Advertisment ظرفیت برداشت روزانه 450 هزاربشکه‌ای آب تیمور | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

ظرفیت برداشت روزانه ۴۵۰ هزاربشکه‌ای آب تیمور

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: در میدان آب تیمور امکان افزایش تولید روزانه این میدان تا ۴۵٠ هزار بشکه وجود دارد.
نسیم خانه زرین
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: در میدان آب تیمور امکان افزایش تولید روزانه این میدان تا ۴۵٠ هزار بشکه وجود دارد؛ میدانی که اکنون از ۴٢ چاه فعال آن تنها ۵۵ هزار بشکه نفت تولید می شود؛ درواقع تمام تولید صورت گرفته تاکنون ۲.۲ درصد ذخیره آن است که بسیار کم است. به گزارش خبرنگار انرژی امروز، سید صالح هندی صبح امروز (چهارشنبه) در پنل تخصصی توسعه فعالیت‌های بالادستی که در دومین روز سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو برگزار شد گفت: در آینده تقاضای انرژی افزایش می‌یابد و در حوزه سوخت‌های فسیلی ، نفت و گاز نقش عمده دارند البته مصرف نفت رو به کاهش و گاز نیز رو به افزایش است.او در ادامه افزود: برای افزایش منابع، باید نفت و گاز بیشتری کشف کنیم و میادینی که به تولید نرسیدند را به سرعت توسعه دهیم و در میادینی که تولید در آنها انجام می‌شود نیز برداشت را افزایش دهیم. هندی با بیان اینکه « منابع نفت و گاز در جنوب غرب ایران همچنان با اولویت بالا در دسترس است» گفت: در شمال غرب و شرق نیز کمی منابع نفتی و گازی وجود دارد. او با اشاره به اینکه «ایران همچنان در رنک بین المللی در حوزه اکتشاف جایگاه بالایی دارد» افزود: تنها منطقه چین خوردگی زاگرس در دومین اولویت اکتشاف در دنیا هست. ایران بعد از عراق و روسیه به لحاظ پتانسیل اکتشاف در جایگاه سوم قرار دارد.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران افزود:  تا به حال ۱۴ بلوک اکتشافی تعریف شده و با جذب ۱.۲ میلیارد دلار ۱.۶ میلیارد نفت درجا تشخیص دهیم.او اظهار کرد: اکنون نیز پنج مطالعه مشترک با شرکت‌های خارجی داریم. در بخش نفت ۴۵ درصد و در بخش کار ۷۷ درصد رزروهایی که در ایران داریم هنوز دست نخورده هستند. هندی ادامه داد: در میدان آب تیمور امکان افزایش تولید روزانه این میدان تا ۴۵٠ هزار بشکه وجود دارد؛ میدانی که اکنون از ۴٢ چاه فعال آن تنها ۵۵ هزار بشکه نفت تولید می شود؛ درواقع تمام تولید صورت گرفته تاکنون ۲.۲ درصد ذخیره آن است که بسیار کم است. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: با توجه به حجم کارهای بالادست نفت در ایران، فرصت‌های بسیاری برای سرمایه گذاری از اکتشاف تا ازدیاد برداشت وجود دارد.از سطح میانگین ازدیاد برداشت از میادین فاصله داریمکریم زبیدی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران همچنین در ادامه پنل تخصصی افزود: ۱۸۴ میدان در ایران است که مشتمل بر ۳۹۰ مخزن هستند. ۱۷۱ مخزن توسعه یافته و ۲۰۹ مخزن توسعه نیافتند.او ادامه داد: ۷۱۲میلیارد بشکه نفت درجا داریم و ذخیره باقی مانده ۱۰۱ میلیارد بشکه است. در بخش گاز نیز ۱۸۸ میلیارد بشکه معادل گاز پتانسیل افزایش ضریب بازیافت وجود دارد.مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: سابقه تولید در کشور از ۶.۲ بشکه در روز به ۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.  میانگین ازدیاد برداشت در میادین نفتی ۲۵ درصد است که رقم مناسب ۳۵ درصد است و ما ۱۰ درصد با این رقم فاصله داریم.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد:

ظرفیت برداشت روزانه ۴۵۰ هزاربشکه‌ای آب تیمور

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: در میدان آب تیمور امکان افزایش تولید روزانه این میدان تا ۴۵٠ هزار بشکه وجود دارد.
اخبار صنعت نفت

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: در میدان آب تیمور امکان افزایش تولید روزانه این میدان تا ۴۵٠ هزار بشکه وجود دارد؛ میدانی که اکنون از ۴٢ چاه فعال آن تنها ۵۵ هزار بشکه نفت تولید می شود؛ درواقع تمام تولید صورت گرفته تاکنون ۲.۲ درصد ذخیره آن است که بسیار کم است. 

به گزارش خبرنگار انرژی امروز، سید صالح هندی صبح امروز (چهارشنبه) در پنل تخصصی توسعه فعالیت‌های بالادستی که در دومین روز سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو برگزار شد گفت: در آینده تقاضای انرژی افزایش می‌یابد و در حوزه سوخت‌های فسیلی ، نفت و گاز نقش عمده دارند البته مصرف نفت رو به کاهش و گاز نیز رو به افزایش است.

او در ادامه افزود: برای افزایش منابع، باید نفت و گاز بیشتری کشف کنیم و میادینی که به تولید نرسیدند را به سرعت توسعه دهیم و در میادینی که تولید در آنها انجام می‌شود نیز برداشت را افزایش دهیم. 

هندی با بیان اینکه « منابع نفت و گاز در جنوب غرب ایران همچنان با اولویت بالا در دسترس است» گفت: در شمال غرب و شرق نیز کمی منابع نفتی و گازی وجود دارد. 

او با اشاره به اینکه «ایران همچنان در رنک بین المللی در حوزه اکتشاف جایگاه بالایی دارد» افزود: تنها منطقه چین خوردگی زاگرس در دومین اولویت اکتشاف در دنیا هست. ایران بعد از عراق و روسیه به لحاظ پتانسیل اکتشاف در جایگاه سوم قرار دارد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران افزود:  تا به حال ۱۴ بلوک اکتشافی تعریف شده و با جذب ۱.۲ میلیارد دلار ۱.۶ میلیارد نفت درجا تشخیص دهیم.

او اظهار کرد: اکنون نیز پنج مطالعه مشترک با شرکت‌های خارجی داریم. در بخش نفت ۴۵ درصد و در بخش کار ۷۷ درصد رزروهایی که در ایران داریم هنوز دست نخورده هستند. 

هندی ادامه داد: در میدان آب تیمور امکان افزایش تولید روزانه این میدان تا ۴۵٠ هزار بشکه وجود دارد؛ میدانی که اکنون از ۴٢ چاه فعال آن تنها ۵۵ هزار بشکه نفت تولید می شود؛ درواقع تمام تولید صورت گرفته تاکنون ۲.۲ درصد ذخیره آن است که بسیار کم است. 

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: با توجه به حجم کارهای بالادست نفت در ایران، فرصت‌های بسیاری برای سرمایه گذاری از اکتشاف تا ازدیاد برداشت وجود دارد.

از سطح میانگین ازدیاد برداشت از میادین فاصله داریم

کریم زبیدی، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران همچنین در ادامه پنل تخصصی افزود: ۱۸۴ میدان در ایران است که مشتمل بر ۳۹۰ مخزن هستند. ۱۷۱ مخزن توسعه یافته و ۲۰۹ مخزن توسعه نیافتند.

او ادامه داد: ۷۱۲میلیارد بشکه نفت درجا داریم و ذخیره باقی مانده ۱۰۱ میلیارد بشکه است. در بخش گاز نیز ۱۸۸ میلیارد بشکه معادل گاز پتانسیل افزایش ضریب بازیافت وجود دارد.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران گفت: سابقه تولید در کشور از ۶.۲ بشکه در روز به ۴ میلیون بشکه در روز رسیده است.  میانگین ازدیاد برداشت در میادین نفتی ۲۵ درصد است که رقم مناسب ۳۵ درصد است و ما ۱۰ درصد با این رقم فاصله داریم.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹