Advertisment تغییر اسناد، دلیل سرباززدن چین از پرداخت پول پتروشیمی‌ها | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تغییر اسناد، دلیل سرباززدن چین از پرداخت پول پتروشیمی‌ها

اسدالله عسگر اولادی به «انرژی امروز» گفت: مشکل دریافت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی همچنان باقی است.
پانیسا حسن زاده
رییس اتاق مشترک ایران و چین درمورد مشکل دریافت پول حاصل از صادرات پتروشیمی در چین، گفت: شرکت‌های دولتی مشکلی در دریافت پول ندارند اما شرکت‌های خصوصی که اسناد صادرات را تغییر دادند، در دریافت پول با مشکل مواجه شدند.اسدالله عسگر اولادی در گفتگو با خبرنگار پتروشیمی «انرژی امروز»، با اشاره به اینکه مشکل دریافت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی همچنان باقی است، گفت: چینی‌ها اصرار دارند که پول باید به کشوری که کالا از آنجا حمل و صادر می‌شود، منتقل شود. بر این اساس همه بخش های اقتصادی مشکل ندارند و بیشتر پتروشیمی‌ها دچار چالش شدند.وی تصریح کرد: برخی شرکت‌های پتروشیمی محصولات خود را از ایران به چین فرستادند اما اسناد را تغییر داده و یکی از شهرهای خلیج فارس را به عنوان مبداء معرفی کردند. چینی‌ها نیز می‌گویند که پول باید به کشوری که به عنوان مبداء معرفی شده، منتقل شود نه ایران.رییس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه به چین رفته و در این زمینه مذاکره کردند به تلاش‌های وزیر اقتصاد برای حل مشکل، اشاره کرد و گفت: چینی‌ها قول دادند که ظرف یک ماه مشکل را حل کنند، ما هم پیگیریم اما هنوز مشکل حل نشده است.عسگراولادی تصریح کرد: شرکت‌هایی که محصولات پتروشیمی را صادر می‌کنند و «ایران» را به عنوان کشور مبداء معرفی می‌کنند، مشکلی در صادرات و دریافت پول ندارند؛ مشکل مربوط به کسانی است که از ایران کالا را ارسال کرده اما اسناد را تغییر داده و مبداء را شهرهایی در عمان و امارات درج کردند؛ چین این اسناد را قبول ندارد.وی با تاکید بر اینکه مبادلات بانکی و مشکل دریافت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین، به تحریم ربطی ندارد، درمورد اجرای قانون FATF و مبارزه با پولشویی به عنوان بهانه مشکلات بانکی گفت: قوانین FATF مشکلی را ایجاد نکردند و بر اساس این قوانین مبادله پول مربوط به کالا مشکلی ندارد. سوال این است که پولی که وارد چین یا از آن کشور خارج می‌شود، بابت چیست.رییس اتاق مشترک ایران و چین درمورد علت تغییر اسناد توسط پتروشیمی‌ها حرفی نزد و گفت: پتروشیمی‌های دولتی در صادرات و دریافت پول مشکلی ندارند اما پتروشیمی‌های خصوصی با مشکل مواجه‌اند.
عسگراولادی در گفتگو با «انرژی امروز» خبر داد:

تغییر اسناد، دلیل سرباززدن چین از پرداخت پول پتروشیمی‌ها

اسدالله عسگر اولادی به «انرژی امروز» گفت: مشکل دریافت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی همچنان باقی است.
اخبار صنعت پتروشیمی

رییس اتاق مشترک ایران و چین درمورد مشکل دریافت پول حاصل از صادرات پتروشیمی در چین، گفت: شرکت‌های دولتی مشکلی در دریافت پول ندارند اما شرکت‌های خصوصی که اسناد صادرات را تغییر دادند، در دریافت پول با مشکل مواجه شدند.

اسدالله عسگر اولادی در گفتگو با خبرنگار پتروشیمی «انرژی امروز»، با اشاره به اینکه مشکل دریافت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی همچنان باقی است، گفت: چینی‌ها اصرار دارند که پول باید به کشوری که کالا از آنجا حمل و صادر می‌شود، منتقل شود. بر این اساس همه بخش های اقتصادی مشکل ندارند و بیشتر پتروشیمی‌ها دچار چالش شدند.

وی تصریح کرد: برخی شرکت‌های پتروشیمی محصولات خود را از ایران به چین فرستادند اما اسناد را تغییر داده و یکی از شهرهای خلیج فارس را به عنوان مبداء معرفی کردند. چینی‌ها نیز می‌گویند که پول باید به کشوری که به عنوان مبداء معرفی شده، منتقل شود نه ایران.

رییس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه به چین رفته و در این زمینه مذاکره کردند به تلاش‌های وزیر اقتصاد برای حل مشکل، اشاره کرد و گفت: چینی‌ها قول دادند که ظرف یک ماه مشکل را حل کنند، ما هم پیگیریم اما هنوز مشکل حل نشده است.

عسگراولادی تصریح کرد: شرکت‌هایی که محصولات پتروشیمی را صادر می‌کنند و «ایران» را به عنوان کشور مبداء معرفی می‌کنند، مشکلی در صادرات و دریافت پول ندارند؛ مشکل مربوط به کسانی است که از ایران کالا را ارسال کرده اما اسناد را تغییر داده و مبداء را شهرهایی در عمان و امارات درج کردند؛ چین این اسناد را قبول ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مبادلات بانکی و مشکل دریافت پول حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین، به تحریم ربطی ندارد، درمورد اجرای قانون FATF و مبارزه با پولشویی به عنوان بهانه مشکلات بانکی گفت: قوانین FATF مشکلی را ایجاد نکردند و بر اساس این قوانین مبادله پول مربوط به کالا مشکلی ندارد. سوال این است که پولی که وارد چین یا از آن کشور خارج می‌شود، بابت چیست.

رییس اتاق مشترک ایران و چین درمورد علت تغییر اسناد توسط پتروشیمی‌ها حرفی نزد و گفت: پتروشیمی‌های دولتی در صادرات و دریافت پول مشکلی ندارند اما پتروشیمی‌های خصوصی با مشکل مواجه‌اند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹