهمنامه همکاری کمیته جوانان صنعت نفت ایران و قزاقستان امضا شد

نماینده کمیته جوانان صنعت نفت ایران از امضای تفاهمنامه با کشور قزاقستان خبر داد و گفت: انتقال تکنولوژی از مفاد اصلی این تفاهمنامه است.
اخبار صنعت نفت

نماینده کمیته جوانان صنعت نفت ایران از امضای تفاهم نامه با کشور قزاقستان خبر داد و گفت: معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری  و همچنین شرکت‌های توانمند، تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک، انتقال تجارب و دانش جهت توسعه کمیته جوانان قزاقستان و  همکاری جهت انتقال تکنولوژی از مفاد اصلی این تفاهم نامه است.

علی راه نشین در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز»  گفت: قزاقستان، کشوری که مراحل توسعه را با سرعتی بالا و با جذب سرمایه گذاری عظیم خارجی در بخش اکتشاف و توسعه میادین هیدروکربوری خود می‌پیماید، در کنار برگزاری بزرگ‌ترین رویداد انرژی جهان (Expo 2017)، میزبانی کمیته جوانان صنعت نفت ایران در شورای جهانی نفت جهت عقد تفاهم نامه همکاری میان کمیته جوانان دو کشور را عهده دار بود.

او در ادامه افزود: کمیته جوانان صنعت نفت ایران که پس از بیست و دومین کنگره جهانی نفت در ترکیه، مسئولیت توسعه کمیته جوانان دیگر کشورهای عضو را بر عهده گرفته است، در اولین قدم، توسعه کمیته جوانان کشور قزاقستان را برای آغاز این حرکت بزرگ  انتخاب نموده است.

نماینده کمیته جوانان صنعت نفت ایران در خصوص دلایل انتخاب قزاقستان اظهار کرد: سابقه‌ی همکاری سه ساله کمیته جوانان صنعت نفت ایران با  قراقستان، تمایل و اشتیاق نمایندگان کمیته جوانان صنعت نفت  قراقستان، تقارن فرهنگی و تسهیل پیاده سازی مدل ارتقا، از دیگر دلایل انتخاب این کشور بعنوان اولین مقصد اجرایی این مأموریت است.

او با بیان اینکه «این تفاهم نامه توسط خانم مهندس الینا باقری، منتخب مرکز توسعه مدیران وزارت نفت امضا شد»، توضیح داد: تفاهم نامه امضا شده که مورد استقبال مدیران ارشد شورای جهانی نفت نیز قرار گرفته مشتمل بر مفاد معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری  و همچنین شرکت‌های توانمند، تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک، انتقال تجارب و دانش جهت توسعه کمیته جوانان قزاقستان، برگزاری سمینارها، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های مشترک، همکاری جهت انتقال تکنولوژی با توجه به نیاز و قوانین کشورها است.

نماینده کمیته جوانان صنعت نفت ایران در پایان اظهار کرد: امید آن است با عنایت به تفاهم نامه منعقد شده و با توجه به جوانگرایی این کشور و حضور همزمان جوانان به عنوان مدیران ارشد وزارت انرژی و همچنین نمایندگان کمیته جوانان، درهای سرمایه گذاری و همکاری‌های متقابل میان دو کشور گشوده گردد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹