Advertisment لزوم حمایت بیشتر از سرمایه گذاران پتروشیمی | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

لزوم حمایت بیشتر از سرمایه گذاران پتروشیمی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سرمایه گذاران در طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی باید مورد حمایت بیشتری از سوی دولت و مجلس قرار بگیرند.
پانیسا حسن زاده
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سرمایه گذاران در طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی باید مورد حمایت بیشتری از سوی دولت و مجلس قرار بگیرند.احمد صفری عضوکمیسیون انرژی مجلس با بیان این که سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی طی سال های گذشته در نقاط مختلف کشور متوازن نبوده است ،گفت: متاسفانه توزیع سرمایه گذاری در کشور به دلایل گوناگون مناسب نیست و نگاه توسعه ای به همه مناطق کشور صورت نگرفته است و اکنون در دوران پسا برجام باید دولت ومجلس تدابیر لازم  را برای حمایت از سرمایه گذاری های جدید با هدف تکمیل زنجیره ارزش اتخاد کنند.وی با تاکید بر اهمیت صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور و گسترش صادرات تصریح کرد: برای توسعه متوازن در صنعت پتروشیمی ایران و حرکت به سوی کاهش خام فروشی باید جذب سرمایه گذاری های جدید شتاب بگیرد و در این مسیر تسهیل برخی قوانین و مقررات می تواند اثر بخش بوده و منجر به جذب سرمایه های داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی کشورمان شود.صفری درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی گفت: پس از برجام تفاهم نامه و قراردادهای متفاوتی در صنعت پتروشیمی به ویژه در بخش بالا دست منعقد شده است که امید است در آینده نزدیک شاهد اجریی شدن این توافق ها باشیم.وی ادامه داد: چالش های مختلفی در مجموعه صنعت کشور وجود دارد ومصوبات اجرا نشده بسیاری در زمینه توسعه صنایع از قبل باقی مانده است و به عبارت دیگر بسیاری از برنامه های توسعه ای کشور در اجرا به فراموشی سپرده می شوند که باید در این زمینه تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: دولت و مجلس باید به صورت ساختاری زمینه هایی ایجاد کنند تا سرمایه گذاران با آسودگی خیال در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کنند و باید قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد تا پتروشیمی ها مشکلی برای جذب سرمایه گذاری در این صنعت نداشته باشند.وی افزود: با اجرای طرح های در حال اجرا و طرح های مطالعاتی، سهم ایران در بازار جهانی محصولات پتروشیمی افزایش خواهد یافت که با توجه به موقعیت و منابع ایران، بهبود این سهم دوراز انتظار نیست.

لزوم حمایت بیشتر از سرمایه گذاران پتروشیمی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سرمایه گذاران در طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی باید مورد حمایت بیشتری از سوی دولت و مجلس قرار بگیرند.
اخبار صنعت پتروشیمی

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: سرمایه گذاران در طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی باید مورد حمایت بیشتری از سوی دولت و مجلس قرار بگیرند.

احمد صفری عضوکمیسیون انرژی مجلس با بیان این که سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی طی سال های گذشته در نقاط مختلف کشور متوازن نبوده است ،گفت: متاسفانه توزیع سرمایه گذاری در کشور به دلایل گوناگون مناسب نیست و نگاه توسعه ای به همه مناطق کشور صورت نگرفته است و اکنون در دوران پسا برجام باید دولت ومجلس تدابیر لازم  را برای حمایت از سرمایه گذاری های جدید با هدف تکمیل زنجیره ارزش اتخاد کنند.

وی با تاکید بر اهمیت صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور و گسترش صادرات تصریح کرد: برای توسعه متوازن در صنعت پتروشیمی ایران و حرکت به سوی کاهش خام فروشی باید جذب سرمایه گذاری های جدید شتاب بگیرد و در این مسیر تسهیل برخی قوانین و مقررات می تواند اثر بخش بوده و منجر به جذب سرمایه های داخلی و خارجی در صنعت پتروشیمی کشورمان شود.

صفری درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی گفت: پس از برجام تفاهم نامه و قراردادهای متفاوتی در صنعت پتروشیمی به ویژه در بخش بالا دست منعقد شده است که امید است در آینده نزدیک شاهد اجریی شدن این توافق ها باشیم.

وی ادامه داد: چالش های مختلفی در مجموعه صنعت کشور وجود دارد ومصوبات اجرا نشده بسیاری در زمینه توسعه صنایع از قبل باقی مانده است و به عبارت دیگر بسیاری از برنامه های توسعه ای کشور در اجرا به فراموشی سپرده می شوند که باید در این زمینه تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: دولت و مجلس باید به صورت ساختاری زمینه هایی ایجاد کنند تا سرمایه گذاران با آسودگی خیال در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری کنند و باید قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد تا پتروشیمی ها مشکلی برای جذب سرمایه گذاری در این صنعت نداشته باشند.

وی افزود: با اجرای طرح های در حال اجرا و طرح های مطالعاتی، سهم ایران در بازار جهانی محصولات پتروشیمی افزایش خواهد یافت که با توجه به موقعیت و منابع ایران، بهبود این سهم دوراز انتظار نیست.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹