Advertisment تخلیه ۱۰محموله از ضایعات دستگاه حفاری ۹۵ فتح | تازه‌های انرژی ایران
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تخلیه ۱۰محموله از ضایعات دستگاه حفاری ۹۵ فتح

در ادامه پاکسازی محوطه چاه در حال فوران ۱۴۷ رگ سفید ۲، با هماهنگی و انسجام تیم‌های عملیاتی، ۱۰ محموله دیگر از تجهیزات و ضایعات دستگاه حفاری ۹۵ تخلیه شد.
نسیم خانه زرین
در ادامه پاکسازی محوطه چاه در حال فوران ۱۴۷ رگ سفید ۲، با هماهنگی و انسجام تیم‌های عملیاتی، ۱۰ محموله دیگر از تجهیزات و ضایعات دستگاه حفاری ۹۵ تخلیه شد.به گزارش انرژی امروز، ستاد راهبری مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید ۲ اعلام کرد: در این عملیات که دیشب (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) انجام شد، بخش قابل توجهی از پالت‎های مواد سیال حفاری، هاپر اسکید و مواد شیمیایی از محدوده چاه خارج و به محل پیش بینی شده برای انباشت انتقال یافت.خارج کردن تجهیزات و متعلقات از جمله ژنراتورها، مخازن سیمان و سیال، کانکس‌ها و ادوات در شرایط خاص ایمنی با پشتیبانی خودروهای آتش نشان و استفاده از لباس‎های ضدحریق از سوی تیم‎های عملیاتی و ترابری با همکاری تلاشگران شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام می شود.عملیات پاکسازی از دومین روز حادثه فوران چاه آغاز و تاکنون افزون بر ۷۵ محموله از اطراف چاه تخلیه شده است؛ انتظار می‌رود با تهمیدات به‌کارگرفته شده این کار در روزهای پیش رو با شتاب بیشتری دنبال و محوطه چاه برای اقدامات بعدی مهار، پاکسازی کامل شود.پاکسازی و تسطیح محوطه چاه، پیش درآمد اجرای عملیات یورش مهارگران به کانون آتش برای مهار و کنترل آن از دهانه چاه موسوم به TOP KILL خواهد بود.دکل حفاری ۹۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران مستقر روی چاه شماره ۱۴۷ میدان رگ سفید روز یکشنبه (هفتم آبان‌ماه)، بر اثر فوران گاز چاه ۱۴۷ رگ سفید دچار حریق شد و متاسفانه در این حادثه، ۲ تن از کارکنان شرکت ملی حفاری جان باختند.میدان نفتی رگ سفید واقع در جنوب غربی کشور و یکی از میدان‌های بزرگ نفتی است که از اطراف در بین میدان‌های نفتی بی بی حکیمه (در جنوب شرق)، پازنان (در شمال شرق)، رامشیر (در شمال غرب)، زاغه- هندیجان- بهرگانسر و تنگو (در جنوب غرب) محصور شده است.

تخلیه ۱۰محموله از ضایعات دستگاه حفاری ۹۵ فتح

در ادامه پاکسازی محوطه چاه در حال فوران ۱۴۷ رگ سفید ۲، با هماهنگی و انسجام تیم‌های عملیاتی، ۱۰ محموله دیگر از تجهیزات و ضایعات دستگاه حفاری ۹۵ تخلیه شد.

در ادامه پاکسازی محوطه چاه در حال فوران ۱۴۷ رگ سفید ۲، با هماهنگی و انسجام تیم‌های عملیاتی، ۱۰ محموله دیگر از تجهیزات و ضایعات دستگاه حفاری ۹۵ تخلیه شد.

به گزارش انرژی امروز، ستاد راهبری مهار فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید ۲ اعلام کرد: در این عملیات که دیشب (دوشنبه، ۱۵ آبان ماه) انجام شد، بخش قابل توجهی از پالت‎های مواد سیال حفاری، هاپر اسکید و مواد شیمیایی از محدوده چاه خارج و به محل پیش بینی شده برای انباشت انتقال یافت.

خارج کردن تجهیزات و متعلقات از جمله ژنراتورها، مخازن سیمان و سیال، کانکس‌ها و ادوات در شرایط خاص ایمنی با پشتیبانی خودروهای آتش نشان و استفاده از لباس‎های ضدحریق از سوی تیم‎های عملیاتی و ترابری با همکاری تلاشگران شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام می شود.

عملیات پاکسازی از دومین روز حادثه فوران چاه آغاز و تاکنون افزون بر ۷۵ محموله از اطراف چاه تخلیه شده است؛ انتظار می‌رود با تهمیدات به‌کارگرفته شده این کار در روزهای پیش رو با شتاب بیشتری دنبال و محوطه چاه برای اقدامات بعدی مهار، پاکسازی کامل شود.

پاکسازی و تسطیح محوطه چاه، پیش درآمد اجرای عملیات یورش مهارگران به کانون آتش برای مهار و کنترل آن از دهانه چاه موسوم به TOP KILL خواهد بود.

دکل حفاری ۹۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران مستقر روی چاه شماره ۱۴۷ میدان رگ سفید روز یکشنبه (هفتم آبان‌ماه)، بر اثر فوران گاز چاه ۱۴۷ رگ سفید دچار حریق شد و متاسفانه در این حادثه، ۲ تن از کارکنان شرکت ملی حفاری جان باختند.

میدان نفتی رگ سفید واقع در جنوب غربی کشور و یکی از میدان‌های بزرگ نفتی است که از اطراف در بین میدان‌های نفتی بی بی حکیمه (در جنوب شرق)، پازنان (در شمال شرق)، رامشیر (در شمال غرب)، زاغه- هندیجان- بهرگانسر و تنگو (در جنوب غرب) محصور شده است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹