Advertisment چاه 147 تاثیر چندانی در میزان استخراج ندارد/ کار 3ماهه در 6 روز انجام شد | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

چاه ۱۴۷ تاثیر چندانی در میزان استخراج ندارد/ کار ۳ماهه در ۶ روز انجام شد

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ابتدا باید تجهیزات سوخته چاه ۱۴۷ که دست و پاگیر هستند را پاکسازی کرد و بعد ادامه کار را انجام داد.
دبیر تحریریه
فاطمه سادات نجفیان: مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ابتدا باید تجهیزات سوخته چاه ۱۴۷ که دست و پاگیر هستند را پاکسازی کرد و بعد ادامه کار را انجام داد. به گزارش خبرنگار اعزامی انرژی امروز به نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان، عبدالرضا دبیری،مدیر تولید مناطق نفتخیز در خصوص حادثه رگ سفید و تاثیر این چاه در میزان استخراج گفت:این چاه تاثیر چندانی در میزان استخراج ندارد.اوی با بیان اینکه ما تازه حفاری این چاه را آغاز کرده ایم، گفت: گرچه روی این چاه در برنامه تولید سالانه برنامه ریزی شده است، اما میزان تولید طبیعی آن تاثیر زیادی ندارد و حداکثر ٢هزار بشکه می بود.دبیری فوت نیروی انسانی را در این حادثه مهم دانست و گفت:کار حفاری، کار دشوار و خطرناکی است و همکاران ما در مراحل پایانی بودند که این حادثه رخ داد.مدیر تولید مناطق نفتخیز در خصوص پیشرفت عملیات مهار آتش گفت: دو روش وجود دارد و هر دو روش در حال انجام است. البته ناگفته نماند که عوارض زمینی و آماده کردن آن کمی دشوار است.وی تصریح کرد: ابتدا باید تجهیزات سوخته که دست و پاگیر هستند را پاکسازی کرد و بعد ادامه کار را انجام داد.دبیری خاطر نشان کرد: کاری که به طور معمول حدود ٣ماه طول می کشد، طی ۶روز انجام شد که در نوع خود بی نظیر است.مدیر تولید مناطق نفتخیز گفت:اگر از بالا اقدام شود،از اواخر هفته به چاه نزدیکتر خواهیم شد.اگر موفق نشویم،باید از سایر چاه هااقدام کرد که در حال حاضر لکیشن چاه ها نیز آماده است. تعمیرات اساسی مناطق نفتخیز بی نظیر بوده استدبیری، همچنین در خصوص تعمیرات اساسی این شرکت گفت: مناطق نفتخیز امسال با ٨٢درصد پیشرفت،در تعمیرات بی سابقه بوده است.این درحالی است که در سال های گذشته بیشتر از ۵۵درصد پیش نرفته ایم.وی تاکید کرد: در حوزه تزریق گاز بخصوص در پارس جنوبی طبق برنامه ١١٢میلیون مترمکعب بوده است که ٩۴میلیون متر مکعب آن محقق شده است.مدیر تولید مناطق نفتخیز با بیان اینکه من سال ها در حوزه گاز بوده ام،گفت:این رقم برای منطق نفتخیز بی نظیر است.دبیری در خصوص میزان تولید میعانات گازی خاطر نشان کرد:١٠٠هزار بشکه در شش ماهه داشته ایم که ٩۶درصد نیاز بوعلی را محقق کرده ایم. ٣هزار کیلومتر خط لوله در مناطق نفتخیزمدیر تولید مناطق نفتخیز با اشاره به قدیمی بودن تاسیسات گفت:در مناطق نفتخیز نزدیک به ٣هزار کیلومترلوله وجود دارد ومابرای پیشگیری از حادثه برنامه ای را از ابتدای سال گذشته در جهت پیشگیری از حوادث داریم.وی تامید کرد:در نیمه اول امسال ٧٨هزار قطعه ضخامت سنجی شده است.همچنین اکثر چاه های قدیمی بررسی شده اند.دبیری در پایان خاطر نشان کرد: ما در تلاشیم تا حد ممکن ایمنی را بالا ببریم و خطرات را کاهش دهیم.
مدیر تولید مناطق نفتخیز جنوب:

چاه ۱۴۷ تاثیر چندانی در میزان استخراج ندارد/ کار ۳ماهه در ۶ روز انجام شد

مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ابتدا باید تجهیزات سوخته چاه ۱۴۷ که دست و پاگیر هستند را پاکسازی کرد و بعد ادامه کار را انجام داد.
اخبار صنعت نفت
فاطمه سادات نجفیان: مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ابتدا باید تجهیزات سوخته چاه ۱۴۷ که دست و پاگیر هستند را پاکسازی کرد و بعد ادامه کار را انجام داد.
 
به گزارش خبرنگار اعزامی انرژی امروز به نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان، عبدالرضا دبیری،مدیر تولید مناطق نفتخیز در خصوص حادثه رگ سفید و تاثیر این چاه در میزان استخراج گفت:این چاه تاثیر چندانی در میزان استخراج ندارد.
اوی با بیان اینکه ما تازه حفاری این چاه را آغاز کرده ایم، گفت: گرچه روی این چاه در برنامه تولید سالانه برنامه ریزی شده است، اما میزان تولید طبیعی آن تاثیر زیادی ندارد و حداکثر ٢هزار بشکه می بود.
دبیری فوت نیروی انسانی را در این حادثه مهم دانست و گفت:کار حفاری، کار دشوار و خطرناکی است و همکاران ما در مراحل پایانی بودند که این حادثه رخ داد.
مدیر تولید مناطق نفتخیز در خصوص پیشرفت عملیات مهار آتش گفت: دو روش وجود دارد و هر دو روش در حال انجام است. البته ناگفته نماند که عوارض زمینی و آماده کردن آن کمی دشوار است.
وی تصریح کرد: ابتدا باید تجهیزات سوخته که دست و پاگیر هستند را پاکسازی کرد و بعد ادامه کار را انجام داد.
دبیری خاطر نشان کرد: کاری که به طور معمول حدود ٣ماه طول می کشد، طی ۶روز انجام شد که در نوع خود بی نظیر است.
مدیر تولید مناطق نفتخیز گفت:اگر از بالا اقدام شود،از اواخر هفته به چاه نزدیکتر خواهیم شد.
اگر موفق نشویم،باید از سایر چاه هااقدام کرد که در حال حاضر لکیشن چاه ها نیز آماده است.
 
تعمیرات اساسی مناطق نفتخیز بی نظیر بوده است
دبیری، همچنین در خصوص تعمیرات اساسی این شرکت گفت: مناطق نفتخیز امسال با ٨٢درصد پیشرفت،در تعمیرات بی سابقه بوده است.این درحالی است که در سال های گذشته بیشتر از ۵۵درصد پیش نرفته ایم.
وی تاکید کرد: در حوزه تزریق گاز بخصوص در پارس جنوبی طبق برنامه ١١٢میلیون مترمکعب بوده است که ٩۴میلیون متر مکعب آن محقق شده است.
مدیر تولید مناطق نفتخیز با بیان اینکه من سال ها در حوزه گاز بوده ام،گفت:این رقم برای منطق نفتخیز بی نظیر است.
دبیری در خصوص میزان تولید میعانات گازی خاطر نشان کرد:١٠٠هزار بشکه در شش ماهه داشته ایم که ٩۶درصد نیاز بوعلی را محقق کرده ایم.
 
٣هزار کیلومتر خط لوله در مناطق نفتخیز
مدیر تولید مناطق نفتخیز با اشاره به قدیمی بودن تاسیسات گفت:در مناطق نفتخیز نزدیک به ٣هزار کیلومترلوله وجود دارد ومابرای پیشگیری از حادثه برنامه ای را از ابتدای سال گذشته در جهت پیشگیری از حوادث داریم.
وی تامید کرد:در نیمه اول امسال ٧٨هزار قطعه ضخامت سنجی شده است.همچنین اکثر چاه های قدیمی بررسی شده اند.
دبیری در پایان خاطر نشان کرد: ما در تلاشیم تا حد ممکن ایمنی را بالا ببریم و خطرات را کاهش دهیم.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹