Advertisment 4سال است استخدام نداشته‌ایم | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

۴سال است استخدام نداشته‌ایم

مدیر منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب گفت: در بخش نیروهای رسمی، چهار سال است که استخدام نداشته‌ایم.
فاطمه سادات نجفیان
مدیر منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب گفت: خوزستان برای همه ایرانی ها است و دیگران نیز حق کار کردن در این استان را با توجه به تخصص های خود دارند.ابراهیم منصور نژاد در گفتگو با خبرنگار «انرژی امروز» افزود: در بخش نیروهای رسمی، چهار سال است که استخدام نداشته ایم و ممکن است امسال آزمون استخدامی برگزار شود.وی با بیان اینکه، نیروی انسانی در صنعت نفت از نظر هویتی که در سازمان کار می کنند، به سه بخش  نیروهای رسمی، قرارداد موقت و پیمانکاری(ارکان ثالث) تقسیم می شوند، گفت: شرکت ملی مناطق نفتخیز در بخش پیمانکاری ۹۶ درصد  از نیروهای بومی استفاده کرده است.منصور نژاد با بیان اینکه، گرچه این نیروها برون سپاری می شود و رابطه استخدامی ندارند، اما زیر نظر شرکت فعالیت می کنند.وی تاکید می کند: ما در تلاشیم در بخش رسمی نیز بالای ۶۰ درصد به  نیروی بومی اختصاص یابد.مدیر منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب خاطر نشان کرد: خوزستان برای همه ایرانی ها است و دیگران نیز حق کار کردن در این استان را با توجه به تخصص های خود دارند. شاید بعضی از تخصص ها را ما نداشته باشیم و نتوانیم تامین کنیم و در نتیجه نیاز به یاری در این زمینه داریم.  
مدیر منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب در گفتگو با «انرژی امروز»:

۴سال است استخدام نداشته‌ایم

مدیر منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب گفت: در بخش نیروهای رسمی، چهار سال است که استخدام نداشته‌ایم.
اخبار صنعت نفت

مدیر منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب گفت: خوزستان برای همه ایرانی ها است و دیگران نیز حق کار کردن در این استان را با توجه به تخصص های خود دارند.

ابراهیم منصور نژاد در گفتگو با خبرنگار «انرژی امروز» افزود: در بخش نیروهای رسمی، چهار سال است که استخدام نداشته ایم و ممکن است امسال آزمون استخدامی برگزار شود.

وی با بیان اینکه، نیروی انسانی در صنعت نفت از نظر هویتی که در سازمان کار می کنند، به سه بخش  نیروهای رسمی، قرارداد موقت و پیمانکاری(ارکان ثالث) تقسیم می شوند، گفت: شرکت ملی مناطق نفتخیز در بخش پیمانکاری ۹۶ درصد  از نیروهای بومی استفاده کرده است.

منصور نژاد با بیان اینکه، گرچه این نیروها برون سپاری می شود و رابطه استخدامی ندارند، اما زیر نظر شرکت فعالیت می کنند.

وی تاکید می کند: ما در تلاشیم در بخش رسمی نیز بالای ۶۰ درصد به  نیروی بومی اختصاص یابد.

مدیر منابع انسانی مناطق نفتخیز جنوب خاطر نشان کرد: خوزستان برای همه ایرانی ها است و دیگران نیز حق کار کردن در این استان را با توجه به تخصص های خود دارند. شاید بعضی از تخصص ها را ما نداشته باشیم و نتوانیم تامین کنیم و در نتیجه نیاز به یاری در این زمینه داریم.

 

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹