رفتن به محتوای اصلی
پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
مدیرعامل متن در گفتگو با «انرژی امروز»:

با توتال، انی و گازپروم مذاکره می‌کنیم

مدیرعامل متن اعلام کرد: شرکت‌های طرف مذاکره با متن، چون توتال، انی، گازپروم و پتروناس همه صاحب تکنولوژی ازدیاد برداشت هستند.

پانیسا حسن زاده

پانیسا حسن زاده
پانیسا حسن زاده

خبرنگار نیرو، پالایش و پتروشیمی انرژی امروز

اخبار صنعت نفت

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران (متن)، از دو برابر شدن ضریب برداشت لایه‌های سروک و داریان میادین نفتی غرب کارون طی پنج سال آینده خبر داد.

نورالدین شهنازی‌زاده در گفتگو با خبرنگار «انرژی امروز»، درمورد تلاش ایران برای افزایش ضریب بازیافت چاه‌های نفت، گفت: ضریب برداشت در لایه‌های مختلف متفاوت است؛ در لایه سروک ضریب برداشت، ۵.۵ تا ۶ درصد است که به راحتی می‌توان مقدار آن را تا ۱۲ درصد افزایش داد.

وی تصریح کرد: در لایه داریان نیز ضریب برداشت ۱۲ تا ۱۴ درصد که این مقدار را می‌توان به راحتی به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا داد. این کار با استفاده از تکنولوژی‌هایی چونIOR  و EOR به صورت improved و enhanced با تزریق آب، گاز و روش‌های درون چاهی و مواردی به این صورت، انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران (متن) درمورد شرکت‌های طرف مذاکره گفت: کسانی که صاحب تکنولوژی هستند می‌توانند این کار را انجام دهند، ما هنوز تکنولوژی مربوطه را در داخل کشور نداریم؛ بنابراین، از یک سری شرکت‌های بین‌المللی خارجی که صاحب تکنولوژی هستند، استفاده کنیم.

شهنازی‌زاده با اشاره به اینکه «شرکت‌های طرف مذاکره چون توتال، انی، گازپروم و پتروناس همه صاحب تکنولوژی هستند»، گفت: در حال عقد قرارداد هستیم. برای بهره‌برداری از تکنولوژی‌های خارجی به سراغ آنها می‌رویم و امیدواریم در قالب مناقصه بتوانیم قرارداد ببندیم.

وی با اشاره به اینکه «چشم‌انداز درنظرگرفته شده برای تحقق هدف ازدیاد برداشت در لایه‌های مذکور چهار الی پنج سال است»، گفت: همین الان نیز برای یک سری چاه‌ها از جمله در یاران شمالی می‌توانیم کارهای ازدیاد برداشت را انجام دهیم.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

با توتال، انی و گازپروم مذاکره می‌کنیم

مدیرعامل متن اعلام کرد: شرکت‌های طرف مذاکره با متن، چون توتال، انی، گازپروم و پتروناس همه صاحب تکنولوژی ازدیاد برداشت هستند.
پانیسا حسن زاده
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران (متن)، از دو برابر شدن ضریب برداشت لایه‌های سروک و داریان میادین نفتی غرب کارون طی پنج سال آینده خبر داد.نورالدین شهنازی‌زاده در گفتگو با خبرنگار «انرژی امروز»، درمورد تلاش ایران برای افزایش ضریب بازیافت چاه‌های نفت، گفت: ضریب برداشت در لایه‌های مختلف متفاوت است؛ در لایه سروک ضریب برداشت، ۵.۵ تا ۶ درصد است که به راحتی می‌توان مقدار آن را تا ۱۲ درصد افزایش داد.وی تصریح کرد: در لایه داریان نیز ضریب برداشت ۱۲ تا ۱۴ درصد که این مقدار را می‌توان به راحتی به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا داد. این کار با استفاده از تکنولوژی‌هایی چونIOR  و EOR به صورت improved و enhanced با تزریق آب، گاز و روش‌های درون چاهی و مواردی به این صورت، انجام می‌شود.مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران (متن) درمورد شرکت‌های طرف مذاکره گفت: کسانی که صاحب تکنولوژی هستند می‌توانند این کار را انجام دهند، ما هنوز تکنولوژی مربوطه را در داخل کشور نداریم؛ بنابراین، از یک سری شرکت‌های بین‌المللی خارجی که صاحب تکنولوژی هستند، استفاده کنیم.شهنازی‌زاده با اشاره به اینکه «شرکت‌های طرف مذاکره چون توتال، انی، گازپروم و پتروناس همه صاحب تکنولوژی هستند»، گفت: در حال عقد قرارداد هستیم. برای بهره‌برداری از تکنولوژی‌های خارجی به سراغ آنها می‌رویم و امیدواریم در قالب مناقصه بتوانیم قرارداد ببندیم.وی با اشاره به اینکه «چشم‌انداز درنظرگرفته شده برای تحقق هدف ازدیاد برداشت در لایه‌های مذکور چهار الی پنج سال است»، گفت: همین الان نیز برای یک سری چاه‌ها از جمله در یاران شمالی می‌توانیم کارهای ازدیاد برداشت را انجام دهیم.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹