Advertisment شب «جوشکاران کد» در رگ سفید | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

شب «جوشکاران کد» در رگ سفید

دستگاه اتی واگن و ابزار استینگر پس از هر بار حمله دچار آسیب‌هایی‌ می‌شوند که بلافاصله بعد از عقب‌نشینی باید تعمیر شوند.
دبیر تحریریه
یکی از ویژگی‌های حوادث بزرگ و رویدادهای خارق العاده این است که فرصتی برای بروز استعدادها و توانمندی‌های افراد و در ابعادی بزرگ تر آشکار شدن توان و پتانسیل سازمان‌ها فراهم‌ می‌سازند. مهار فوران چاه رگ سفید با همه زیان‌ها و خساراتش، عرصه‌‌ای است برای آشکار شدن این قابلیت‌ها و از آن مهم تر مجالی است برای سنجش ارزش برخی مشاغل و نیز پی بردن به عیار  آدم‌هایی که در شرایط عادی، بظاهر تفاوت چندانی با سایر مردم ندارند، اما در عرصه عمل و هنگامه عملیات، چنان قابلیت‌هایی از خود بروز‌ می‌دهند که شاهدان و ناظران را به تحسین واداشته و به حرفه خود نیز اعتبار دوچندان‌ می‌بخشند.به گزارش انرژی امروز به نقل از شرکت ملی حفاری، در جریان عملیات مهار چاه رگ سفید۱۴۷  چندین گروه از نیروها دوش به دوش هم برای رسیدن به یک هدف اصلی که مهار و کنترل فوران باشد، فعالیت‌ می‌کنند.یکی از وظایف بسیار مهم و دقیق مرتبط با مهار فوران طراحی، ساخت و ترمیم ابزارهای ویژه مهار چاه است که دستگاه اتی واگن و ابزار استینگر از آن جمله است و پس از هر بار حمله دچار آسیب‌هایی‌ می‌شوند که بلافاصله بعد از عقب نشینی باید تعمیر شده و برای حمله بعدی آماده شوند.علاوه بر این پس از هر بار عملیات نیز ایرادها و اشکالات وارده به نحوه اتصال استینگر به اتی واگن، تغییر زاویه نصب، ترمیم و محکم کاری بخش‌های مختلف آن در دستور کار قرار‌ می‌گیرد. این بخش از کار که از قضا با قید فوریت باید انجام شود، به عهده فیترها و جوشکارهای حرفه‌‌ای است.در سه روز گذشته این گروه از همکاران با کار‌ بی‌وقفه خود رکورد تازه‌‌ای از کار شبانه روزی را به ثبت رسانده اند که‌ بی‌گمان هم آن شعله کشیده و‌ بی‌رحم آتش و هم آن چاه سرکش لجوج را به شگفتی واداشته اند. جوشکاران کد مامور ترمیم اتی واگن‌ها در ۷۲ ساعت گذشته نمایشی ویژه از حمیت سازمانی، تعصب حرفه‌‌ای و عرق و علاقه به صنعت عظیم نفت و منافع کشور را به نمایش گذاردند و خستگی را شرمسار اراده و پشتکار خویش نمودند؛ یک خداقوت همراه با احترام به فیترها و جوشکاران حرفه‌‌ای کدیت مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری.
گزارشی از سی و هفتمین روز عملیات مهار چاه/

شب «جوشکاران کد» در رگ سفید

دستگاه اتی واگن و ابزار استینگر پس از هر بار حمله دچار آسیب‌هایی‌ می‌شوند که بلافاصله بعد از عقب‌نشینی باید تعمیر شوند.
اخبار صنعت نفت

یکی از ویژگی‌های حوادث بزرگ و رویدادهای خارق العاده این است که فرصتی برای بروز استعدادها و توانمندی‌های افراد و در ابعادی بزرگ تر آشکار شدن توان و پتانسیل سازمان‌ها فراهم‌ می‌سازند. مهار فوران چاه رگ سفید با همه زیان‌ها و خساراتش، عرصه‌‌ای است برای آشکار شدن این قابلیت‌ها و از آن مهم تر مجالی است برای سنجش ارزش برخی مشاغل و نیز پی بردن به عیار  آدم‌هایی که در شرایط عادی، بظاهر تفاوت چندانی با سایر مردم ندارند، اما در عرصه عمل و هنگامه عملیات، چنان قابلیت‌هایی از خود بروز‌ می‌دهند که شاهدان و ناظران را به تحسین واداشته و به حرفه خود نیز اعتبار دوچندان‌ می‌بخشند.

به گزارش انرژی امروز به نقل از شرکت ملی حفاری، در جریان عملیات مهار چاه رگ سفید۱۴۷  چندین گروه از نیروها دوش به دوش هم برای رسیدن به یک هدف اصلی که مهار و کنترل فوران باشد، فعالیت‌ می‌کنند.

یکی از وظایف بسیار مهم و دقیق مرتبط با مهار فوران طراحی، ساخت و ترمیم ابزارهای ویژه مهار چاه است که دستگاه اتی واگن و ابزار استینگر از آن جمله است و پس از هر بار حمله دچار آسیب‌هایی‌ می‌شوند که بلافاصله بعد از عقب نشینی باید تعمیر شده و برای حمله بعدی آماده شوند.

علاوه بر این پس از هر بار عملیات نیز ایرادها و اشکالات وارده به نحوه اتصال استینگر به اتی واگن، تغییر زاویه نصب، ترمیم و محکم کاری بخش‌های مختلف آن در دستور کار قرار‌ می‌گیرد. این بخش از کار که از قضا با قید فوریت باید انجام شود، به عهده فیترها و جوشکارهای حرفه‌‌ای است.

در سه روز گذشته این گروه از همکاران با کار‌ بی‌وقفه خود رکورد تازه‌‌ای از کار شبانه روزی را به ثبت رسانده اند که‌ بی‌گمان هم آن شعله کشیده و‌ بی‌رحم آتش و هم آن چاه سرکش لجوج را به شگفتی واداشته اند. جوشکاران کد مامور ترمیم اتی واگن‌ها در ۷۲ ساعت گذشته نمایشی ویژه از حمیت سازمانی، تعصب حرفه‌‌ای و عرق و علاقه به صنعت عظیم نفت و منافع کشور را به نمایش گذاردند و خستگی را شرمسار اراده و پشتکار خویش نمودند؛ یک خداقوت همراه با احترام به فیترها و جوشکاران حرفه‌‌ای کدیت مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹