Advertisment Airliquide دو کارخانه در پتروشیمی ایران احداث می‌کند | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

Airliquide دو کارخانه در پتروشیمی ایران احداث می‌کند

Airliquide در زمینه تولید متانول درحال مطالعه است و می‌خواهد ۲ کارخانه در ایران احداث کند.
پانیسا حسن زاده
مدیر مهندسی و ساختمانی، پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquide با تاکید بر اینکه امروزه پایداری و استفاده بهینه از کربن و انرژی حائز اهمیت است، گفت: گاز و پتروشیمی می‌توانند یکپارچه و با استفاده از تکنولوژی MTP پروپیلن تولید شود. به گزارش خبرنگار انرژی امروز،  توماس وورزل با اشاره به مزایای شرکت خود،  گفت: ما ۱۸ میلیارد دلار گردش مالی داریم و از بخش صنعت تا بهداشت و درمان و ... فعال هستیم.  برای ما نوسازی و نوآوری بسیار مهم است و به نوعی سرمایه گذاری برای آینده محسوب می شود. وی با تاکید بر رقابت پذیر بودن، گفت: خود را با تغییرات نیز وفق می‌دهیم.  مدیر مهندسی و ساختمانی، پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquide با تاکید بر اینکه در آینده پتروشیمی،  بحث تبدیل متانول به محصولات آروماتیک مطرح است.  متانول به صورت مستقیم تبدیل به محصولات شیمیایی نمی شود و پروسس طولانی ای را باید طی کند و تولید محصولات دیگر از متانول اهمیت دارد. وورزل با تاکید بر اینکه متانول هم میتواند محصول نهایی باشد  و هم محصول میانی، گفت: در این زمینه درحال مطالعه و تصمیم گیری هستیم چراکه میخواهیم ۲ کارخانه در ایران احداث کنیم. وی با تاکید بر لزوم درنظر گرفتن نیاز مشتری به تشریح تکنولوژی MTP پرداخت و گفت: با توجه به قیمت نفت خام،  سناریو های مختلفی برای تولید پروپیلن در نظر گرفته می‌شود. مدیر مهندسی و ساختمانی، پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquideدر پایان خاطر نشان کرد: همکاری با پتروشیمی ایران فصل جدیدی را در آینده رقم می زند.

Airliquide دو کارخانه در پتروشیمی ایران احداث می‌کند

Airliquide در زمینه تولید متانول درحال مطالعه است و می‌خواهد ۲ کارخانه در ایران احداث کند.
اخبار صنعت پتروشیمی

مدیر مهندسی و ساختمانی، پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquide با تاکید بر اینکه امروزه پایداری و استفاده بهینه از کربن و انرژی حائز اهمیت است، گفت: گاز و پتروشیمی می‌توانند یکپارچه و با استفاده از تکنولوژی MTP پروپیلن تولید شود.
به گزارش خبرنگار انرژی امروز،  توماس وورزل با اشاره به مزایای شرکت خود،  گفت: ما ۱۸ میلیارد دلار گردش مالی داریم و از بخش صنعت تا بهداشت و درمان و ... فعال هستیم.  برای ما نوسازی و نوآوری بسیار مهم است و به نوعی سرمایه گذاری برای آینده محسوب می شود.
وی با تاکید بر رقابت پذیر بودن، گفت: خود را با تغییرات نیز وفق می‌دهیم. 
مدیر مهندسی و ساختمانی، پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquide با تاکید بر اینکه در آینده پتروشیمی،  بحث تبدیل متانول به محصولات آروماتیک مطرح است.  متانول به صورت مستقیم تبدیل به محصولات شیمیایی نمی شود و پروسس طولانی ای را باید طی کند و تولید محصولات دیگر از متانول اهمیت دارد.
وورزل با تاکید بر اینکه متانول هم میتواند محصول نهایی باشد  و هم محصول میانی، گفت: در این زمینه درحال مطالعه و تصمیم گیری هستیم چراکه میخواهیم ۲ کارخانه در ایران احداث کنیم.
وی با تاکید بر لزوم درنظر گرفتن نیاز مشتری به تشریح تکنولوژی MTP پرداخت و گفت: با توجه به قیمت نفت خام،  سناریو های مختلفی برای تولید پروپیلن در نظر گرفته می‌شود.
مدیر مهندسی و ساختمانی، پایین دست و پتروشیمی شرکت Airliquideدر پایان خاطر نشان کرد: همکاری با پتروشیمی ایران فصل جدیدی را در آینده رقم می زند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹