Advertisment بستر حمله به آتش درحال آماده شدن است | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

بستر حمله به آتش درحال آماده شدن است

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: خوشبختانه احداث و آماده سازی لوکیشن ۲ چاه امدادی به میزان ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
دبیر تحریریه
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بازدید روزانه خود از منطقه عملیاتی مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد کارگروه های تخصصی و عملیاتی مهار چاه در دوازده روز گذشته، گفت: خوشبختانه احداث و آماده سازی لوکیشن ۲ چاه امدادی به میزان ۷۰ درصد پیشرفت داشته و تا ۷۲ ساعت آینده، حداقل یکی از این دو محل آماده انتقال دکل ۹۳ فتح شرکت ملی حفاری ایران خواهند بود.به گزارش انرژی امروز، بیژن عالی پور افزود: با نصب پمپ های فایرفایتینگ، تیم عملیاتی هم اکنون مشغول احداث ۲ خط لوله ۱۴ اینچ به طول هرکدام ۱۲۰ متر  در حدفاصل پمپ ها و شعاع ۶۰ متری مرکز آتش است که پس از تکمیل رینگ آب و امکان آب افشانی از محل استخر اصلی، عملیات بعدی برای دسترسی به مرکز آتش با استفاده از اتی واگن و برداشتن آهن آلات و بقایای دکل از روی دهانه چاه خواهد بود.عالی پور از اتمام شن پاشی و تسطیح جاده منتهی به چاه و دو بانده کردن آن برای تسهیل در عملیات اصلی، در دو روزآینده خبر داد و یادآور شد: محل استقرار مخازن سیالات نیز در کنار پمپ های آتش نشانی حداکثر در ۷۲ ساعت آینده مهیا خواهد بود.وی همچنین از ایجاد یک استخر آب ۷۰ هزار بشکه ای دیگر به عنوان مخزن آب کمکی خبر داد و پیش بینی کرد استخر کمکی، حداکثر تا پنج روز آینده تکمیل و آماده آب گیری شود.رئیس ستاد عملیات مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید در پایان به ساخت استینگر ۱۱ اینچ به منظور استفاده در عملیات مهار از سطح( Top Kill ) پرداخت و گفت: برنامه مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید به صورت گام به گام و بر اساس سناریوی تدوین شده در حال انجام است و امیدواریم با تسریع در تکمیل مراحل مقدماتی، عملیات اصلی زودتر از موعد تعیین شده، آغاز گردد.گفتنی است، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به همراه فرمانده میدان و اعضای تیم عملیاتی مناطق نفتخیز، در بازدید جمعه ۱۹/۰۸/۹۶ ، مراحل پیشرفت کار در لوکیشن های چاه های امدادی، مرحله نهایی احداث خط لوله ۸ اینچ به استخر اصلی، آب گیری استخر و ایجاد اردوگاه برای چاه های امدادی را از نزدیک مورد بررسی قرار داده و با حضور در جلسه عملیاتی، پس از بررسی پیشرفت ها و کاستی ها، راهکارهایی برای تسریع در انجام فرآیندها ارائه و برای اتمام کارهای باقی مانده بازه زمانی تعیین نمودند.
مدیرعامل نفتخیز جنوب در محل دکل رگ سفید:

بستر حمله به آتش درحال آماده شدن است

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: خوشبختانه احداث و آماده سازی لوکیشن ۲ چاه امدادی به میزان ۷۰ درصد پیشرفت داشته است.
اخبار صنعت نفت
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بازدید روزانه خود از منطقه عملیاتی مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید، ضمن ابراز خرسندی از عملکرد کارگروه های تخصصی و عملیاتی مهار چاه در دوازده روز گذشته، گفت: خوشبختانه احداث و آماده سازی لوکیشن ۲ چاه امدادی به میزان ۷۰ درصد پیشرفت داشته و تا ۷۲ ساعت آینده، حداقل یکی از این دو محل آماده انتقال دکل ۹۳ فتح شرکت ملی حفاری ایران خواهند بود.
به گزارش انرژی امروز، بیژن عالی پور افزود: با نصب پمپ های فایرفایتینگ، تیم عملیاتی هم اکنون مشغول احداث ۲ خط لوله ۱۴ اینچ به طول هرکدام ۱۲۰ متر  در حدفاصل پمپ ها و شعاع ۶۰ متری مرکز آتش است که پس از تکمیل رینگ آب و امکان آب افشانی از محل استخر اصلی، عملیات بعدی برای دسترسی به مرکز آتش با استفاده از اتی واگن و برداشتن آهن آلات و بقایای دکل از روی دهانه چاه خواهد بود.
عالی پور از اتمام شن پاشی و تسطیح جاده منتهی به چاه و دو بانده کردن آن برای تسهیل در عملیات اصلی، در دو روزآینده خبر داد و یادآور شد: محل استقرار مخازن سیالات نیز در کنار پمپ های آتش نشانی حداکثر در ۷۲ ساعت آینده مهیا خواهد بود.
وی همچنین از ایجاد یک استخر آب ۷۰ هزار بشکه ای دیگر به عنوان مخزن آب کمکی خبر داد و پیش بینی کرد استخر کمکی، حداکثر تا پنج روز آینده تکمیل و آماده آب گیری شود.
رئیس ستاد عملیات مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید در پایان به ساخت استینگر ۱۱ اینچ به منظور استفاده در عملیات مهار از سطح( Top Kill ) پرداخت و گفت: برنامه مهار چاه ۱۴۷ رگ سفید به صورت گام به گام و بر اساس سناریوی تدوین شده در حال انجام است و امیدواریم با تسریع در تکمیل مراحل مقدماتی، عملیات اصلی زودتر از موعد تعیین شده، آغاز گردد.
گفتنی است، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به همراه فرمانده میدان و اعضای تیم عملیاتی مناطق نفتخیز، در بازدید جمعه ۱۹/۰۸/۹۶ ، مراحل پیشرفت کار در لوکیشن های چاه های امدادی، مرحله نهایی احداث خط لوله ۸ اینچ به استخر اصلی، آب گیری استخر و ایجاد اردوگاه برای چاه های امدادی را از نزدیک مورد بررسی قرار داده و با حضور در جلسه عملیاتی، پس از بررسی پیشرفت ها و کاستی ها، راهکارهایی برای تسریع در انجام فرآیندها ارائه و برای اتمام کارهای باقی مانده بازه زمانی تعیین نمودند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹