Advertisment پول را نگرفته باید مالیات بدهیم | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

پول را نگرفته باید مالیات بدهیم

رضا پدیدار گفت: ما سازندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، با دو چالش اساسی به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتمان مواجه هستیم.
فاطمه سادات نجفیان
عضو ارشد سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) گفت: ما سازندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، با دو چالش اساسی به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتمان مواجه هستیم که امیدواریم نمایندگان وزارت نفت یا این دو چالش را مرتفع کنند یا مطالبات را به موقع پرداخت کنند تا با چالش روبه‌رو نشویم.به گزارش انرژی امروز، رضا پدیدار در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» با بیان اینکه «دوشنبه بیست و پنجم دی ما جلسه ای با حبیب الله بیطرف، معاون وزیر نفت و نمایندگان چهار شرکت اصلی وزارت نفت در خصوص بحث مطالبات تشکل ها داریم»، گفت: ما سازندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، با دو چالش اساسی به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتمان مواجه هستیم که امیدواریم نمایندگان وزارت نفت یا این دو چالش را مرتفع کنند یا مطالبات را به موقع پرداخت کنند تا با چالش روبه رو نشویم.وی با اشاره به نظام مالیاتی خاطر نشان کرد: در خصوص توسعه فضای کسب و کار، نظام مالیاتی سازندگان را با مشکل مواجه کرده است.عضو ارشد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: رویکرد سازمان مالیاتی این گونه است که حداکثر سه ماه پس از صدور فاکتور فروش، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود، درحالیکه ما به‌عنوان فروشنده، ارزش کالا و خدمات خود را یک سال بعد از کارفرما دریافت می کنیم.پدیدار با بیان اینکه «حرف ما این است، پولی را که هنوز ما از کارفرما نگرفته ایم، چگونه مالیات آن را پرداخت کنیم؟»، گفت: ما در تلاشیم در جلسه پیش‌رو این چالش را با وزارت نفت رفع کنیم.وی تصریح کرد: ما می گوییم، هر زمان ما از کارفرما پول گرفتیم، مالیاتش را هم می دهیم. زمانی که پولی در حساب من نرفته، چگونه مالیاتش را پرداخت کنیم.رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اظهار داشت: حرف ما این است که یا پول ما را به موقع بدهید، یا خودتان با دولت و دارایی صحبت کنید، تا زمانی که به ما پولی پرداخت نشده است، مالیاتی هم از ما گرفته نشود. ما باید پول دریافت کنیم تا بتوانیم، مالیات، بیمه و... را بدهیم.پدیدار چالش دیگر را با سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: در سازمان تامین اجتماعی، برداشت و تحلیل غلطی از قانون می شود. واحدهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه هایی را صادر می کنند که در آن، درخواست مطالبه و حق بیمه را دارند؛ درحالیکه ما با سازمان تامین اجتماعی یک توافق اولیه داشته ایم که طی آن مشاغل از گروه های مختلف از یک معافیت هایی می توانند استفاده کنند که مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی مبین آن است.وی با بیان اینکه «قانون حسابرسی پرونده از سوی تامین اجتماعی یک ساله یا دو ساله است»، خاطر نشان کرد: بازرس تامین اجتماعی زمانی به سراغ بررسی این پرونده ها می آید که ما هنوز از کارفرما، منابع مالی دریافت نکرده ایم. زمانی هم که می خواهیم پرونده ها را در اختیار نگذاریم تا صورت وضعیت هایمان را دریافت کنیم، می گویند، ما رسیدگی می کنیم، بعد شما پرداخت کنیم. اما زمان پرداخت از آنجایی که رقم بیمه را بریده اند و ما پرداخت نکرده ایم، جریمه می شویم.عضو ارشد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم در جلسه دوشنبه با نمایندگان وزارت نفت این موضوعات مرتفع شود.
رضا پدیدار، عضو ارشد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) در گفت‌وگو با «انرژی امروز»:

پول را نگرفته باید مالیات بدهیم

رضا پدیدار گفت: ما سازندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، با دو چالش اساسی به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتمان مواجه هستیم.
اخبار صنعت نفت

عضو ارشد سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) گفت: ما سازندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، با دو چالش اساسی به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتمان مواجه هستیم که امیدواریم نمایندگان وزارت نفت یا این دو چالش را مرتفع کنند یا مطالبات را به موقع پرداخت کنند تا با چالش روبه‌رو نشویم.

به گزارش انرژی امروز، رضا پدیدار در گفتگو با خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز» با بیان اینکه «دوشنبه بیست و پنجم دی ما جلسه ای با حبیب الله بیطرف، معاون وزیر نفت و نمایندگان چهار شرکت اصلی وزارت نفت در خصوص بحث مطالبات تشکل ها داریم»، گفت: ما سازندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی، با دو چالش اساسی به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالباتمان مواجه هستیم که امیدواریم نمایندگان وزارت نفت یا این دو چالش را مرتفع کنند یا مطالبات را به موقع پرداخت کنند تا با چالش روبه رو نشویم.

وی با اشاره به نظام مالیاتی خاطر نشان کرد: در خصوص توسعه فضای کسب و کار، نظام مالیاتی سازندگان را با مشکل مواجه کرده است.

عضو ارشد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: رویکرد سازمان مالیاتی این گونه است که حداکثر سه ماه پس از صدور فاکتور فروش، مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود، درحالیکه ما به‌عنوان فروشنده، ارزش کالا و خدمات خود را یک سال بعد از کارفرما دریافت می کنیم.

پدیدار با بیان اینکه «حرف ما این است، پولی را که هنوز ما از کارفرما نگرفته ایم، چگونه مالیات آن را پرداخت کنیم؟»، گفت: ما در تلاشیم در جلسه پیش‌رو این چالش را با وزارت نفت رفع کنیم.

وی تصریح کرد: ما می گوییم، هر زمان ما از کارفرما پول گرفتیم، مالیاتش را هم می دهیم. زمانی که پولی در حساب من نرفته، چگونه مالیاتش را پرداخت کنیم.

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت اظهار داشت: حرف ما این است که یا پول ما را به موقع بدهید، یا خودتان با دولت و دارایی صحبت کنید، تا زمانی که به ما پولی پرداخت نشده است، مالیاتی هم از ما گرفته نشود. ما باید پول دریافت کنیم تا بتوانیم، مالیات، بیمه و... را بدهیم.

پدیدار چالش دیگر را با سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: در سازمان تامین اجتماعی، برداشت و تحلیل غلطی از قانون می شود. واحدهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه هایی را صادر می کنند که در آن، درخواست مطالبه و حق بیمه را دارند؛ درحالیکه ما با سازمان تامین اجتماعی یک توافق اولیه داشته ایم که طی آن مشاغل از گروه های مختلف از یک معافیت هایی می توانند استفاده کنند که مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی مبین آن است.

وی با بیان اینکه «قانون حسابرسی پرونده از سوی تامین اجتماعی یک ساله یا دو ساله است»، خاطر نشان کرد: بازرس تامین اجتماعی زمانی به سراغ بررسی این پرونده ها می آید که ما هنوز از کارفرما، منابع مالی دریافت نکرده ایم. زمانی هم که می خواهیم پرونده ها را در اختیار نگذاریم تا صورت وضعیت هایمان را دریافت کنیم، می گویند، ما رسیدگی می کنیم، بعد شما پرداخت کنیم. اما زمان پرداخت از آنجایی که رقم بیمه را بریده اند و ما پرداخت نکرده ایم، جریمه می شویم.

عضو ارشد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم در جلسه دوشنبه با نمایندگان وزارت نفت این موضوعات مرتفع شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹