رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
طی ماه آینده صورت می‌گیرد؛

افزایش ۲۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در آزادگان جنوبی

آزادگان جنوبی با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۸۰ هزار بشکه نفت در حال تولید است و پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده به بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
اخبار صنعت نفت

درحالیکه طبق پیش بینی های انجام شده تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی تا پایان سال جاری باید به ۱۵۰ هزار بشکه برسد، آمار و ارقام حاکی از آن است که آزادگان جنوبی به عنوان بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۸۰ هزار بشکه نفت در حال تولید است و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تولید طی یک ماه آینده به بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

به گزارش انرژی امروز، میدان نفتی آزادگان جنوبی در ۸۰ کیلومتری غرب اهواز و در مجاورت مرز عراق واقع شده است. فاز اول توسعه این میدان به صورت بیع متقابل در حال انجام است و فازهای توسعه‌ای بعدی به صورت یکپارچه با میدان آزادگان شمالی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی تحت پیگیری است. در این راستا تفاهم نامه‌هایی با شرکت‌های ایپکس، توتال، تنکو، پتروناس و شل امضاء شده است.

 نفت درجای میدان آزادگان جنوبی ۲۷ میلیارد بشکه و ضریب برداشت از این میدان ۶.۶ درصد (در سازندهای فهلیان سروک، گدوان و کژدمی) است. تاکنون ۶۲ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی حفر شده است.

تولید مطابق برنامه توسعه فاز یک از این میدان ۳۲۰ هزار بشکه است و میزان تولید واقعی در اسفندماه پارسال ۴۵ هزار بشکه در روز بوده است. نفت خام ارسالی از میدان آزادگان جنوبی (تولید زود هنگام و فاز یک و دو) در سال گذشته ۴۵ هزار بشکه بوده که این میزان طبق برنامه تا پایان سال جاری به ۱۵۰ هزار بشکه و در سال ۱۳۹۷ به ۳۲۰ هزار بشکه خواهد رسید. چشم انداز تولید از این میدان ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

افزایش ۲۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت در آزادگان جنوبی

آزادگان جنوبی با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۸۰ هزار بشکه نفت در حال تولید است و پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده به بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
فاطمه سادات نجفیان
درحالیکه طبق پیش بینی های انجام شده تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی تا پایان سال جاری باید به ۱۵۰ هزار بشکه برسد، آمار و ارقام حاکی از آن است که آزادگان جنوبی به عنوان بزرگترین میدان مشترک نفتی کشور با ظرفیت تولید روزانه بیش از ۸۰ هزار بشکه نفت در حال تولید است و پیش‌بینی می‌شود این مقدار تولید طی یک ماه آینده به بیش از ۱۰۰ هزار بشکه در روز برسد.به گزارش انرژی امروز، میدان نفتی آزادگان جنوبی در ۸۰ کیلومتری غرب اهواز و در مجاورت مرز عراق واقع شده است. فاز اول توسعه این میدان به صورت بیع متقابل در حال انجام است و فازهای توسعه‌ای بعدی به صورت یکپارچه با میدان آزادگان شمالی در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی تحت پیگیری است. در این راستا تفاهم نامه‌هایی با شرکت‌های ایپکس، توتال، تنکو، پتروناس و شل امضاء شده است. نفت درجای میدان آزادگان جنوبی ۲۷ میلیارد بشکه و ضریب برداشت از این میدان ۶.۶ درصد (در سازندهای فهلیان سروک، گدوان و کژدمی) است. تاکنون ۶۲ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی حفر شده است.تولید مطابق برنامه توسعه فاز یک از این میدان ۳۲۰ هزار بشکه است و میزان تولید واقعی در اسفندماه پارسال ۴۵ هزار بشکه در روز بوده است. نفت خام ارسالی از میدان آزادگان جنوبی (تولید زود هنگام و فاز یک و دو) در سال گذشته ۴۵ هزار بشکه بوده که این میزان طبق برنامه تا پایان سال جاری به ۱۵۰ هزار بشکه و در سال ۱۳۹۷ به ۳۲۰ هزار بشکه خواهد رسید. چشم انداز تولید از این میدان ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹