Advertisment گاز مناطق جوانرود، قصرشیرین و ثلاث باباجانی وصل شد | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

گاز مناطق جوانرود، قصرشیرین و ثلاث باباجانی وصل شد

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: گاز مناطق جوانرود، قصرشیرین و ثلاث باباجانی وصل شده اما در سرپل‌ذهاب به دلیل تخریب فراوان ساختمان ها به‌ویژه در مسکن مهر امکان وصل مجدد گاز تا زمان حضور مردم در منازل وجود ندارد.
فاطمه سادات نجفیان
سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: گاز مناطق جوانرود، قصرشیرین و ثلاث باباجانی وصل شده اما در سرپل‌ذهاب به دلیل تخریب فراوان ساختمان ها به ویژه در مسکن مهر امکان وصل مجدد گاز تا زمان حضور مردم در منازل وجود ندارد.مجید بوجارزاده ،سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: از صبح زود به همراهی آقای عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و آقای مومنی، مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز، در منطقه سرپل ذهاب به بررسی وضعیت گازرسانی به منازل و ساختمان ها پرداخته ایم.وی افزود: گازرسانی به سایر مناطق زلزله زده انجام شده اما در سرپل‌ذهاب که بیشترین میزان تخریب را داشته هنوز  وصل گاز انجام نشده، به ویژه در مسکن مهر که به طور کامل تخریب شده است.بوجارزاده با تاکید بر اینکه ساختمان های سرپل‌ذهاب باید ایزوله شوند، ادامه داد: تیم های نشت‌یابی شرکت ملی گاز کار خود را انجام داده اند و از سلامت شبکه انتقال و گازرسانی تا پشت علمک ها در سرپل‌ذهاب نیز اطمینان یافته ایم، اما برای وصل گاز به داخل منازل باید مردم در خانه هایشان حضور داشته باشند تا با همراهی نمایندگان سازمان نظام مهندسی وصل گاز انجام شود که متاسفانه به دلیل تخریب فراوان، مردم نیز از ساختمان‌ها خارج شده اند.سخنگوی شرکت ملی گاز دلیل تاکید بر حضور مردم در منازل را بررسی نشت یابی پس از مسیر علمک به سمت داخل منازل اعلام کرد و ادامه داد: در مناطق قصر شیرین، جوانرود و ثلاث باباخانی گاز منازل به طور کامل وصل شده  و اگر مناطق در نقطه کور هستند که گازشان وصل نشده با اطلاع رسانی مردم بلافاصله مورد بررسی نشت یابی و وصل گاز قرار می گیرند.مدیر روابط عمومی شرکت ملی گاز اعلام کرد: تیم های عملیاتی که روز گذشته در جلسه مدیریت بحران کرمانشاه مشخص شده بودند فعالیت خود را آغاز کرده اند و ستادهای معین از اصفهان، مرکزی، ایلام، آذربایجان غربی، لرستان و همدان آنان را همراهی می کنند.به گزارش انرژی امروز، در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کشور، بلافاصله گازرسانی به شهرهای زلزله زده با هدف جلوگیری از وقوع حوادث ثانویه متوقف شد و تیم های عملیاتی گاز استانی فعالیت خود را جهت بررسی نشت یابی و اطمینان از سلامت شبکه انتقال و گاز رسانی آغاز کردند که عصر روز گذشته این فعالیت ها با حضور حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و سایر مسئولان مربوطه در کمیته بحران کرمانشاه صورت جدی تری به خود گرفت.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران:

گاز مناطق جوانرود، قصرشیرین و ثلاث باباجانی وصل شد

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: گاز مناطق جوانرود، قصرشیرین و ثلاث باباجانی وصل شده اما در سرپل‌ذهاب به دلیل تخریب فراوان ساختمان ها به‌ویژه در مسکن مهر امکان وصل مجدد گاز تا زمان حضور مردم در منازل وجود ندارد.
اخبار صنعت گاز

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت: گاز مناطق جوانرود، قصرشیرین و ثلاث باباجانی وصل شده اما در سرپل‌ذهاب به دلیل تخریب فراوان ساختمان ها به ویژه در مسکن مهر امکان وصل مجدد گاز تا زمان حضور مردم در منازل وجود ندارد.

مجید بوجارزاده ،سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: از صبح زود به همراهی آقای عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و آقای مومنی، مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز، در منطقه سرپل ذهاب به بررسی وضعیت گازرسانی به منازل و ساختمان ها پرداخته ایم.

وی افزود: گازرسانی به سایر مناطق زلزله زده انجام شده اما در سرپل‌ذهاب که بیشترین میزان تخریب را داشته هنوز  وصل گاز انجام نشده، به ویژه در مسکن مهر که به طور کامل تخریب شده است.

بوجارزاده با تاکید بر اینکه ساختمان های سرپل‌ذهاب باید ایزوله شوند، ادامه داد: تیم های نشت‌یابی شرکت ملی گاز کار خود را انجام داده اند و از سلامت شبکه انتقال و گازرسانی تا پشت علمک ها در سرپل‌ذهاب نیز اطمینان یافته ایم، اما برای وصل گاز به داخل منازل باید مردم در خانه هایشان حضور داشته باشند تا با همراهی نمایندگان سازمان نظام مهندسی وصل گاز انجام شود که متاسفانه به دلیل تخریب فراوان، مردم نیز از ساختمان‌ها خارج شده اند.

سخنگوی شرکت ملی گاز دلیل تاکید بر حضور مردم در منازل را بررسی نشت یابی پس از مسیر علمک به سمت داخل منازل اعلام کرد و ادامه داد: در مناطق قصر شیرین، جوانرود و ثلاث باباخانی گاز منازل به طور کامل وصل شده  و اگر مناطق در نقطه کور هستند که گازشان وصل نشده با اطلاع رسانی مردم بلافاصله مورد بررسی نشت یابی و وصل گاز قرار می گیرند.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی گاز اعلام کرد: تیم های عملیاتی که روز گذشته در جلسه مدیریت بحران کرمانشاه مشخص شده بودند فعالیت خود را آغاز کرده اند و ستادهای معین از اصفهان، مرکزی، ایلام، آذربایجان غربی، لرستان و همدان آنان را همراهی می کنند.

به گزارش انرژی امروز، در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کشور، بلافاصله گازرسانی به شهرهای زلزله زده با هدف جلوگیری از وقوع حوادث ثانویه متوقف شد و تیم های عملیاتی گاز استانی فعالیت خود را جهت بررسی نشت یابی و اطمینان از سلامت شبکه انتقال و گاز رسانی آغاز کردند که عصر روز گذشته این فعالیت ها با حضور حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و سایر مسئولان مربوطه در کمیته بحران کرمانشاه صورت جدی تری به خود گرفت.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹