Advertisment نوری بیش از یک میلیارد دلار محصول صادر کرد | تازه‌های انرژی ایران
پانیسا حسن زاده
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

نوری بیش از یک میلیارد دلار محصول صادر کرد

پتروشیمی نوری موفق شد از ابتدای سال ۹۶ تا پایان دی ماه ، حدود ۳،۵۸۱ هزار تن انواع محصولات خود را به ارزش یک میلیارد و ۳۵ میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی کند.
پانیسا حسن زاده
پتروشیمی نوری موفق شد از ابتدای سال ۹۶ تا پایان دی ماه ، حدود ۳،۵۸۱ هزار تن انواع محصولات خود را به ارزش یک میلیارد و ۳۵ میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی کند.به گزارش انرژی امروز، این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های تولید محصولات آروماتیکی در دنیا ، توانست  از ابتدای سال ۹۶ تا پایان دی ماه ، حدود ۳،۵۸۱ هزار تن انواع محصولات خود را به فروش برساند که از این مقدار ، ۴۰ درصد آن سهم فروش داخل و ۶۰ درصد به خارج از کشور صادر شده است.این در حالیست که مجتمع نوری توانسته بود ، در ماههای آذر و دی ، بزرگترین و گسترده ترین تعمیرات اساسی خود از ابتدای راه اندازی تا کنون را به مدت ۴۵ روز ، در جهت رفع تنگناها و افزایش راندمان تولید ، افزایش کیفیت و خلوص محصولات و به تبع آن دستیابی به سود آوری پایدار با موفقیت به پایان برساند .شایان ذکر است، پتروشیمی نوری علاوه بر تأمین خوراک پتروشیمی های همجوار و همچنین نیاز داخل، مازاد محصولات تولیدی خود شامل پارازایلین، ارتوزایلین، رافینت و برش سنگین می باشد را به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند، چین، کره جنوبی و ... صادر می نماید.

نوری بیش از یک میلیارد دلار محصول صادر کرد

پتروشیمی نوری موفق شد از ابتدای سال ۹۶ تا پایان دی ماه ، حدود ۳،۵۸۱ هزار تن انواع محصولات خود را به ارزش یک میلیارد و ۳۵ میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی کند.
اخبار صنعت پتروشیمی

پتروشیمی نوری موفق شد از ابتدای سال ۹۶ تا پایان دی ماه ، حدود ۳،۵۸۱ هزار تن انواع محصولات خود را به ارزش یک میلیارد و ۳۵ میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی کند.

به گزارش انرژی امروز، این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های تولید محصولات آروماتیکی در دنیا ، توانست  از ابتدای سال ۹۶ تا پایان دی ماه ، حدود ۳،۵۸۱ هزار تن انواع محصولات خود را به فروش برساند که از این مقدار ، ۴۰ درصد آن سهم فروش داخل و ۶۰ درصد به خارج از کشور صادر شده است.

این در حالیست که مجتمع نوری توانسته بود ، در ماههای آذر و دی ، بزرگترین و گسترده ترین تعمیرات اساسی خود از ابتدای راه اندازی تا کنون را به مدت ۴۵ روز ، در جهت رفع تنگناها و افزایش راندمان تولید ، افزایش کیفیت و خلوص محصولات و به تبع آن دستیابی به سود آوری پایدار با موفقیت به پایان برساند .

شایان ذکر است، پتروشیمی نوری علاوه بر تأمین خوراک پتروشیمی های همجوار و همچنین نیاز داخل، مازاد محصولات تولیدی خود شامل پارازایلین، ارتوزایلین، رافینت و برش سنگین می باشد را به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند، چین، کره جنوبی و ... صادر می نماید.

کد خبر: 
۱۹۷۳۷

دسته‌بندی‌ها

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹