Advertisment چاه‎های نفت شهر در مدار تولید قرار گرفت | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

چاه‎های نفت شهر در مدار تولید قرار گرفت

در ادامه بررسی و پیگیری کمیته مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، خبر ازسرگیری فعالیت چاه‌های منطقه عملیاتی نفت شهر اعلام شد.
دبیر تحریریه
در ادامه بررسی و پیگیری کمیته مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای رفع مشکلات مناطق تحت پوشش این شرکت در غرب کشور، خبر از سرگیری فعالیت چاه های منطقه عملیاتی نفت شهر اعلام شد.به گزارش انرژی امروز، در جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی که به صورت مستقیم با ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در شهر کرمانشاه تشکیل شد، خبر از سرگیری فعالیت چاه های منطقه عملیاتی نفت شهر به اطلاع این کمیته رسید. همچنین پیگیری فرایند ارسال گاز از منطقه عملیاتی تنگ بیجار منوط به آماده سازی پالایشگاه جهت دریافت گاز بیان شد.بر اساس این گزارش، اقلام درخواستی جهت زلزله زدگان، شامل نان، آب، غذاهای کنسرو شده، آمبولانس و ماشین های سنگین است که شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اقلام یاد شده را در اختیار ستاد بحران و هلال احمر استان کرمانشاه قرار داده است.
پس از گذشت یک روز از زلزله غرب کشور؛

چاه‎های نفت شهر در مدار تولید قرار گرفت

در ادامه بررسی و پیگیری کمیته مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، خبر ازسرگیری فعالیت چاه‌های منطقه عملیاتی نفت شهر اعلام شد.
اخبار صنعت نفت

در ادامه بررسی و پیگیری کمیته مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران برای رفع مشکلات مناطق تحت پوشش این شرکت در غرب کشور، خبر از سرگیری فعالیت چاه های منطقه عملیاتی نفت شهر اعلام شد.

به گزارش انرژی امروز، در جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت نفت مناطق مرکزی که به صورت مستقیم با ستاد شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در شهر کرمانشاه تشکیل شد، خبر از سرگیری فعالیت چاه های منطقه عملیاتی نفت شهر به اطلاع این کمیته رسید. همچنین پیگیری فرایند ارسال گاز از منطقه عملیاتی تنگ بیجار منوط به آماده سازی پالایشگاه جهت دریافت گاز بیان شد.
بر اساس این گزارش، اقلام درخواستی جهت زلزله زدگان، شامل نان، آب، غذاهای کنسرو شده، آمبولانس و ماشین های سنگین است که شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب اقلام یاد شده را در اختیار ستاد بحران و هلال احمر استان کرمانشاه قرار داده است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹