رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

رشد تقاضای جهانی، فرصتی برای کسب بازارهای پتروشیمی

محصولات پتروشیمی ایران با توجه به رشد تقاضا در بازارهای جهانی می توانند وارد بازارهای جدید شوند.
پانیسا حسن زاده
محصولات پتروشیمی ایران با توجه به رشد تقاضا در بازارهای جهانی می توانند وارد بازارهای جدید شوند.احمد کیمیایی اسدی عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لزوم حمایت از توسعه صادرات محصولات پتروشیمی اظهار کرد: رشد صادرات و کسب بازارهای جدید صادراتی با برنامه ریزی و همکاری متولیان امر می تواند محقق شود و در این مسیر اتخاذ راهکارهایی برای تامین به موقع خوراک و کاهش زمان فرآیند تعمیرات واحدها امکان پذیرشده است و خوشبختانه برنامه ریزی های مناسبی در دولت به این منظور صورت گرفته است .کیمیایی اسدی ضمن تشریح دلایل ظرفیت خالی تولید در صنعت پتروشیمی گفت:‌‌نیاز به محصولات پتروشیمی در جهان افزایش یافته و با توجه به این که اغلب واحدهای پتروشیمی منطقه قادر به افزایش تولید در کوتاه مدت نیستند این ظرفیت در کشورمان وجود دارد که تولید را افزایش داده و با استفاده از راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت های خالی تولید هدف گذاری و توسعه مناسبی در این صنعت با هدف تامین نیاز داخل و نیز صادرات ایجاد شود .وی افزود: ‌اعداد و ارقام نشان می دهد ایران یکی از غنی ترین کشورها در زمینه نفت ،گاز، پالایش و پتروشیمی است ودارنده برگترین ذخایر نفت و گاز هستیم و بیشترین سرمایه گذاری باید با توجه به تولید محصولات نهایی و سودآوری باید در بخش پتروشیمی انجام شود .کیمیایی اسدی ادامه داد:‌برنامه ریزی ها در طول سال های گذشته براین هدف استوار شده که تا آنجا که ممکن است از خام فروشی ذخایر نفت وگاز جلوگیری شود و در این راستا پتروشیمی های متعددی در کشورساخته شده و آغاز به کار کرده است که تولید مناسبی هم داشته اند و اکنون تولید محصولات پتروشیمی به ۵۰ میلیون تن درسال افزایش یافته است .عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد:‌پس از فروش نفت ، بزرگترین صادرات کشور مربوط به محصولات پتروشیمی است وایران درتولید ، فروش و تعیین قیمت محصولات پتروشیمی نقش تعیین کننده ای دارد پس باید با عزمی ملی زمینه را برای توسعه این صنعت تسهیل کرد.

رشد تقاضای جهانی، فرصتی برای کسب بازارهای پتروشیمی

پایگاه اطلاع رسانی تازه‌های انرژی ایران (رسانه سبز)
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی
اخبار و مقالات نفت، گاز، پتروشیمی و حوزه انرژی

رشد تقاضای جهانی، فرصتی برای کسب بازارهای پتروشیمی

محصولات پتروشیمی ایران با توجه به رشد تقاضا در بازارهای جهانی می توانند وارد بازارهای جدید شوند.
اخبار صنعت پتروشیمی

محصولات پتروشیمی ایران با توجه به رشد تقاضا در بازارهای جهانی می توانند وارد بازارهای جدید شوند.

احمد کیمیایی اسدی عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لزوم حمایت از توسعه صادرات محصولات پتروشیمی اظهار کرد: رشد صادرات و کسب بازارهای جدید صادراتی با برنامه ریزی و همکاری متولیان امر می تواند محقق شود و در این مسیر اتخاذ راهکارهایی برای تامین به موقع خوراک و کاهش زمان فرآیند تعمیرات واحدها امکان پذیرشده است و خوشبختانه برنامه ریزی های مناسبی در دولت به این منظور صورت گرفته است .

کیمیایی اسدی ضمن تشریح دلایل ظرفیت خالی تولید در صنعت پتروشیمی گفت:‌‌نیاز به محصولات پتروشیمی در جهان افزایش یافته و با توجه به این که اغلب واحدهای پتروشیمی منطقه قادر به افزایش تولید در کوتاه مدت نیستند این ظرفیت در کشورمان وجود دارد که تولید را افزایش داده و با استفاده از راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت های خالی تولید هدف گذاری و توسعه مناسبی در این صنعت با هدف تامین نیاز داخل و نیز صادرات ایجاد شود .

وی افزود: ‌اعداد و ارقام نشان می دهد ایران یکی از غنی ترین کشورها در زمینه نفت ،گاز، پالایش و پتروشیمی است ودارنده برگترین ذخایر نفت و گاز هستیم و بیشترین سرمایه گذاری باید با توجه به تولید محصولات نهایی و سودآوری باید در بخش پتروشیمی انجام شود .

کیمیایی اسدی ادامه داد:‌برنامه ریزی ها در طول سال های گذشته براین هدف استوار شده که تا آنجا که ممکن است از خام فروشی ذخایر نفت وگاز جلوگیری شود و در این راستا پتروشیمی های متعددی در کشورساخته شده و آغاز به کار کرده است که تولید مناسبی هم داشته اند و اکنون تولید محصولات پتروشیمی به ۵۰ میلیون تن درسال افزایش یافته است .

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد:‌پس از فروش نفت ، بزرگترین صادرات کشور مربوط به محصولات پتروشیمی است وایران درتولید ، فروش و تعیین قیمت محصولات پتروشیمی نقش تعیین کننده ای دارد پس باید با عزمی ملی زمینه را برای توسعه این صنعت تسهیل کرد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹