Advertisment ممنوعیت زیست‌محیطی برای منطقه ویژه پتروشیمی | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
فاطمه لطفی
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

ممنوعیت زیست‌محیطی برای منطقه ویژه پتروشیمی

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: در طرح توسعه منطقه ویژه پتروشیمی مشاور هیچ مراجعه‌ای به سازمان محیط زیست نشده است.
فاطمه لطفی
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ممنوعیت قانونی دارد.احمدرضا لاهیجان‌زاده در جلسه طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: در طرح توسعه منطقه ویژه پتروشیمی مشاور هیچ مراجعه‌ای به سازمان محیط زیست نداشته و طرح موانع زیست محیطی را نادیده گرفته است. وی افزود: طرح توسعه منطقه ویژه پتروشیمی تبعات زیست محیطی فراوانی برای شهرستان و شهروندان ماهشهری دارد. مدیرکل محیط زیست خوزستان خاطرنشان کرد: باوجود فجایعی که هر روزه به دلیل وجود صنایع پتروشیمی در منطقه شاهد هستیم در طرح توسعه حریم صنایع را در جوار منازل مسکونی شهروندان آورده‌اند. لاهیجان‌ زاده یادآور شد: در ۴ سال اخیر ۷۲ حادثه و فاجعه سنگین ناشی از فعالیت صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر اتفاق افتاده است. وی تصریح کرد: مرگ و میر آبزیان بخش کوچکی از فجایع رخ داده ناشی از فعالیت صنایع است. مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان متذکر شد: خاک ماهشهر کاملاً آلوده شده و آزمایشات انجام شده حاکی از وجود فلزات سنگین در خاک این شهرستان است. لاهیجان‌زاده ادامه داد: مباحث قانونی و زیست محیطی هرگز اجازه اجرای طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را نمی‌دهد. وی در پایان اضافه کرد: بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته بهترین مکان برای اجرای فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جاده ماهشهر به امیدیه است.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان اعلام کرد:

ممنوعیت زیست‌محیطی برای منطقه ویژه پتروشیمی

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: در طرح توسعه منطقه ویژه پتروشیمی مشاور هیچ مراجعه‌ای به سازمان محیط زیست نشده است.
اخبار محیط زیست

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان گفت: طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ممنوعیت قانونی دارد.

احمدرضا لاهیجان‌زاده در جلسه طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اظهار کرد: در طرح توسعه منطقه ویژه پتروشیمی مشاور هیچ مراجعه‌ای به سازمان محیط زیست نداشته و طرح موانع زیست محیطی را نادیده گرفته است.
وی افزود: طرح توسعه منطقه ویژه پتروشیمی تبعات زیست محیطی فراوانی برای شهرستان و شهروندان ماهشهری دارد.
مدیرکل محیط زیست خوزستان خاطرنشان کرد: باوجود فجایعی که هر روزه به دلیل وجود صنایع پتروشیمی در منطقه شاهد هستیم در طرح توسعه حریم صنایع را در جوار منازل مسکونی شهروندان آورده‌اند.
لاهیجان‌ زاده یادآور شد: در ۴ سال اخیر ۷۲ حادثه و فاجعه سنگین ناشی از فعالیت صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: مرگ و میر آبزیان بخش کوچکی از فجایع رخ داده ناشی از فعالیت صنایع است.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان متذکر شد: خاک ماهشهر کاملاً آلوده شده و آزمایشات انجام شده حاکی از وجود فلزات سنگین در خاک این شهرستان است.
لاهیجان‌زاده ادامه داد: مباحث قانونی و زیست محیطی هرگز اجازه اجرای طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را نمی‌دهد.
وی در پایان اضافه کرد: بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته بهترین مکان برای اجرای فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جاده ماهشهر به امیدیه است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹