رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)

حدود ۲۰ میلیارد یورو فاینانس امضا شد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تشریح روش‌های تامین مالی پروژه‌ها گفت: دولت ریسک‌های غیرتجاری شامل ریسک‌های سیاسی، سلب مالکیت و ... را پوشش می‌دهد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: به دلایلی چون‌رشد سریع مصرف انرژی در کشور و نیاز به افزایش ظرفیت، لزوم استفاده از فناوری‌های مدرن و عدم تکافوی منابع داخلی برای اجرایی طرح‌ها، باید به سمت منابع مالی خارجی برویم.

به گزارش خبرنگار «انرژی امروز»، علی صالح‌آبادی امروز در پنل تخصصی سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو افزود: لغو محدودیت در صادرات نفت خام و افزایش صادرات غیرنفتی، امکان استفاده از فاینانس خارجی، برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با بانک‌های خارجی و امکان استفاده از سرمایه خارجی ارز دستاوردهای برجام است.

صالح‌آبادی با تشریح روش‌های تامین مالی پروژه‌ها گفت: دولت ریسک‌های غیرتجاری شامل ریسک‌های سیاسی، سلب مالکیت و ... را پوشش می‌دهد. ریسک‌های سیاسی خارجی نیز برعهده شرکت خارجی خواهد بود. 

وی با اشاره به قراردادهای مربوط به فاینانس خارجی که به ارزش حدود ۲۰ میلیارد یورو به امضا رسیده؛ گفت: قرارداد با اوربانک اتریش به ارزش یک میلیارد یورو، تفاهمنامه ۱۰ میلیارد دلاری با چین، قرارداد ۸ میلیارد یورویی با کره جنوبی و قرارداد فاینانس با دانمارک به ارزش۵۰۰ میلیون یورو، امضا شده است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

حدود ۲۰ میلیارد یورو فاینانس امضا شد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تشریح روش‌های تامین مالی پروژه‌ها گفت: دولت ریسک‌های غیرتجاری شامل ریسک‌های سیاسی، سلب مالکیت و ... را پوشش می‌دهد
پانیسا حسن زاده
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: به دلایلی چون‌رشد سریع مصرف انرژی در کشور و نیاز به افزایش ظرفیت، لزوم استفاده از فناوری‌های مدرن و عدم تکافوی منابع داخلی برای اجرایی طرح‌ها، باید به سمت منابع مالی خارجی برویم.به گزارش خبرنگار «انرژی امروز»، علی صالح‌آبادی امروز در پنل تخصصی سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو افزود: لغو محدودیت در صادرات نفت خام و افزایش صادرات غیرنفتی، امکان استفاده از فاینانس خارجی، برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با بانک‌های خارجی و امکان استفاده از سرمایه خارجی ارز دستاوردهای برجام است.صالح‌آبادی با تشریح روش‌های تامین مالی پروژه‌ها گفت: دولت ریسک‌های غیرتجاری شامل ریسک‌های سیاسی، سلب مالکیت و ... را پوشش می‌دهد. ریسک‌های سیاسی خارجی نیز برعهده شرکت خارجی خواهد بود. وی با اشاره به قراردادهای مربوط به فاینانس خارجی که به ارزش حدود ۲۰ میلیارد یورو به امضا رسیده؛ گفت: قرارداد با اوربانک اتریش به ارزش یک میلیارد یورو، تفاهمنامه ۱۰ میلیارد دلاری با چین، قرارداد ۸ میلیارد یورویی با کره جنوبی و قرارداد فاینانس با دانمارک به ارزش۵۰۰ میلیون یورو، امضا شده است.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹