Advertisment پلی‌استایرن قابل رقابت با جهان شد / دریافت لیسانس تویو ژاپن | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

پلی‌استایرن قابل رقابت با جهان شد / دریافت لیسانس تویو ژاپن

دو گرید جدید تولیدی پلی استایرن معمولی در مجتمع پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه از نظر کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی بوده و قابلیت عرضه در بازارهای بین المللی مطابق با استانداردهای جهانی را دارند.
پانیسا حسن زاده
تولید دو گرید جدید پلی استایرن معمولی در مجتمع پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه با هدف متنوع سازی سبد تولید با تلاش بی وقفه مدیران و کارشناسان شرکت و با تائید حضوری کارشناسان ژاپنی شرکت تویو با موفقیت آغاز شد .به گزارش انرژی امروز، کاربرد اصلی گریدهای تولید شده جدید عمدتا موارد اکسترود شده و تولید XPS می باشد و به طور برجسته‌ای به عنوان عایق در ساختمان ها و صنعت ساخت و ساز،مصارف الکتریکی و لوازم خانگی استفاده می شود. محصولات تولید شده از نظر کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی بوده و قابلیت عرضه در بازارهای بین المللی مطابق با استانداردهای جهانی را دارند.شرکت پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه توانسته علی رغم تحریم‌های ظالمانه بر صنایع پتروشیمی ایران مشارکت موفق خارجی داشته باشد و تولید گریدهای جدید را با حضور کارشناسان ژاپنی به انجام رساند و این در حالیست که این امر پس از تحریم توسط هیچ شرکت پتروشیمی صورت نگرفته است.این مجتمع برای اولین بار در ایران موفق به اخذ لیسانس رسمی از شرکت تویو ژاپن شد و دریافت لیسانس دستیابی به دانش فنی فرآیندها، بهینه سازی، رفع موانع و مشکلات جهت نیل به ظرفیت اسمی، بهبود کمی و کیفی محصولات ، افزایش راندمان، کاهش آلاینده‌های محیطی، رفع موانع و مشکلات برای کاهش مصرف انرژی و... را فراهم می‌سازد.
در مجتمع تخت جمشید پارس؛

پلی‌استایرن قابل رقابت با جهان شد / دریافت لیسانس تویو ژاپن

دو گرید جدید تولیدی پلی استایرن معمولی در مجتمع پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه از نظر کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی بوده و قابلیت عرضه در بازارهای بین المللی مطابق با استانداردهای جهانی را دارند.
اخبار صنعت پتروشیمی

تولید دو گرید جدید پلی استایرن معمولی در مجتمع پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه با هدف متنوع سازی سبد تولید با تلاش بی وقفه مدیران و کارشناسان شرکت و با تائید حضوری کارشناسان ژاپنی شرکت تویو با موفقیت آغاز شد .

به گزارش انرژی امروز، کاربرد اصلی گریدهای تولید شده جدید عمدتا موارد اکسترود شده و تولید XPS می باشد و به طور برجسته‌ای به عنوان عایق در ساختمان ها و صنعت ساخت و ساز،مصارف الکتریکی و لوازم خانگی استفاده می شود.

 محصولات تولید شده از نظر کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی بوده و قابلیت عرضه در بازارهای بین المللی مطابق با استانداردهای جهانی را دارند.

شرکت پتروشیمی تخت جمشید پارس عسلویه توانسته علی رغم تحریم‌های ظالمانه بر صنایع پتروشیمی ایران مشارکت موفق خارجی داشته باشد و تولید گریدهای جدید را با حضور کارشناسان ژاپنی به انجام رساند و این در حالیست که این امر پس از تحریم توسط هیچ شرکت پتروشیمی صورت نگرفته است.

این مجتمع برای اولین بار در ایران موفق به اخذ لیسانس رسمی از شرکت تویو ژاپن شد و دریافت لیسانس دستیابی به دانش فنی فرآیندها، بهینه سازی، رفع موانع و مشکلات جهت نیل به ظرفیت اسمی، بهبود کمی و کیفی محصولات ، افزایش راندمان، کاهش آلاینده‌های محیطی، رفع موانع و مشکلات برای کاهش مصرف انرژی و... را فراهم می‌سازد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹