Advertisment انتظارات چینی‌ها برای حضور در پروژه‌های نفتی ایران | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

انتظارات چینی‌ها برای حضور در پروژه‌های نفتی ایران

نماینده شرکت ملی نفت چین خطاب به مدیران شرکت ملی نفت ایران گفت: شما باید با شرکا به تفاهم برسید. همه چیز باید دوطرفه باشد.
پانیسا حسن زاده
نماینده شرکت ملی نفت چین (CNPC) با اشاره به ضرورت آمادگی برای مواجهه با چالش‌های گوناگون در برابر اجرای قراردادهای نفتی در ایران خطاب به مدیران شرکت ملی نفت ایران گفت: شما باید با شرکا به تفاهم برسید. همه چیز باید دوطرفه باشد. در این صورت، ما هم می‌توانیم به افزایش تولید نفت ایران کمک کنیم.به گزارش خبرنگار «انرژی امروز»، لیو گنگسون صبح امروز (چهارشنبه) در پنل تخصصی توسعه فعالیت‌های بالادستی که در دومین روز سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو برگزار شد؛ افزود: شرکت CNPC در بازار نفت ایران وارد شده و با شراکت شرکت ملی نفت ایران چندین توافقنامه را از جمله در میدان نفتی آزادگان امضاء کرده است.وی با تاکید بر اینکه «همکاری باید همواره بر اساس منافع دوطرفه باشد»، افزود: موفقیت وابسته به منافع دوجانبه است و ما نیاز به حمایت دولت ایران داریم. این فعال صنعت نفت چین تصریح کرد: ما متعهد می‌شویم که مسائل زیست‌محیطی را رعایت کنیم و به توسعه اقتصاد کمک کنیم.وی درباره سطح تکنولوژی شرکت‌های نفتی چین گفت: تکنولوژی‌های مربوط به ازدیاد برداشت حائز اهمیت است. CNPC تکنولوژی‌هایی را به دست آورده که می‌تواند برای فعال‌سازی میادینی که از رده خارج شده‌اند؛ کمک کند. ما میادین مشابهی را در خاورمیانه را در دست داشته‌ایم که می‌توانیم از تجربیات آن برای توسعه میادین ایران استفاده کنیم.گنگسون افزود: ما از پیشرفت ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار، خشنودیم. ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب شده که این مساله مرهون  قراردادهای IPC است. ما آمادگی مشارکت و حضور در پروژه‌های ایران هستیم و می‌خواهیم که به بهبود بهره‌برداری کمک کنیم.نماینده شرکت CNPC چین همچنین تاکید کرد: ایران کشور آرامی است و در این مقطع تاریخ، صنعت نفت و گاز ایران پر از فرصت و چالش است. بنابراین، باید به دنبال آینده بهتر باشد. چین می‌تواند در این راستا شریک خوبی برای ایران باشد.  پذیرش ۱۷ شرکت E&Pمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران که مدیریت این پنل را برعهده دارد، در صحبت‌های مقدماتی خود از پذیرفته شدن ۱۷ شرکت اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی در چارچوب همکاری با شرکت‌های خارجی در اجرای قراردادهای جدید نفتی خبر داد.غلامرضا منوچهری گفت: پیشنهاد ما این است که این شرکت‌ها در سال اول درآمد خود را صرف توسعه دانش و نیروی انسانی کنند و به دنبال رانت نباشند؛ چون ممکن است در کوتاه‌مدت سود ببرند، اما شرکت آینده‌ای نخواهد داشت.وی تصریح کرد: اکنون شرایط بسیار خوبی برای توسعه قراردادهای نفت در وزارت نفت ایجاد شده است.
از سوی نماینده شرکت CNPC اعلام شد:

انتظارات چینی‌ها برای حضور در پروژه‌های نفتی ایران

نماینده شرکت ملی نفت چین خطاب به مدیران شرکت ملی نفت ایران گفت: شما باید با شرکا به تفاهم برسید. همه چیز باید دوطرفه باشد.
اخبار صنعت نفت

نماینده شرکت ملی نفت چین (CNPC) با اشاره به ضرورت آمادگی برای مواجهه با چالش‌های گوناگون در برابر اجرای قراردادهای نفتی در ایران خطاب به مدیران شرکت ملی نفت ایران گفت: شما باید با شرکا به تفاهم برسید. همه چیز باید دوطرفه باشد. در این صورت، ما هم می‌توانیم به افزایش تولید نفت ایران کمک کنیم.

به گزارش خبرنگار «انرژی امروز»، لیو گنگسون صبح امروز (چهارشنبه) در پنل تخصصی توسعه فعالیت‌های بالادستی که در دومین روز سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو برگزار شد؛ افزود: شرکت CNPC در بازار نفت ایران وارد شده و با شراکت شرکت ملی نفت ایران چندین توافقنامه را از جمله در میدان نفتی آزادگان امضاء کرده است.

وی با تاکید بر اینکه «همکاری باید همواره بر اساس منافع دوطرفه باشد»، افزود: موفقیت وابسته به منافع دوجانبه است و ما نیاز به حمایت دولت ایران داریم. 

این فعال صنعت نفت چین تصریح کرد: ما متعهد می‌شویم که مسائل زیست‌محیطی را رعایت کنیم و به توسعه اقتصاد کمک کنیم.

وی درباره سطح تکنولوژی شرکت‌های نفتی چین گفت: تکنولوژی‌های مربوط به ازدیاد برداشت حائز اهمیت است. CNPC تکنولوژی‌هایی را به دست آورده که می‌تواند برای فعال‌سازی میادینی که از رده خارج شده‌اند؛ کمک کند. ما میادین مشابهی را در خاورمیانه را در دست داشته‌ایم که می‌توانیم از تجربیات آن برای توسعه میادین ایران استفاده کنیم.

گنگسون افزود: ما از پیشرفت ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذار، خشنودیم. ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار جذاب شده که این مساله مرهون  قراردادهای IPC است. ما آمادگی مشارکت و حضور در پروژه‌های ایران هستیم و می‌خواهیم که به بهبود بهره‌برداری کمک کنیم.

نماینده شرکت CNPC چین همچنین تاکید کرد: ایران کشور آرامی است و در این مقطع تاریخ، صنعت نفت و گاز ایران پر از فرصت و چالش است. بنابراین، باید به دنبال آینده بهتر باشد. چین می‌تواند در این راستا شریک خوبی برای ایران باشد.  

پذیرش ۱۷ شرکت E&P

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران که مدیریت این پنل را برعهده دارد، در صحبت‌های مقدماتی خود از پذیرفته شدن ۱۷ شرکت اکتشاف و تولید (E&P) ایرانی در چارچوب همکاری با شرکت‌های خارجی در اجرای قراردادهای جدید نفتی خبر داد.

غلامرضا منوچهری گفت: پیشنهاد ما این است که این شرکت‌ها در سال اول درآمد خود را صرف توسعه دانش و نیروی انسانی کنند و به دنبال رانت نباشند؛ چون ممکن است در کوتاه‌مدت سود ببرند، اما شرکت آینده‌ای نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: اکنون شرایط بسیار خوبی برای توسعه قراردادهای نفت در وزارت نفت ایجاد شده است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹