Advertisment مخزن بنگستان ترمیم و بهسازی شد | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

مخزن بنگستان ترمیم و بهسازی شد

مخزن بنگستان واحد بهره برداری مجتمع صنعتی شماره ۳ شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مورد ترمیم و بهسازی قرار گرفت‌‌‌‌‌‌.
دبیر تحریریه
مخزن بنگستان واحد بهره برداری مجتمع صنعتی شماره ۳ شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مورد ترمیم و بهسازی قرار گرفت‌‌‌‌‌‌.به گزارش انرژی امروز، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون گفت: مخزن بنگستان با ظرفیت عملیاتی معادل ۴۰ هزار بشکه در روز و با وزن تقریبی۵۰ تن، یکی از مهمترین مخازن این شرکت در زمینه نگهداری نفت ترش خروجی از برج گوگردزدا است‌‌‌. جهانگیر پورهنگ افزود: بهره‌برداری مستمر از مخزن بنگستان سبب از بین رفتن لایه‌‌‌‌های زیرین خاکی کف و انحراف مخزن از راستای قائم شده بود به همین دلیل تصمیم بر این گرفته شد که مخزن از سرویس خارج شود‌‌‌.وی با بیان اینکه ترمیم و بهسازی مخزن ذخیر ه سازی نفت برای اولین بار در مجموعه مناطق نفتخیز جنوب اجرایی شده است، اذعان کرد: ابتدا مخزن بنگستان بدون تخریب، از کورس اول جداسازی شده و پس از انتقال به وسیله دو دستگاه جرثقیل ۸۰ تن، فونداسیون جدید احداث و با اجرای ورق کف و کورس اول، مخزن مجدداً حمل و در محل قبلی نصب شد‌‌‌. پورهنگ یادآور شد: این پروژه با هزینه ای حدود ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال در مدت زمان ۶ ماه انجام شد که در مقایسه با مدت زمان بیش از یکسال و صرف هزینه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال جهت ساخت مخزن جدید، در زمان و هزینه صرفه جویی شده است‌‌‌.

مخزن بنگستان ترمیم و بهسازی شد

مخزن بنگستان واحد بهره برداری مجتمع صنعتی شماره ۳ شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مورد ترمیم و بهسازی قرار گرفت‌‌‌‌‌‌.
اخبار صنعت نفت

مخزن بنگستان واحد بهره برداری مجتمع صنعتی شماره ۳ شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون مورد ترمیم و بهسازی قرار گرفت‌‌‌‌‌‌.

به گزارش انرژی امروز، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون گفت: مخزن بنگستان با ظرفیت عملیاتی معادل ۴۰ هزار بشکه در روز و با وزن تقریبی۵۰ تن، یکی از مهمترین مخازن این شرکت در زمینه نگهداری نفت ترش خروجی از برج گوگردزدا است‌‌‌.

 جهانگیر پورهنگ افزود: بهره‌برداری مستمر از مخزن بنگستان سبب از بین رفتن لایه‌‌‌‌های زیرین خاکی کف و انحراف مخزن از راستای قائم شده بود به همین دلیل تصمیم بر این گرفته شد که مخزن از سرویس خارج شود‌‌‌.

وی با بیان اینکه ترمیم و بهسازی مخزن ذخیر ه سازی نفت برای اولین بار در مجموعه مناطق نفتخیز جنوب اجرایی شده است، اذعان کرد: ابتدا مخزن بنگستان بدون تخریب، از کورس اول جداسازی شده و پس از انتقال به وسیله دو دستگاه جرثقیل ۸۰ تن، فونداسیون جدید احداث و با اجرای ورق کف و کورس اول، مخزن مجدداً حمل و در محل قبلی نصب شد‌‌‌.

 پورهنگ یادآور شد: این پروژه با هزینه ای حدود ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال در مدت زمان ۶ ماه انجام شد که در مقایسه با مدت زمان بیش از یکسال و صرف هزینه ای بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال جهت ساخت مخزن جدید، در زمان و هزینه صرفه جویی شده است‌‌‌.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹