Advertisment نبود قطعات ایرانی تولیدکنندگان را سمت دلالان کشانده است | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

نبود قطعات ایرانی تولیدکنندگان را سمت دلالان کشانده است

مدیرعامل پتروشیمی خارگ گفت: یکی از موضوعات مورد بحثی که با پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‎های گاز داریم، در زمینه ساخت قطعه است.
پانیسا حسن زاده
مدیرعامل پتروشیمی خارگ گفت: یکی از موضوعات مورد بحثی که با پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‎های گاز داریم، در زمینه ساخت قطعه است.به گزارش خبرنگار پالایش و پتروشیمی «انرژی امروز»، غلامرضا امیرشقاقی در گردهمایی رؤسای اتحادیه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران که به میزبانی اتاق ایران و کره برگزار شد؛ افزود: ما نمی‌توانیم از خدمات بسیاری از شرکت‌های داخلی استفاده کنیم و از طریق واسطه‌ها خرید خارجی انجام دهیم، این خریدها به دلیل حضور واسطه‌ها واقعی نیست و کالاها تقلبی هم هستند، اما با وجود متخصصان در کشور میتوان بسیاری از کالاها را در کشور بسازیم.وی تصریح کرد: ما تنها بخش کوچکی از ساخت داخل را می‌توانیم استفاده کنیم و پتانسیل بخش زیادی از کشور نادیده گرفته شده است. می‌توانیم از بخش سازندگان کوچک که بسیاری از آنها به دلیل شرایط بازار، فعال نیستند؛ استفاده کنیم و آنها با حضور یک شرکت خارجی می‌توانند اطمینان از عملکرد کالا ایجاد کند.مدیرعامل پتروشیمی خارگ افزود: از طرفی نیز کار محدود به داخل کشور، عمر زیاد نخواهد داشت باید بتوانیم برای عراق، ترکمنستان،  افغانستان و... نیز صادرات داشته باشیم و در این راستا نیز شرکت‌های کره‌ای می‌توانند به ما کمک کنند که بتوانیم هم از قطعات داخلی استفاده کنیم و هم اشتغال ایجاد شود.امیرشقاقی گفت: ما در سه سال گذشته از یک شرکت ۹ میلیارد تومان خرید کردیم که ۸۰ درصد قطعات آن در ایران قابل ساخت است؛ اما عدم حمایت از ساخت داخل باعث شده برای کارگران کشورهای اجنبی و برای دلالان اشتغال و سود ایجاد کردیم. برای داشتن آینده خوب باید از امروز شروع کنیم. 
مدیرعامل پتروشیمی خارگ:

نبود قطعات ایرانی تولیدکنندگان را سمت دلالان کشانده است

مدیرعامل پتروشیمی خارگ گفت: یکی از موضوعات مورد بحثی که با پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‎های گاز داریم، در زمینه ساخت قطعه است.
اخبار صنعت پتروشیمی

مدیرعامل پتروشیمی خارگ گفت: یکی از موضوعات مورد بحثی که با پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‎های گاز داریم، در زمینه ساخت قطعه است.

به گزارش خبرنگار پالایش و پتروشیمی «انرژی امروز»، غلامرضا امیرشقاقی در گردهمایی رؤسای اتحادیه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران که به میزبانی اتاق ایران و کره برگزار شد؛ افزود: ما نمی‌توانیم از خدمات بسیاری از شرکت‌های داخلی استفاده کنیم و از طریق واسطه‌ها خرید خارجی انجام دهیم، این خریدها به دلیل حضور واسطه‌ها واقعی نیست و کالاها تقلبی هم هستند، اما با وجود متخصصان در کشور میتوان بسیاری از کالاها را در کشور بسازیم.

وی تصریح کرد: ما تنها بخش کوچکی از ساخت داخل را می‌توانیم استفاده کنیم و پتانسیل بخش زیادی از کشور نادیده گرفته شده است. می‌توانیم از بخش سازندگان کوچک که بسیاری از آنها به دلیل شرایط بازار، فعال نیستند؛ استفاده کنیم و آنها با حضور یک شرکت خارجی می‌توانند اطمینان از عملکرد کالا ایجاد کند.

مدیرعامل پتروشیمی خارگ افزود: از طرفی نیز کار محدود به داخل کشور، عمر زیاد نخواهد داشت باید بتوانیم برای عراق، ترکمنستان،  افغانستان و... نیز صادرات داشته باشیم و در این راستا نیز شرکت‌های کره‌ای می‌توانند به ما کمک کنند که بتوانیم هم از قطعات داخلی استفاده کنیم و هم اشتغال ایجاد شود.

امیرشقاقی گفت: ما در سه سال گذشته از یک شرکت ۹ میلیارد تومان خرید کردیم که ۸۰ درصد قطعات آن در ایران قابل ساخت است؛ اما عدم حمایت از ساخت داخل باعث شده برای کارگران کشورهای اجنبی و برای دلالان اشتغال و سود ایجاد کردیم. برای داشتن آینده خوب باید از امروز شروع کنیم.

 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹