Advertisment یک قرارداد اجرای پروژه پژوهشی حفاری نهایی می‌شود | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

یک قرارداد اجرای پروژه پژوهشی حفاری نهایی می‌شود

پروژه پژوهشی «تهیه و تدوین دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت سیستم مکانیزه برش، مخلوط نمایی سیمان و مواد پودری بر اساس کارکرد خلاء و فیلتراسیون مناسب» در مرحله نهایی عقد قرارداد قرار گرفت.
نسیم خانه زرین
پروژه پژوهشی « تهیه و تدوین دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت سیستم مکانیزه برش، مخلوط نمایی سیمان و مواد پودری بر اساس کارکرد خلاء و فیلتراسیون مناسب» در مرحله نهایی عقد قرارداد قرار گرفت.به گزارش انرژی امروز، مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران در این باره گفت: این پروژه پژوهشی به دنبال نیازسنجی این مدیریت در سطح شرکت و با همکاری مدیریت خدمات سیمان و  انگیزش چاه  تعریف شد و پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی، در شورای عالی پژوهش شرکت به تصویب رسید .مهدی عرشیان افزود: پس از تصویب این پروژه به عنوان یک نیاز اساسی شرکت، این مهم طی فراخوان پژوهشی از طریق پورتال  شرکت به اطلاع دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری رسید تا ظرف مهلت تعیین شده پیشنهادات خود را در قالب‌های تعیین شده ارسال کنند.وی اظهارکرد: پیشنهادات دریافتی در کارگروه‌های تخصصی در جلسات متعدد مورد بررسی و داوری قرار گرفت و پیشنهاد دانشگاه شهید چمران اهواز مورد تصویب کارگروه‌ها و شورای عالی پژوهش ملی حفاری و شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.عرشیان در توضیح بیشتر در زمینه اهمیت پروژه گفت: از جمله خدمات تخصصی جانبی حفاری چاه‌های نفت و گاز که از سوی این شرکت ارائه می‌شود خدمات سیمانکاری چاه‌ها است که در مرحله برش کاری بسته‌ها و مخلوط نمایی افزایه‌های مورد نظر با توجه به درجه خاص سیمان‌های مورد  استفاده، موجب ایجاد آلایندگی و هدر رفت بخشی از سیمان می‌شد.مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران ادامه داد: در این پروژه با همکاری مجموعه‌های دانش بنیان از مرکز رشد دانشگاه و مطابق با تکنولوژی‌های روز، سیستمی برای برش و مخلوط نمایی طراحی و اجرایی می‌شود که از یکسو مشکلات زیست محیطی را برطرف کرده  و از سوی دیگر باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه‌های مصرفی می‌شود.وی با بیان اینکه در این پروژه دستیابی به دانش فنی همراه با طراحی و ساخت به دست متخصصان کشورمان در دستور کار قرار گرفته است، افزود:  با توجه به نیاز ملی حفاری و سایر شرکت‌های حفاری داخلی به این سیسستم، با تحقق این پروژه دستیابی به دانش ساخت سیسستم های بعدی به راحتی امکان پذیر خواهد شد.عرشیان خاطرنشان کرد: با توجه به اخذ مصوبات لازم در زمینه این پروژه پژوهشی، عقد قرارداد مربوط به آن در مرحله نهایی است و به زودی وارد فاز اجرایی می‌شود. 

یک قرارداد اجرای پروژه پژوهشی حفاری نهایی می‌شود

پروژه پژوهشی «تهیه و تدوین دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت سیستم مکانیزه برش، مخلوط نمایی سیمان و مواد پودری بر اساس کارکرد خلاء و فیلتراسیون مناسب» در مرحله نهایی عقد قرارداد قرار گرفت.
اخبار صنعت نفت

پروژه پژوهشی « تهیه و تدوین دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت سیستم مکانیزه برش، مخلوط نمایی سیمان و مواد پودری بر اساس کارکرد خلاء و فیلتراسیون مناسب» در مرحله نهایی عقد قرارداد قرار گرفت.

به گزارش انرژی امروز، مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران در این باره گفت: این پروژه پژوهشی به دنبال نیازسنجی این مدیریت در سطح شرکت و با همکاری مدیریت خدمات سیمان و  انگیزش چاه  تعریف شد و پس از بررسی در کارگروه‌های تخصصی، در شورای عالی پژوهش شرکت به تصویب رسید .

مهدی عرشیان افزود: پس از تصویب این پروژه به عنوان یک نیاز اساسی شرکت، این مهم طی فراخوان پژوهشی از طریق پورتال  شرکت به اطلاع دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری رسید تا ظرف مهلت تعیین شده پیشنهادات خود را در قالب‌های تعیین شده ارسال کنند.

وی اظهارکرد: پیشنهادات دریافتی در کارگروه‌های تخصصی در جلسات متعدد مورد بررسی و داوری قرار گرفت و پیشنهاد دانشگاه شهید چمران اهواز مورد تصویب کارگروه‌ها و شورای عالی پژوهش ملی حفاری و شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.

عرشیان در توضیح بیشتر در زمینه اهمیت پروژه گفت: از جمله خدمات تخصصی جانبی حفاری چاه‌های نفت و گاز که از سوی این شرکت ارائه می‌شود خدمات سیمانکاری چاه‌ها است که در مرحله برش کاری بسته‌ها و مخلوط نمایی افزایه‌های مورد نظر با توجه به درجه خاص سیمان‌های مورد  استفاده، موجب ایجاد آلایندگی و هدر رفت بخشی از سیمان می‌شد.

مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران ادامه داد: در این پروژه با همکاری مجموعه‌های دانش بنیان از مرکز رشد دانشگاه و مطابق با تکنولوژی‌های روز، سیستمی برای برش و مخلوط نمایی طراحی و اجرایی می‌شود که از یکسو مشکلات زیست محیطی را برطرف کرده  و از سوی دیگر باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه‌های مصرفی می‌شود.

وی با بیان اینکه در این پروژه دستیابی به دانش فنی همراه با طراحی و ساخت به دست متخصصان کشورمان در دستور کار قرار گرفته است، افزود:  با توجه به نیاز ملی حفاری و سایر شرکت‌های حفاری داخلی به این سیسستم، با تحقق این پروژه دستیابی به دانش ساخت سیسستم های بعدی به راحتی امکان پذیر خواهد شد.

عرشیان خاطرنشان کرد: با توجه به اخذ مصوبات لازم در زمینه این پروژه پژوهشی، عقد قرارداد مربوط به آن در مرحله نهایی است و به زودی وارد فاز اجرایی می‌شود. 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹