Advertisment آزمونی برای عدم جذب قراردادی های نفت؟!/ نیروهای مازادتان را ساماندهی کنید! | تازه‌های انرژی ایران
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

آزمونی برای عدم جذب قراردادی های نفت؟!/ نیروهای مازادتان را ساماندهی کنید!

دبیر انجمن صنفی نیروهای قرارداد موقت نفت گفت: مگر وزیر نفت اظهار نکرده است که نیروی مازاد در بدنه نفت داریم، این آزمون و استخدام سندی بر کمبود در همه شرکت های تابعه است؛ پس لطفا نیروی های قبلی را ساماندهی کنید.
نسیم خانه زرین
دبیر انجمن صنفی کارکنان قرارداد موقت نفت گفت: مگر وزیر نفت اظهار نکرده است که نیروی مازاد در بدنه نفت داریم، این آزمون و استخدام سندی بر کمبود در همه شرکت های تابعه است؛ پس لطفا نیروی های قبلی را ساماندهی کنید.محمد باقر اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار نفت وگاز «انرژی امروز» در خصوص آزمون استخدامی وزارت نفت که به زودی برگزار خواهد شد اظهار کرد: این آزمون به گفته مدیران بخاطر پیگیری های نیروهای قرارداد موقت نفت برقرار شد  اما باتوجه به شرایط سختی همچون شرط معدل و شرط سنی که برای ثبت نام در آزمون پیش بینی شده است عملا ۹۰ درصد کارکنان قرارداد موقت نمی توانند در این آزمون شرکت کنند.او در ادامه افزود: نکته ای مهم تر که واقعا اجحاف و بی عدالتی است نیروهای وزارت نیرو عملا ساماندهی شده اند و اکنون بیشتر از نیروهای قرارداد موقت نفت حقوق دریافت می کنند. سوال این است که کدام سازمان سوابق نفت را مرتبط با خود می داند و در کدام ازمون برای ما سهمیه در نظر می گیرد؟او خطاب به زنگنه گفت: جناب وزیرمگر نه اینکه شما در همه جا گفتید ما نیروی مازاد در شرکت داریم؛ این استخدام سندی بر کمبود در همه شرکت های تابعه است؛ پس لطفا نیروی های قبلی را ساماندهی کنید.اکبرزاده گفت: چرا نیروی تازه وارد باید بیش از ۲ سال کار آموز ما باشد و بعد از ان مسول نیرویی با ۱۰ الی ۲۰ سابقه شود ایا سرخوردگی و بی عدالتی باعث عدم کاربری و خسارت به شرکت نیست؟دبیر انجمن صنفی نیروهای قراردادی نفت با انتقاد از بلاتکلیفی شش ساله نیروی انسانی متخصص قراردادی نفت گفت: این ازمون عملا دردی از مشکلات کارکنان قرارداد موقت دوا نمی کند بلکه بیشتر باعث شکست و سر خوردگی کارکنان  خواهد شد. گردید از نیروی انسانی بعد از ۶ سال سکوت توقع بیشتری بوداکبرزاده با اشاره به ساماندهی نیروهای قراردادی در سازمان های دیگر تصریح کرد: قوه قضاییه، جهاد کشاورزی، فنی و حرفه ای، اموزش و پرورش و بهداشت ودرمان و دیگر سازمان ها اکثرا نیروهایشان را ساماندهی کرده اند و در حال تبدیل وضعیت به رسمی هستند اما نیروهای قراردادی نفت هنوز اندر خم یک کوچه اند.او در پایان اظهار کرد: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون غلامعلی جعفر زاده معتقدند این آزمون باید کنسل شود و از نیروهای خود سازمان استفاده شود و بهتر است در اینده کل آزمون ها تعطیل شود و ابتدا از نیروهای همان شرکت یا سازمان استفاده شود.

آزمونی برای عدم جذب قراردادی های نفت؟!/ نیروهای مازادتان را ساماندهی کنید!

دبیر انجمن صنفی نیروهای قرارداد موقت نفت گفت: مگر وزیر نفت اظهار نکرده است که نیروی مازاد در بدنه نفت داریم، این آزمون و استخدام سندی بر کمبود در همه شرکت های تابعه است؛ پس لطفا نیروی های قبلی را ساماندهی کنید.

نسیم خانه زرین

نسیم خانه زرین
نسیم خانه زرین

خبرنگار نفت و گاز انرژی امروز

اخبار صنعت نفت

دبیر انجمن صنفی کارکنان قرارداد موقت نفت گفت: مگر وزیر نفت اظهار نکرده است که نیروی مازاد در بدنه نفت داریم، این آزمون و استخدام سندی بر کمبود در همه شرکت های تابعه است؛ پس لطفا نیروی های قبلی را ساماندهی کنید.

محمد باقر اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار نفت وگاز «انرژی امروز» در خصوص آزمون استخدامی وزارت نفت که به زودی برگزار خواهد شد اظهار کرد: این آزمون به گفته مدیران بخاطر پیگیری های نیروهای قرارداد موقت نفت برقرار شد  اما باتوجه به شرایط سختی همچون شرط معدل و شرط سنی که برای ثبت نام در آزمون پیش بینی شده است عملا ۹۰ درصد کارکنان قرارداد موقت نمی توانند در این آزمون شرکت کنند.

او در ادامه افزود: نکته ای مهم تر که واقعا اجحاف و بی عدالتی است نیروهای وزارت نیرو عملا ساماندهی شده اند و اکنون بیشتر از نیروهای قرارداد موقت نفت حقوق دریافت می کنند. سوال این است که کدام سازمان سوابق نفت را مرتبط با خود می داند و در کدام ازمون برای ما سهمیه در نظر می گیرد؟

او خطاب به زنگنه گفت: جناب وزیرمگر نه اینکه شما در همه جا گفتید ما نیروی مازاد در شرکت داریم؛ این استخدام سندی بر کمبود در همه شرکت های تابعه است؛ پس لطفا نیروی های قبلی را ساماندهی کنید.

اکبرزاده گفت: چرا نیروی تازه وارد باید بیش از ۲ سال کار آموز ما باشد و بعد از ان مسول نیرویی با ۱۰ الی ۲۰ سابقه شود ایا سرخوردگی و بی عدالتی باعث عدم کاربری و خسارت به شرکت نیست؟

دبیر انجمن صنفی نیروهای قراردادی نفت با انتقاد از بلاتکلیفی شش ساله نیروی انسانی متخصص قراردادی نفت گفت: این ازمون عملا دردی از مشکلات کارکنان قرارداد موقت دوا نمی کند بلکه بیشتر باعث شکست و سر خوردگی کارکنان  خواهد شد. گردید از نیروی انسانی بعد از ۶ سال سکوت توقع بیشتری بود

اکبرزاده با اشاره به ساماندهی نیروهای قراردادی در سازمان های دیگر تصریح کرد: قوه قضاییه، جهاد کشاورزی، فنی و حرفه ای، اموزش و پرورش و بهداشت ودرمان و دیگر سازمان ها اکثرا نیروهایشان را ساماندهی کرده اند و در حال تبدیل وضعیت به رسمی هستند اما نیروهای قراردادی نفت هنوز اندر خم یک کوچه اند.

او در پایان اظهار کرد: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون غلامعلی جعفر زاده معتقدند این آزمون باید کنسل شود و از نیروهای خود سازمان استفاده شود و بهتر است در اینده کل آزمون ها تعطیل شود و ابتدا از نیروهای همان شرکت یا سازمان استفاده شود.

دیدگاه‌ها

واقعا حرف دل ما را زدید دل ما از دست این مدیران نفت و نالایق پر خونه اما نمیدونیم به کی باید بگیم . انشاءا....که خدا حقمان را از این مسئولین بی کفایت بگیره .

خدا می‌داند که چقدر در شرکت زحمت کشیدیم واقعا حق ماست تغییر وضعیت بشیم، دست کسانی که برای ما قراردادی ها زحمت میکشن درد نکنه و ممنون و مدیون شان هستیم

صفحه

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹