Advertisment پتروشیمی به دنبال جان تازه در بازار | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

پتروشیمی به دنبال جان تازه در بازار

مدیریت بازار و نظارت بر نحوه عرضه و تقاضا می تواند جانی تازه به تولید در صنایع تکمیلی پتروشیمی بدهد.
پانیسا حسن زاده
مدیریت بازار و نظارت بر نحوه عرضه و تقاضا می تواند جانی تازه به تولید در صنایع تکمیلی پتروشیمی بدهد.به گزارش انرژی امروز، هفته گذشته را می توان زمانی برای نوسان قیمت پلیمرها در بازار آزاد به شمار آورد اگرچه بخش اعظم این نوسان نرخ به دلیل افزایش قیمت دلار بوده است. رشد بهای پلیمرها متأثر از افزایش قیمت دلار و همچنین تقویت قیمت های پایه محصولات پتروشیمی دربورس کالا همگی دست در دست هم دادند تا بازاری ناپایدار را رقم بزنند آن هم در وضعیتی که تقاضای مؤثر از سمت مصرف کننده نهایی کاهش چشمگیری را شاهد است.این شرایط نشان می دهد که افزایش قیمت ها دربازار داخلی و بورس کالا همگام با رشد تقاضا نبوده است یعنی طرف تقاضا از رشد نرخ حمایت نکرده و در بازار داخلی حتی می توان نشانه هایی از برتری عرضه بر تقاضا را مشاهده کرد. به صورت دقیق تر در اوایل هفته گذشته شاهد رشد قیمت پلیمرها در بازارداخلی بودیم اگرچه رشد نرخ ها پیش از اعلام قیمت های پایه آغاز شده بود که نشان می دهد بازار مستعد افزایش نرخ بوده و برای افزایش قیمت های بورس کالا فرش قرمز پهن کرده بود. این شرایط با اعلام افزایش قیمت های پایه رنگ و بوی حقیقت به خود گرفت و این بار افزایش نرخ از مستنداتی رسمی نیز برخوردار شد.فرایند افزایش قیمت ها در این فضای معاملاتی و نوسان قیمت ها متوقف نگردید بلکه کاهش نسبی حجم عرضه پلیمرها در هفته گذشته در بورس کالا آن هم اغلب برای گریدهای جذاب بازاری ملتهب را رقم زد که ساده ترین خروجی آن  افزایش نرخ در بازار آزاد و رقابت برای خرید و رشد قیمت ها در بورس کالا بود. این شرایط در نهایت موجب شد تا قیمت ها در بازار آزاد به رکوردهایی کم سابقه در ماه های اخیر دست یابد و البته این نرخ ها دیگر برای تمامی خریداران جذابیت چندانی نداشت.برپایه این گزارش ، عقب گرد خریداران و تعویق خرید و یا خرید به میزان ضرورت و نه به اندازه نیاز مواردی بود که پرده آخر نمایش قیمت ها دربازار پلیمرها در هفته گذشته را شکل داد و البته خروجی آن را باید کاهش نرخ و بی توجهی فعالان بازار به قیمت ها دانست. این وضعیت در نهایت موجب شد تا بازاردر پایان هفته گذشته با کاهش قیمت ها فعالیت خود را به پایان برساند اگرچه درهر حال هفته ای افزایشی در کارنامه فعالیت بازار پتروشیمی ها به ثبت رسید.

پتروشیمی به دنبال جان تازه در بازار

مدیریت بازار و نظارت بر نحوه عرضه و تقاضا می تواند جانی تازه به تولید در صنایع تکمیلی پتروشیمی بدهد.
اخبار صنعت پتروشیمی

مدیریت بازار و نظارت بر نحوه عرضه و تقاضا می تواند جانی تازه به تولید در صنایع تکمیلی پتروشیمی بدهد.

به گزارش انرژی امروز، هفته گذشته را می توان زمانی برای نوسان قیمت پلیمرها در بازار آزاد به شمار آورد اگرچه بخش اعظم این نوسان نرخ به دلیل افزایش قیمت دلار بوده است. رشد بهای پلیمرها متأثر از افزایش قیمت دلار و همچنین تقویت قیمت های پایه محصولات پتروشیمی دربورس کالا همگی دست در دست هم دادند تا بازاری ناپایدار را رقم بزنند آن هم در وضعیتی که تقاضای مؤثر از سمت مصرف کننده نهایی کاهش چشمگیری را شاهد است.

این شرایط نشان می دهد که افزایش قیمت ها دربازار داخلی و بورس کالا همگام با رشد تقاضا نبوده است یعنی طرف تقاضا از رشد نرخ حمایت نکرده و در بازار داخلی حتی می توان نشانه هایی از برتری عرضه بر تقاضا را مشاهده کرد. به صورت دقیق تر در اوایل هفته گذشته شاهد رشد قیمت پلیمرها در بازارداخلی بودیم اگرچه رشد نرخ ها پیش از اعلام قیمت های پایه آغاز شده بود که نشان می دهد بازار مستعد افزایش نرخ بوده و برای افزایش قیمت های بورس کالا فرش قرمز پهن کرده بود. این شرایط با اعلام افزایش قیمت های پایه رنگ و بوی حقیقت به خود گرفت و این بار افزایش نرخ از مستنداتی رسمی نیز برخوردار شد.

فرایند افزایش قیمت ها در این فضای معاملاتی و نوسان قیمت ها متوقف نگردید بلکه کاهش نسبی حجم عرضه پلیمرها در هفته گذشته در بورس کالا آن هم اغلب برای گریدهای جذاب بازاری ملتهب را رقم زد که ساده ترین خروجی آن  افزایش نرخ در بازار آزاد و رقابت برای خرید و رشد قیمت ها در بورس کالا بود. این شرایط در نهایت موجب شد تا قیمت ها در بازار آزاد به رکوردهایی کم سابقه در ماه های اخیر دست یابد و البته این نرخ ها دیگر برای تمامی خریداران جذابیت چندانی نداشت.

برپایه این گزارش ، عقب گرد خریداران و تعویق خرید و یا خرید به میزان ضرورت و نه به اندازه نیاز مواردی بود که پرده آخر نمایش قیمت ها دربازار پلیمرها در هفته گذشته را شکل داد و البته خروجی آن را باید کاهش نرخ و بی توجهی فعالان بازار به قیمت ها دانست. این وضعیت در نهایت موجب شد تا بازاردر پایان هفته گذشته با کاهش قیمت ها فعالیت خود را به پایان برساند اگرچه درهر حال هفته ای افزایشی در کارنامه فعالیت بازار پتروشیمی ها به ثبت رسید.

کد خبر: 
۱۸۴۸۸

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹