Advertisment آغاز تولید تجاری 2 کاتالیست پرمصرف | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

آغاز تولید تجاری ۲ کاتالیست پرمصرف

با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و سازندگان ایرانی، برای نخستین بار تولید تجاری و انبوه دو کاتالیست پرمصرف صنایع پتروشیمی و پالایشی در کشور آغاز شد.
پانیسا حسن زاده
با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و سازندگان ایرانی، برای نخستین بار تولید تجاری و انبوه دو کاتالیست پرمصرف صنایع پتروشیمی و پالایشی در کشور آغاز شد.به گزارش انرژی امروز، با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و براساس قرارداد‌های دانش‌فنی منعقد شده بین دو طرف، تولید انبوه کاتالیست‌های مصرفی در فرآیند‌های تبدیل کاتالیستی نفتا و آروماتیک‌سازی محقق شد.دانش فنی این کاتالیست‌ها پس از تدوین توسط متخصصین پژوهشکده توسعه فناوری‌های کاتالیست و با مشارکت شرکت سازنده ایرانی در مقیاس صنعتی تولید و در شرکت‌های پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) و پالایشگاه ستاره خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

آغاز تولید تجاری ۲ کاتالیست پرمصرف

با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و سازندگان ایرانی، برای نخستین بار تولید تجاری و انبوه دو کاتالیست پرمصرف صنایع پتروشیمی و پالایشی در کشور آغاز شد.
اخبار صنعت پتروشیمی

با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و سازندگان ایرانی، برای نخستین بار تولید تجاری و انبوه دو کاتالیست پرمصرف صنایع پتروشیمی و پالایشی در کشور آغاز شد.

به گزارش انرژی امروز، با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و براساس قرارداد‌های دانش‌فنی منعقد شده بین دو طرف، تولید انبوه کاتالیست‌های مصرفی در فرآیند‌های تبدیل کاتالیستی نفتا و آروماتیک‌سازی محقق شد.

دانش فنی این کاتالیست‌ها پس از تدوین توسط متخصصین پژوهشکده توسعه فناوری‌های کاتالیست و با مشارکت شرکت سازنده ایرانی در مقیاس صنعتی تولید و در شرکت‌های پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) و پالایشگاه ستاره خلیج فارس مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹