رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

نگاه UOP به ثروت زمینی ایران

صنعت پتروشیمی میتواند ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد و ایران را تریلیاردر کند.
پانیسا حسن زاده
مدیر فروش شرکت UOP با تاکید بر افزایش ارزش نفتا و پروپیلن در آینده، گفت: ایران کشور ثروتمندی است و صنعت پتروشیمی میتواند ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد و ایران را تریلیاردر کند. به گزارش خبرنگار انرژی امروز، خوزه میرمانتس در سومین کنگره نفت و نیرو اظهار کرد: ایران بیشترین منابع گاز طبیعی را در جهان دارد و پارس جنوبی نیز معادل ۱۰ میلیارد بشکه نفت، گاز دارد بنابراین سال های سال میتوان از نفت و گاز آن استفاده کرد.  وی تصریح کرد: اگر این منابع را قیمت گذاری کنیم ۱.۶ تا ۱.۹ تریلیون دلار ارزش دارد. بر اساس معادل بشکه نفت یعنی گاز مایع یاLNG را بسنجیم ارزش آن ۲.۶ تریلیارد دلار می شود و این نشان دهنده افزایش ارزش منابع زیر زمین، بر روی زمین است. مدیر فروش شرکت UOP ادامه داد: این منابع اگر تبدیل به پروپیلن شود ارزش آن به حدود ۶.۸ تریلیارد دلار می رسد.  درواقع از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۸ کل هزینه بدهی آمریکا نیز آنقدر نشده و این نشان دهنده اهمیت و ارزش منابع ایران  است.  میرمانتس گفت: شرکت ما بزرگترین شرکت محصولات پتروشیمی و پالایشی است.  امروزه ۶۰ درصد بنزین تولیدی دنیا با تکنولوژی UOP  به دست می آید.  همچنین برای تولید ۹۰ درصد الکیل بنزین قابل تجزیه از تکنولوژی ما استفاده می‌کنند.  وی با اشاره به مباحث پتروشیمی، تکنولوژی های جدید، ایران و ثروت کشورمان گفت: پروپیلن در آینده افزایش قیمت خواهد داشت. از سوی دیگر هزینه ۸۵ درصد تولیدات بستگی به قیمت خوراک دارد. همچنین قیمت متانول در همین سطح می ماند. میرمانتس افزود: قیمت نفتا تیز گفته می شود قرار است افزایش یابد که این مساله، پتروشیمی ها را تحت تاثیر قرار میدهد. در این بین ایران به تکنولوژی های آلترناتیو نیاز دارد تا هزینه ها را کاهش دهد.

نگاه UOP به ثروت زمینی ایران

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

نگاه UOP به ثروت زمینی ایران

صنعت پتروشیمی میتواند ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد و ایران را تریلیاردر کند.
اخبار صنعت پتروشیمی

مدیر فروش شرکت UOP با تاکید بر افزایش ارزش نفتا و پروپیلن در آینده، گفت: ایران کشور ثروتمندی است و صنعت پتروشیمی میتواند ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد و ایران را تریلیاردر کند.
به گزارش خبرنگار انرژی امروز، خوزه میرمانتس در سومین کنگره نفت و نیرو اظهار کرد: ایران بیشترین منابع گاز طبیعی را در جهان دارد و پارس جنوبی نیز معادل ۱۰ میلیارد بشکه نفت، گاز دارد بنابراین سال های سال میتوان از نفت و گاز آن استفاده کرد. 
وی تصریح کرد: اگر این منابع را قیمت گذاری کنیم ۱.۶ تا ۱.۹ تریلیون دلار ارزش دارد. بر اساس معادل بشکه نفت یعنی گاز مایع یاLNG را بسنجیم ارزش آن ۲.۶ تریلیارد دلار می شود و این نشان دهنده افزایش ارزش منابع زیر زمین، بر روی زمین است.
مدیر فروش شرکت UOP ادامه داد: این منابع اگر تبدیل به پروپیلن شود ارزش آن به حدود ۶.۸ تریلیارد دلار می رسد.  درواقع از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۸ کل هزینه بدهی آمریکا نیز آنقدر نشده و این نشان دهنده اهمیت و ارزش منابع ایران  است. 
میرمانتس گفت: شرکت ما بزرگترین شرکت محصولات پتروشیمی و پالایشی است.  امروزه ۶۰ درصد بنزین تولیدی دنیا با تکنولوژی UOP  به دست می آید.  همچنین برای تولید ۹۰ درصد الکیل بنزین قابل تجزیه از تکنولوژی ما استفاده می‌کنند. 
وی با اشاره به مباحث پتروشیمی، تکنولوژی های جدید، ایران و ثروت کشورمان گفت: پروپیلن در آینده افزایش قیمت خواهد داشت. از سوی دیگر هزینه ۸۵ درصد تولیدات بستگی به قیمت خوراک دارد. همچنین قیمت متانول در همین سطح می ماند.
میرمانتس افزود: قیمت نفتا تیز گفته می شود قرار است افزایش یابد که این مساله، پتروشیمی ها را تحت تاثیر قرار میدهد. در این بین ایران به تکنولوژی های آلترناتیو نیاز دارد تا هزینه ها را کاهش دهد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹