Advertisment جلوگیری از هدررفت ۴۵۰ هزار مترمکعب گاز در روز | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

جلوگیری از هدررفت ۴۵۰ هزار مترمکعب گاز در روز

با انجام پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل‌های پالایشگاه دوم، امکان بازیابی ۹۵ درصد از کل گازهای ارسالی به مشعل‌های این پالایشگاه و تزریق مجدد گازهای بازیابی‌شده به جریان خوراک ورودی پالایشگاه برمی‌گردد.
نسیم خانه زرین
سرپرست مهندسی و خدمات فنی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با انجام پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل‌های پالایشگاه دوم، امکان بازیابی ۹۵ درصد از کل گازهای ارسالی به مشعل‌های این پالایشگاه و تزریق مجدد گازهای بازیابی شده به جریان خوراک ورودی پالایشگاه برمی گردد.به گزارش «انرژی امروز» کورش کاوه‌ئیان دراین‌باره گفت: پالایشگاه دوم در بخش خشکی مشتمل بر دو فاز ( ۲و۳ )، چهار ردیف پالایش گاز و شش شبکه مجزای ارسال گاز به مشعل ها ( هر فاز سه شبکه) شامل کم فشار، فشار متوسط و فشار بالا است. میزان گازهای ارسالی به این مشعل‌ها بر اساس طراحی ۳۰۰ میلیون متر مکعب در سال بوده است که پس از ایجاد اصلاحات و بازنگری در محاسبات و بهینه نمودن فرایند در سال های گذشته، این میزان هم اکنون به حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب گاز در سال کاهش پیدا کرده است.وی افزود: طرح بازیابی گازهای ارسالی به مشعل‌های پالایشگاه دوم، گام بسیار بزرگی در راستای حفظ سرمایه ی ملی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست است. با مدیریت شرکت ملی نفت ایران و پس از انجام مطالعات اولیه، جمع آوری اطلاعات طراحی، عملیاتی و اندازه‌گیری‌های میدانی و همچنین انجام مطالعات امکان‌سنجی توسط مجری طرح جامع توسعه پایدار پارس جنوبی و با همکاری واحدهای مختلف پالایشگاه دوم، منجر به انعقاد قرار داد میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت SOFREGAZ فرانسه و شرکت ایرانی صنعت سازه ثمین در شهریورماه ۹۶ گردیده است.به گفته این مقام مسئول پس از اجرای این پروژه بسیار مهم پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی، امکان بازیابی ۹۵ درصد از کل گازهای ارسالی به مشعل‌های این پالایشگاه و تزریق مجدد گازهای بازیابی شده به جریان خوراک ورودی پالایشگاه را میسر خواهد نمود. این طرح با ارزش تقریبی ۴۲ میلیون یورو با زمان برگشت سرمایه ۱۸ ماهه، برای جلوگیری از هدر رفت ۴۵۰ هزار متر مکعب گاز در روز طراحی شده است.کاوه‌ئیان ادامه داد: با اجرای این پروژه، از انتشار ۵۰۰ هزار تن در سال گاز دی اکسید کربن نیز جلوگیری خواهد شد. فرآیند بازیافت و مصرف گاز فلر (FGR) به عنوان موثرترین فناوری و روشی پیشرفته در دنیا به منظور جمع‎آوری گازهای مشعل پالایشگاه‎ها و تاسیسات مشابه صنعتی کاربرد دارد. با الگوبرداری و بومی‌سازی این طرح، قابلیت تعمیم و اجرای آن در دیگر فازهای پارس جنوبی نیز میسرمی شوند. کنترل و کاهش آلاینده‌های محیط زیستی همواره درتمامی فعالیت‌ها، اقدامات و طرح های اصلاحی پالایشگاه دوم مورد توجه بوده و از دغدغه‌های جدی مدیران و کارکنان این پالایشگاه است.

جلوگیری از هدررفت ۴۵۰ هزار مترمکعب گاز در روز

با انجام پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل‌های پالایشگاه دوم، امکان بازیابی ۹۵ درصد از کل گازهای ارسالی به مشعل‌های این پالایشگاه و تزریق مجدد گازهای بازیابی‌شده به جریان خوراک ورودی پالایشگاه برمی‌گردد.
اخبار صنعت گاز

سرپرست مهندسی و خدمات فنی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با انجام پروژه بازیابی گازهای ارسالی به مشعل‌های پالایشگاه دوم، امکان بازیابی ۹۵ درصد از کل گازهای ارسالی به مشعل‌های این پالایشگاه و تزریق مجدد گازهای بازیابی شده به جریان خوراک ورودی پالایشگاه برمی گردد.

به گزارش «انرژی امروز» کورش کاوه‌ئیان دراین‌باره گفت: پالایشگاه دوم در بخش خشکی مشتمل بر دو فاز ( ۲و۳ )، چهار ردیف پالایش گاز و شش شبکه مجزای ارسال گاز به مشعل ها ( هر فاز سه شبکه) شامل کم فشار، فشار متوسط و فشار بالا است. میزان گازهای ارسالی به این مشعل‌ها بر اساس طراحی ۳۰۰ میلیون متر مکعب در سال بوده است که پس از ایجاد اصلاحات و بازنگری در محاسبات و بهینه نمودن فرایند در سال های گذشته، این میزان هم اکنون به حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب گاز در سال کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: طرح بازیابی گازهای ارسالی به مشعل‌های پالایشگاه دوم، گام بسیار بزرگی در راستای حفظ سرمایه ی ملی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست است. با مدیریت شرکت ملی نفت ایران و پس از انجام مطالعات اولیه، جمع آوری اطلاعات طراحی، عملیاتی و اندازه‌گیری‌های میدانی و همچنین انجام مطالعات امکان‌سنجی توسط مجری طرح جامع توسعه پایدار پارس جنوبی و با همکاری واحدهای مختلف پالایشگاه دوم، منجر به انعقاد قرار داد میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت SOFREGAZ فرانسه و شرکت ایرانی صنعت سازه ثمین در شهریورماه ۹۶ گردیده است.

به گفته این مقام مسئول پس از اجرای این پروژه بسیار مهم پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی، امکان بازیابی ۹۵ درصد از کل گازهای ارسالی به مشعل‌های این پالایشگاه و تزریق مجدد گازهای بازیابی شده به جریان خوراک ورودی پالایشگاه را میسر خواهد نمود. این طرح با ارزش تقریبی ۴۲ میلیون یورو با زمان برگشت سرمایه ۱۸ ماهه، برای جلوگیری از هدر رفت ۴۵۰ هزار متر مکعب گاز در روز طراحی شده است.

کاوه‌ئیان ادامه داد: با اجرای این پروژه، از انتشار ۵۰۰ هزار تن در سال گاز دی اکسید کربن نیز جلوگیری خواهد شد. فرآیند بازیافت و مصرف گاز فلر (FGR) به عنوان موثرترین فناوری و روشی پیشرفته در دنیا به منظور جمع‎آوری گازهای مشعل پالایشگاه‎ها و تاسیسات مشابه صنعتی کاربرد دارد. با الگوبرداری و بومی‌سازی این طرح، قابلیت تعمیم و اجرای آن در دیگر فازهای پارس جنوبی نیز میسرمی شوند. کنترل و کاهش آلاینده‌های محیط زیستی همواره درتمامی فعالیت‌ها، اقدامات و طرح های اصلاحی پالایشگاه دوم مورد توجه بوده و از دغدغه‌های جدی مدیران و کارکنان این پالایشگاه است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹