Advertisment حمایت مشروط نیجریه از تمدید توافق اوپک | تازه‌های انرژی ایران
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

حمایت مشروط نیجریه از تمدید توافق اوپک

وزیر نفت نیجریه اعلام کرد در صورت وجود شرایط مطلوب، این کشور از تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت حمایت می‌کند.
نسیم خانه زرین
وزیر نفت نیجریه اعلام کرد در صورت وجود شرایط مطلوب، این کشور از تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت حمایت می‌کند.به گزارش رویترز، امانوئل کاچیکوو، وزیر نفت نیجریه، اعلام کرد: اگر درباره حضور این کشور در توافق جهانی کاهش تولید نفت شرایط مطلوبی مطرح شود، این کشور از تمدید این توافق تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی حمایت می‌کند.وی همچنین اعلام کرد میان دیگر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تفاهمی روز افزون برای تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت مشاهده می‌شود.وزیر نفت نیجریه گفت: دلیلی ندارد که یک سازوکار کارآمد را تغییر دهیم؛ برای تمدید توافق اجماع وجود دارد و تنها مسئله، مدت این تمدید است.نیجریه به دلیل بحران داخلی، از توافق جهانی کاهش تولید نفت معاف بود، اما اکنون تولید آن افزایش یافته است. با این همه، کاچیکوو اعلام کرد که روند بازسازی تولید نفت این کشور همچنان ادامه دارد.وی درباره سقف تولید مطلوب برای نیجریه، گفت: ما به دنبال رقمی هستیم که به ما امکان همراهی (با کاهش تولید نفت) را بدهد؛ این رقم  یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز است.وزیر نفت نیجریه اعلام کرد: بازه تولید یاد شده به این کشور امکان همراهی با توافق جهانی کاهش تولید و همچنین تأمین نیازهای مالی خود را می‌دهد.

حمایت مشروط نیجریه از تمدید توافق اوپک

وزیر نفت نیجریه اعلام کرد در صورت وجود شرایط مطلوب، این کشور از تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت حمایت می‌کند.

وزیر نفت نیجریه اعلام کرد در صورت وجود شرایط مطلوب، این کشور از تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت حمایت می‌کند.

به گزارش رویترز، امانوئل کاچیکوو، وزیر نفت نیجریه، اعلام کرد: اگر درباره حضور این کشور در توافق جهانی کاهش تولید نفت شرایط مطلوبی مطرح شود، این کشور از تمدید این توافق تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی حمایت می‌کند.

وی همچنین اعلام کرد میان دیگر اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تفاهمی روز افزون برای تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت مشاهده می‌شود.

وزیر نفت نیجریه گفت: دلیلی ندارد که یک سازوکار کارآمد را تغییر دهیم؛ برای تمدید توافق اجماع وجود دارد و تنها مسئله، مدت این تمدید است.

نیجریه به دلیل بحران داخلی، از توافق جهانی کاهش تولید نفت معاف بود، اما اکنون تولید آن افزایش یافته است. با این همه، کاچیکوو اعلام کرد که روند بازسازی تولید نفت این کشور همچنان ادامه دارد.

وی درباره سقف تولید مطلوب برای نیجریه، گفت: ما به دنبال رقمی هستیم که به ما امکان همراهی (با کاهش تولید نفت) را بدهد؛ این رقم  یک میلیون و ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز است.

وزیر نفت نیجریه اعلام کرد: بازه تولید یاد شده به این کشور امکان همراهی با توافق جهانی کاهش تولید و همچنین تأمین نیازهای مالی خود را می‌دهد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹