Advertisment پتروشیمی درآمدهای ارزی را افزایش می‌دهد | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

پتروشیمی درآمدهای ارزی را افزایش می‌دهد

صنعت پتروشیمی درصورت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی ارزآوری این صنعت پیشرو را افزایش می‌دهد.
پانیسا حسن زاده
صنعت پتروشیمی درصورت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی ارزآوری این صنعت پیشرو را افزایش می‌دهد.به گزارش انرژی امروز، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی اظهار کرد:‌ خوشبختانه به دلیل آنکه محصولات پتروشیمی مصرف صادراتی دارند و ارز آور هستند تکمیل زنجیره ارزش در آنها می‌تواند ارزآوری این صنعت را افزایش دهد.سید حسین سلیمی افزود: با توجه به اهمیت اشتغال در کشور توجه به توسعه صنایع باید هم در بخش بالادست و هم در بخش پائین دستی صورت گیرد اکنون ایجاد اشتغال در بخش بالادست صنعت پتروشیمی از بخش‌های پائین دستی آن کمتر است به همین دلیل توجه به توسعه بخش های تکمیلی در صنعت پتروشیمی باید با توجه به این ویژگی‌ها در نظر گرفته شود؛البته ممکن است در برخی از صنایع این شرایط برعکس باشد و صنایع بالادست اشتغال بیشتری داشته باشند.وی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه و ایجاد شغل در کشور خاطر نشان کرد:‌ بهبود فضای کسب و کار، ورود بانک های خارجی با ایجاد زیرساخت‌ها و رتبه بندی سالم بانک ها، ترغیب سرمایه‌های خارجی و ورود تکنولوژی‌های جدید از جمله مولفه‌هایی هستند که موجب رونق تولید در کشور می‌شوند.سلیمی اظهار کرد:‌ به طور یقین هیچ طرح ضربتی برای ایجاد شغل در جهان وجود ندارد و ایجاد اشتغال پایدار با سرمایه گذاری در صنایع و تولید در تمامی بخش‌های اقتصادی امکان‌پذیر است و به طور قطع صنعت پتروشیمی نیز یکی از صنایعی است که می‌تواند در ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور موثر باشد.رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:‌ کاهش بروکراسی سرعت تصمیم‌ گیری‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری، رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار را افزایش دهد.وی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش درصنعت پتروشیمی اظهار کرد:‌ خوشبختانه به دلیل آنکه محصولات پتروشیمی مصرف صادراتی دارند و ارز آور هستند بهترین شرایط را در میان سهام شرکت‌های بورسی پتروشیمی‌ها داشته‌اند و جذب سرمایه گذاری های جدید همگام با تکمیل زنجیره ارزش در تمامی بخش های این صنعت ارزش آفرین می‌تواند ارزآوری این صنعت را طی سال های آتی افزایش دهد.رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:‌ افزایش قابل توجه ارزحاصل از صادرات محصولات مختلف پلیمری و شیمیایی تولیدی از سوی مجتمع های پتروشیمی کشورمان برای اقتصاد و صنعت ایران همواره اثر بخش بوده است و امید است روند توسعه این صنعت با شتاب بیشتری محقق شود.

پتروشیمی درآمدهای ارزی را افزایش می‌دهد

صنعت پتروشیمی درصورت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی ارزآوری این صنعت پیشرو را افزایش می‌دهد.
اخبار صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشیمی درصورت تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی ارزآوری این صنعت پیشرو را افزایش می‌دهد.

به گزارش انرژی امروز، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی اظهار کرد:‌ خوشبختانه به دلیل آنکه محصولات پتروشیمی مصرف صادراتی دارند و ارز آور هستند تکمیل زنجیره ارزش در آنها می‌تواند ارزآوری این صنعت را افزایش دهد.

سید حسین سلیمی افزود: با توجه به اهمیت اشتغال در کشور توجه به توسعه صنایع باید هم در بخش بالادست و هم در بخش پائین دستی صورت گیرد اکنون ایجاد اشتغال در بخش بالادست صنعت پتروشیمی از بخش‌های پائین دستی آن کمتر است به همین دلیل توجه به توسعه بخش های تکمیلی در صنعت پتروشیمی باید با توجه به این ویژگی‌ها در نظر گرفته شود؛البته ممکن است در برخی از صنایع این شرایط برعکس باشد و صنایع بالادست اشتغال بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه و ایجاد شغل در کشور خاطر نشان کرد:‌ بهبود فضای کسب و کار، ورود بانک های خارجی با ایجاد زیرساخت‌ها و رتبه بندی سالم بانک ها، ترغیب سرمایه‌های خارجی و ورود تکنولوژی‌های جدید از جمله مولفه‌هایی هستند که موجب رونق تولید در کشور می‌شوند.

سلیمی اظهار کرد:‌ به طور یقین هیچ طرح ضربتی برای ایجاد شغل در جهان وجود ندارد و ایجاد اشتغال پایدار با سرمایه گذاری در صنایع و تولید در تمامی بخش‌های اقتصادی امکان‌پذیر است و به طور قطع صنعت پتروشیمی نیز یکی از صنایعی است که می‌تواند در ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در کشور موثر باشد.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد:‌ کاهش بروکراسی سرعت تصمیم‌ گیری‌ها را افزایش می‌دهد و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری، رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار را افزایش دهد.

وی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش درصنعت پتروشیمی اظهار کرد:‌ خوشبختانه به دلیل آنکه محصولات پتروشیمی مصرف صادراتی دارند و ارز آور هستند بهترین شرایط را در میان سهام شرکت‌های بورسی پتروشیمی‌ها داشته‌اند و جذب سرمایه گذاری های جدید همگام با تکمیل زنجیره ارزش در تمامی بخش های این صنعت ارزش آفرین می‌تواند ارزآوری این صنعت را طی سال های آتی افزایش دهد.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:‌ افزایش قابل توجه ارزحاصل از صادرات محصولات مختلف پلیمری و شیمیایی تولیدی از سوی مجتمع های پتروشیمی کشورمان برای اقتصاد و صنعت ایران همواره اثر بخش بوده است و امید است روند توسعه این صنعت با شتاب بیشتری محقق شود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹