رفتن به محتوای اصلی
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تهاتر مالیات قطعی با مطالبات سازندگان نفت

عدم پرداخت بموقع مطالبات اعضای انجمن استصنا از سوی شرکت‌های دولتی موجب شد تا تعهدات شرکتی نظیر بیمه و مالیات معوق شود.
فاطمه سادات نجفیان
عدم پرداخت بموقع مطالبات اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا) از سوی شرکت های دولتی موجب شد تا تعهدات شرکتی نظیر بیمه و مالیات معوق شده و تبعات بسیار سنگینی را بر فضای فعلی شرکت ها ایجاد کند. بطوریکه این عامل چرخه مراوادت مالی، ساختاری و تجاری آنان را از هم پاشیده و بسیاری را به مرز بحران کشانده است .به گزارش انرژی امروز، در حال حاضر امکان تهاتر بدهی و مطالبات، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با برخی شرکت های دولتی در صنعت نفت مذاکره کرده تا اعضای این انجمن بتوانند از این مجوز  قانونی در بستر روان تر و ساده تر بهره مند شوند.این مذاکرات با رویکرد کاهش مطالبات شرکت های عضو و پرداخت بدهی مالیات قطعی در سطح شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه با " استصنا" توافق شد.در این توافق این امکان برای شرکت های عضو استصنا بوجود آمده تا  میزان مالیات قطعی شده خود را با مطالبات معوق فقط در سطح شرکت های مذکور  تهاتر کنند.به همین منظور قرار است اعضای این انجمن تقاضای مکتوب خود را با ذکر میزان مالیات قطعی شده و طلب از شرکت های ذکر شده را به انجمن ارائه نمایند تا این تهاتر صورت گیرد. 

تهاتر مالیات قطعی با مطالبات سازندگان نفت

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه استصنا توافق شد؛

تهاتر مالیات قطعی با مطالبات سازندگان نفت

عدم پرداخت بموقع مطالبات اعضای انجمن استصنا از سوی شرکت‌های دولتی موجب شد تا تعهدات شرکتی نظیر بیمه و مالیات معوق شود.
اخبار صنعت نفت

عدم پرداخت بموقع مطالبات اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران(استصنا) از سوی شرکت های دولتی موجب شد تا تعهدات شرکتی نظیر بیمه و مالیات معوق شده و تبعات بسیار سنگینی را بر فضای فعلی شرکت ها ایجاد کند. بطوریکه این عامل چرخه مراوادت مالی، ساختاری و تجاری آنان را از هم پاشیده و بسیاری را به مرز بحران کشانده است .

به گزارش انرژی امروز، در حال حاضر امکان تهاتر بدهی و مطالبات، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با برخی شرکت های دولتی در صنعت نفت مذاکره کرده تا اعضای این انجمن بتوانند از این مجوز  قانونی در بستر روان تر و ساده تر بهره مند شوند.

این مذاکرات با رویکرد کاهش مطالبات شرکت های عضو و پرداخت بدهی مالیات قطعی در سطح شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه با " استصنا" توافق شد.

در این توافق این امکان برای شرکت های عضو استصنا بوجود آمده تا  میزان مالیات قطعی شده خود را با مطالبات معوق فقط در سطح شرکت های مذکور  تهاتر کنند.

به همین منظور قرار است اعضای این انجمن تقاضای مکتوب خود را با ذکر میزان مالیات قطعی شده و طلب از شرکت های ذکر شده را به انجمن ارائه نمایند تا این تهاتر صورت گیرد.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹