Advertisment نمی‌توانیم پیمانکاران رامجبوربه همکاری باشرکت‌ها کنیم | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

نمی‌توانیم پیمانکاران رامجبوربه همکاری باشرکت‌ها کنیم

معاون مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و عضو کمیسیون کالای نفت گفت: بالای ٧٠درصد تجهیزات و نیاز شرکت نفت فلات قاره از شرکت‌های سازنده داخلی تامین می‌شود.
فاطمه سادات نجفیان
معاون مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و عضو کمیسیون کالای نفت گفت: بالای ٧٠درصد تجهیزات و نیاز شرکت نفت فلات قاره از شرکت‌های سازنده داخلی تامین می‌شود.به گزارش خبرنگار اعزامی «انرژی امروز» به نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان، اسفندیار پور در خصوص گلایه شرکت های سازنده داخلی مبنی بر عدم همکاری با آنها گفت: به دو شکل می توان به این قضیه نگاه کرد. ابتدا کالاهایی است که شرکت های نفتی خودشان از طریق مناقصه خریداری می کنند که البته ما اجازه نداریم در صورت وجود کالاهای داخلی از کالاهای خارجی استفاده کنیم. موضوع دیگر این است که ما تمام کالاها را مستقیم نمی‌خریم. بلکه پیمانکاران ما کار را به صورت EPC گرفته‌اند و به پیمانکاران خود واگذار می‌کنند.اسفندیارپور با بیان اینکه «در این حالت ما کار را یکجا به شرکت پیمانکار سپرده‌ایم»، تاکید کرد: البته ما در اسناد و مدارک و قراردادها قید می‌کنیم اولویت با شرکت های ایرانی است. اما پیمانکار اصلی در چند مقوله زمان، هزینه و کیفیت به کارفرما متعهد است.وی تاکید کرد: ما بارها تاکید کرده ایم شرکت‌ها نمی‌توانند پیمانکاران را مجبور به همکاری با یک شرکت خاص یا شرکت‌های خاص کنند. شرکت‌ها باید خودشان زحمت بیشتری بکشند و با شرکت‌های پیمانکار تعامل داشته باشند.وی با انتقاد از برخی شرکت‌های سازنده گفت: برخی شرکت‌ها به اسم سازنده می آیند یا بهتر بگوبم اسم سازنده را با خود یدک می کشند؛ اما در واقع سازنده نیستند.اسفندیارپور با بیان اینکه «شرکت‌های سازنده نیز باید مواردی را در ساخت و ساز رعایت کنند»، گفت: شرکت‌های ایرانی باید کیفیت محصولات تولیدی را در حد استانداردهای وزارت نفت بالا ببرند، زمان تحویل کالا را حتما رعایت کنند و پروژه را زمین نگذارند؛ چون پیمانکاران به ازای هر روز تاخیر جریمه سنگین می‌خورند.معاون مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره گفت: قیمت تمام شده باید با کیفیت کالا تناسب و همخوانی داشته باشد و تلاش کنند کیفیت لازم را داشته باشند.وی در پایان گفت: با همه این گفته‌ها بالای ٧٠درصد تجهیزات و نیاز شرکت نفت فلات قاره از شرکت های سازنده داخلی تامین می شود.
معاون مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و عضو کمیسیون کالای نفت:

نمی‌توانیم پیمانکاران رامجبوربه همکاری باشرکت‌ها کنیم

معاون مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و عضو کمیسیون کالای نفت گفت: بالای ٧٠درصد تجهیزات و نیاز شرکت نفت فلات قاره از شرکت‌های سازنده داخلی تامین می‌شود.
اخبار صنعت نفت

معاون مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره و عضو کمیسیون کالای نفت گفت: بالای ٧٠درصد تجهیزات و نیاز شرکت نفت فلات قاره از شرکت‌های سازنده داخلی تامین می‌شود.

به گزارش خبرنگار اعزامی «انرژی امروز» به نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان، اسفندیار پور در خصوص گلایه شرکت های سازنده داخلی مبنی بر عدم همکاری با آنها گفت: به دو شکل می توان به این قضیه نگاه کرد. ابتدا کالاهایی است که شرکت های نفتی خودشان از طریق مناقصه خریداری می کنند که البته ما اجازه نداریم در صورت وجود کالاهای داخلی از کالاهای خارجی استفاده کنیم. موضوع دیگر این است که ما تمام کالاها را مستقیم نمی‌خریم. بلکه پیمانکاران ما کار را به صورت EPC گرفته‌اند و به پیمانکاران خود واگذار می‌کنند.
اسفندیارپور با بیان اینکه «در این حالت ما کار را یکجا به شرکت پیمانکار سپرده‌ایم»، تاکید کرد: البته ما در اسناد و مدارک و قراردادها قید می‌کنیم اولویت با شرکت های ایرانی است. اما پیمانکار اصلی در چند مقوله زمان، هزینه و کیفیت به کارفرما متعهد است.
وی تاکید کرد: ما بارها تاکید کرده ایم شرکت‌ها نمی‌توانند پیمانکاران را مجبور به همکاری با یک شرکت خاص یا شرکت‌های خاص کنند. شرکت‌ها باید خودشان زحمت بیشتری بکشند و با شرکت‌های پیمانکار تعامل داشته باشند.
وی با انتقاد از برخی شرکت‌های سازنده گفت: برخی شرکت‌ها به اسم سازنده می آیند یا بهتر بگوبم اسم سازنده را با خود یدک می کشند؛ اما در واقع سازنده نیستند.
اسفندیارپور با بیان اینکه «شرکت‌های سازنده نیز باید مواردی را در ساخت و ساز رعایت کنند»، گفت: شرکت‌های ایرانی باید کیفیت محصولات تولیدی را در حد استانداردهای وزارت نفت بالا ببرند، زمان تحویل کالا را حتما رعایت کنند و پروژه را زمین نگذارند؛ چون پیمانکاران به ازای هر روز تاخیر جریمه سنگین می‌خورند.
معاون مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره گفت: قیمت تمام شده باید با کیفیت کالا تناسب و همخوانی داشته باشد و تلاش کنند کیفیت لازم را داشته باشند.
وی در پایان گفت: با همه این گفته‌ها بالای ٧٠درصد تجهیزات و نیاز شرکت نفت فلات قاره از شرکت های سازنده داخلی تامین می شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹