Advertisment آمادگی عراق برای همکاری با ایران در میادین مشترک | تازه‌های انرژی ایران
core
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

آمادگی عراق برای همکاری با ایران در میادین مشترک

یک کارشناس صنعت نفت از اعلام آمادگی شرکت ملی نفت عراق برای همکاری با ایران در میادین مشترک خبر داد.
core
یک کارشناس صنعت نفت از اعلام آمادگی شرکت ملی نفت عراق برای همکاری با ایران در میادین مشترک خبر داد.به گزارش انرژی امروز، رامین فروزنده که در نمایشگاه نفت عراق شرکت کرده؛ دراین باره گفت: علاوه بر غرفه‌های بزرگ شرکت‌های عربستان، دو شرکت ایرانی حضور داشتند: مپنا و هولدینگ انرژی‌گستر سینا.وی افزود: حدود یک‌سوم دکل‌های شرکت دولتی حفاری عراق (IDC) بیکار هستند. این شرکت حدود ۱۲۰۰۰ نیرو دارد و در پرداخت حقوق کارکنانش با مشکل مواجه است.به گفته فروزنده، یکی از مدیران این شرکت می‌گوید شرکت‌های توانمند خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر، گوی سبقت را از آنها ربوده‌اند. چراکه به اذعان این مقام عراقی، کیفیت کار شرکت عراقی متوسط و شاید پایین باشد.بنابراین گزارش، مدیر شرکت اکتشافی عراق می‌گوید آنها و ایرانی‌ها باید میادین را به صورت مشترک و همکارانه مدیریت کنند.فروزنده گفت: این مقام نفتی عراق که خود یک متخصص باسابقه ژئوفیزیک است، گفته که میدان هویزه با سهراب اشتراک بالایی دارد، یادآوران نیز ممکن است اشتراکاتی داشته باشد؛ اما احتمالا میزان اشتراک مجنون با میادین ایرانی اندک است.

آمادگی عراق برای همکاری با ایران در میادین مشترک

یک کارشناس صنعت نفت از اعلام آمادگی شرکت ملی نفت عراق برای همکاری با ایران در میادین مشترک خبر داد.
اخبار صنعت نفت
یک کارشناس صنعت نفت از اعلام آمادگی شرکت ملی نفت عراق برای همکاری با ایران در میادین مشترک خبر داد.
به گزارش انرژی امروز، رامین فروزنده که در نمایشگاه نفت عراق شرکت کرده؛ دراین باره گفت: علاوه بر غرفه‌های بزرگ شرکت‌های عربستان، دو شرکت ایرانی حضور داشتند: مپنا و هولدینگ انرژی‌گستر سینا.
وی افزود: حدود یک‌سوم دکل‌های شرکت دولتی حفاری عراق (IDC) بیکار هستند. این شرکت حدود ۱۲۰۰۰ نیرو دارد و در پرداخت حقوق کارکنانش با مشکل مواجه است.
به گفته فروزنده، یکی از مدیران این شرکت می‌گوید شرکت‌های توانمند خارجی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین‌تر، گوی سبقت را از آنها ربوده‌اند. چراکه به اذعان این مقام عراقی، کیفیت کار شرکت عراقی متوسط و شاید پایین باشد.
بنابراین گزارش، مدیر شرکت اکتشافی عراق می‌گوید آنها و ایرانی‌ها باید میادین را به صورت مشترک و همکارانه مدیریت کنند.
فروزنده گفت: این مقام نفتی عراق که خود یک متخصص باسابقه ژئوفیزیک است، گفته که میدان هویزه با سهراب اشتراک بالایی دارد، یادآوران نیز ممکن است اشتراکاتی داشته باشد؛ اما احتمالا میزان اشتراک مجنون با میادین ایرانی اندک است.
کد خبر: 
۱۶۹۶۷
منبع خبر: 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹