Advertisment بزرگترین پتروشیمی آلمان، خریدار کاتالیست ایرانی شد | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

بزرگترین پتروشیمی آلمان، خریدار کاتالیست ایرانی شد

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از تلاش شرکت BASF آلمان برای خرید دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول از این شرکت خبر داد.
پانیسا حسن زاده
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از تلاش شرکت BASF آلمان برای خرید دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول از این شرکت خبر داد و گفت: با توجه به برنامه‌های راهبردی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر داریم که این محصول را تولید کرده و به بازار عرضه کنیم.به گزارش انرژی امروز، اسماعیل قنبری اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که توسعه صنعت پتروشیمی از طریق دانش بومی به عنوان یک رویکرد راهبردی در نظر گرفته شده است .وی در باره کاتالیست سنتز متانول که شرکت بیاسف آلمان (BASF) متقاضی خرید آن است، گفت: این محصول طی ۱۰ سال کار مداوم به دست آمده است که کیفیت آن از محصول تولیدی بیاسف بالاتر است که گزارش کیفیت آن را از همین شرکت دریافت کردیم؛ بر همین اساس این شرکت سفارش ۱۸۰ تن کاتالیست سنتز متانول را داده است.قنبری با اشاره به این که شرکت بیاسف تلاش دارد دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول را از ما خریداری کرده و در خارج از کشور تولید کند، افزود: با توجه به برنامه‌های راهبردی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر داریم که این محصول را تولید و به بازار عرضه کنیم.مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به برنامه تجاری سازی فناوری های این مجموعه که در اساسنامه شرکت آمده است اشاره و تصریح کرد: ۱۹ قرارداد دانش فنی، ۱۸ تفاهم نامه پژوهشی، ۷ فروش نرم افزار، ۸ فروش محصولات و خدمات آزمایشگاهی، ۱۸ دانش فنی آماده واگذاری و برگزاری ۴۵ جلسه معرفی دستاوردهای شرکت به بخش صنعت با هدف بازاریابی فناوری از فعالیت‌های این شرکت است که امسال انجام شده است.قنبری برنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تا افق ۱۴۰۴ را در قالب ۷ محور آمونیاک، متانول، پروپیلن از متانول، الفین از متانول، الفین از شکست حرارتی، پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین عنوان کرد و گفت: در این زمینه قراردادهایی با ۴ انستیتو تحقیقاتی در زمینه متانول، پلی الفین، الفین و پروپیلن با دانشگاه‌های مختلف مثل تربیت مدرس، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شیراز، دانشگاه امیرکبیر، فردوسی مشهد و دانشگاه تهران امضا شده است.قنبری در پایان از آغاز مذاکرات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با لورگی آلمان برای تولید پروپیلن از متانول خبر داد.

بزرگترین پتروشیمی آلمان، خریدار کاتالیست ایرانی شد

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از تلاش شرکت BASF آلمان برای خرید دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول از این شرکت خبر داد.
اخبار صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از تلاش شرکت BASF آلمان برای خرید دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول از این شرکت خبر داد و گفت: با توجه به برنامه‌های راهبردی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر داریم که این محصول را تولید کرده و به بازار عرضه کنیم.

به گزارش انرژی امروز، اسماعیل قنبری اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که توسعه صنعت پتروشیمی از طریق دانش بومی به عنوان یک رویکرد راهبردی در نظر گرفته شده است .

وی در باره کاتالیست سنتز متانول که شرکت بیاسف آلمان (BASF) متقاضی خرید آن است، گفت: این محصول طی ۱۰ سال کار مداوم به دست آمده است که کیفیت آن از محصول تولیدی بیاسف بالاتر است که گزارش کیفیت آن را از همین شرکت دریافت کردیم؛ بر همین اساس این شرکت سفارش ۱۸۰ تن کاتالیست سنتز متانول را داده است.

قنبری با اشاره به این که شرکت بیاسف تلاش دارد دانش فنی تولید کاتالیست سنتز متانول را از ما خریداری کرده و در خارج از کشور تولید کند، افزود: با توجه به برنامه‌های راهبردی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر داریم که این محصول را تولید و به بازار عرضه کنیم.

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به برنامه تجاری سازی فناوری های این مجموعه که در اساسنامه شرکت آمده است اشاره و تصریح کرد: ۱۹ قرارداد دانش فنی، ۱۸ تفاهم نامه پژوهشی، ۷ فروش نرم افزار، ۸ فروش محصولات و خدمات آزمایشگاهی، ۱۸ دانش فنی آماده واگذاری و برگزاری ۴۵ جلسه معرفی دستاوردهای شرکت به بخش صنعت با هدف بازاریابی فناوری از فعالیت‌های این شرکت است که امسال انجام شده است.

قنبری برنامه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تا افق ۱۴۰۴ را در قالب ۷ محور آمونیاک، متانول، پروپیلن از متانول، الفین از متانول، الفین از شکست حرارتی، پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین عنوان کرد و گفت: در این زمینه قراردادهایی با ۴ انستیتو تحقیقاتی در زمینه متانول، پلی الفین، الفین و پروپیلن با دانشگاه‌های مختلف مثل تربیت مدرس، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شیراز، دانشگاه امیرکبیر، فردوسی مشهد و دانشگاه تهران امضا شده است.

قنبری در پایان از آغاز مذاکرات شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با لورگی آلمان برای تولید پروپیلن از متانول خبر داد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹