Advertisment ارجاع اختلافات گازی ترکمنستان و ایران به دیوان بین‌المللی | تازه‌های انرژی ایران
نسیم خانه زرین
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

ارجاع اختلافات گازی ترکمنستان و ایران به دیوان بین‌المللی

دولت ترکمنستان با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران برای ارجاع پرونده اختلافی گازی دوجانبه به دیوان بین‌المللی داوری (ICC) موافقت کرد.
نسیم خانه زرین
دولت ترکمنستان با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران برای ارجاع پرونده اختلافی گازی دوجانبه به دیوان بین‌المللی داوری (ICC) موافقت کرد.به گزارش انرژی امروز، «مراد آرچایوف» رییس شرکت ملی گاز «ترکمن گاز» ترکمنستان در جلسه‌ای با «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور این کشور، گزارشی از وضعیت بدهی شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.رییس شرکت ملی گاز ترکمنستان تصریح کرد: در مذاکرات با طرف ایرانی توافقی درباره این بحث حاصل نشده و ایران پیشنهاد کرده جهت یافت راه حل قابل قبول به دادگاه داوری بین‌المللی مراجعه کنند.قربانقلی بردی‌محمداف پس از استماع گزارش و استدلال رئیس شرکت ملی گاز این کشور، دستور داد پیشنهاد شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارجاع پرونده مذکور به دادگاه داوری بین‌المللی پذیرفته و اسناد و مذاکرات مورد نیاز آماده شوند.اختلاف گازی بین شرکت ملی گاز ترکمنستان و شرکت ملی گاز ایران اوایل سال جاری میلادی به بهانه بدهی طرف ایرانی شروع شد و ترکمن‌ها انتقال گاز به ایران را متوقف کردند.موافقت طرف ترکمنی با ارجاع پرونده مذکور به دادگاه بین‌المللی داوری به پیشنهاد طرف ایرانی در حالی است که حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیر عامل شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران پیشتر از آماده بودن مدارک این کشور برای شکایت از ترکمنستان به دیوان بین‌المللی داوری خبر داده و گفته بود که قیمت گاز، خسارت وارده بابت قطع گاز در زمستان پارسال و کیفیت گاز ارسالی ۳ موضوع مورد بحث می‌باشد.قرارداد واردات گاز در سال ١٩٩٧ به مدت ٢۵ سال بسته شد و براساس آن ۲ خط لوله‌ مشترک برای انتقال گاز ترکمنستان به ایران احداث شد و براساس این قرارداد ترکمن‌ها باید بالغ بر ٢٣ میلیون متر مکعب در روز گاز صادر کنند.

ارجاع اختلافات گازی ترکمنستان و ایران به دیوان بین‌المللی

دولت ترکمنستان با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران برای ارجاع پرونده اختلافی گازی دوجانبه به دیوان بین‌المللی داوری (ICC) موافقت کرد.
اخبار صنعت گاز

دولت ترکمنستان با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران برای ارجاع پرونده اختلافی گازی دوجانبه به دیوان بین‌المللی داوری (ICC) موافقت کرد.

به گزارش انرژی امروز، «مراد آرچایوف» رییس شرکت ملی گاز «ترکمن گاز» ترکمنستان در جلسه‌ای با «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور این کشور، گزارشی از وضعیت بدهی شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.

رییس شرکت ملی گاز ترکمنستان تصریح کرد: در مذاکرات با طرف ایرانی توافقی درباره این بحث حاصل نشده و ایران پیشنهاد کرده جهت یافت راه حل قابل قبول به دادگاه داوری بین‌المللی مراجعه کنند.

قربانقلی بردی‌محمداف پس از استماع گزارش و استدلال رئیس شرکت ملی گاز این کشور، دستور داد پیشنهاد شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارجاع پرونده مذکور به دادگاه داوری بین‌المللی پذیرفته و اسناد و مذاکرات مورد نیاز آماده شوند.

اختلاف گازی بین شرکت ملی گاز ترکمنستان و شرکت ملی گاز ایران اوایل سال جاری میلادی به بهانه بدهی طرف ایرانی شروع شد و ترکمن‌ها انتقال گاز به ایران را متوقف کردند.

موافقت طرف ترکمنی با ارجاع پرونده مذکور به دادگاه بین‌المللی داوری به پیشنهاد طرف ایرانی در حالی است که حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیر عامل شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران پیشتر از آماده بودن مدارک این کشور برای شکایت از ترکمنستان به دیوان بین‌المللی داوری خبر داده و گفته بود که قیمت گاز، خسارت وارده بابت قطع گاز در زمستان پارسال و کیفیت گاز ارسالی ۳ موضوع مورد بحث می‌باشد.

قرارداد واردات گاز در سال ١٩٩٧ به مدت ٢۵ سال بسته شد و براساس آن ۲ خط لوله‌ مشترک برای انتقال گاز ترکمنستان به ایران احداث شد و براساس این قرارداد ترکمن‌ها باید بالغ بر ٢٣ میلیون متر مکعب در روز گاز صادر کنند.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹