Advertisment گردهمایی روسای فناوری اطلاعات گاز | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

گردهمایی روسای فناوری اطلاعات گاز

در دو دهه اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین سهم را در تحول و توسعه جوامع به‌ویژه در مباحث کسب و کار داشته و بدون شک این فناوری تحولی شگرف و نقطه عطفی در حوزه‌های مختلف کاری به‌ویژه در صنایع است.
فاطمه سادات نجفیان
در دو دهه اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین سهم را در تحول و توسعه جوامع به‌ویژه در مباحث کسب و کار داشته و بدون شک این فناوری تحولی شگرف و نقطه عطفی در حوزه‌های مختلف کاری به‌ویژه در صنایع است.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در هشتمین نشست روسای فناوری و اطلاعات شرکت های گاز استانی که با حضور مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران و به میزبانی شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق، با بیان اینکه، مهمترین بخش یک سازمان در صنعت، فناوری اطلاعات تاکید کرد: مرکزیت این اطلاعات در مرکز داده داخلی به عنوان قلب تپنده شرکت نیاز به مراکزی با کارآیی، امنیت بالا و هزینه پایین برای ادامه حیات یک شرکت دارد.وی ضمن تشکر از برگزاری این همایش، بیان داشت: با برگزاری این قبیل همایش ها، ساماندهی و ترسیم برنامه‌های آتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت‌ها و مدیریت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران محقق خواهد شد.مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، پرهیز از دوباره‌کاری و صرف هزینه و زمان در موارد موازی، افزایش تعامل و هم‌افزایی را از جمله نتایج برگزاری این همایش عنوان کرد و افزود: تدوین رویه‌ها و مقررات استاندارد در بخش بالادستی صنعت گاز به منظور همگرایی و همسویی بین واحدهای فاوا و در نهایت ایجاد یکپارچگی در سطوح فرآیند، اطلاعات، نرم‌افزار و زیرساخت، از دیگر اهداف این همایش برشمرد. وی تصریح کرد: در کنار پایه‌گذاری مدیریت دانش و کاربردی کردن آن، باید شاخص‌های اصلی صنعت گاز برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه، تبیین کرد.در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش بتواند در مجموعه واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز، یکپارچگی و هم‌افزایی بیشتری ایجاد کند.سیدمصطفی علوی، افزود: با رفع مشکلات، یکپارچگی و همگرایی مناسبی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموعه شرکت ملی گاز ایران ایجاد خواهد شد.وی در ادامه افزود: یکی از اهداف مهم از برگزاری این نشست، اطلاع رسانی، ارائه تجربیات و اقدامات شاخصی که در هریک از شرکت های گاز استانی درحوزهIT  در درون و بیرون سازمان انجام شده و در شرکت ملی گاز کاربرد داشته، است.علوی میزان دسترسی کارکنان واجد شرایط شرکت گاز استان اصفهان به رایانه را قابل ملاحظه عنوان کرد و گفت: ضریب دسترسی از ۷۰.۵ درصد درسال ۹۰ به ۹۶ درصد در سال ۹۵  رسیده  و در سال جاری نیز به ۹۹.۶  ارتقاء یافته است.وی بیان داشت: در حال حاضر ۱۰۳ شهر و ۱۳۳۸ روستا به شبکه گاز استان متصل شده‌اند که برای تأمین گاز این تعداد شهر و روستا، کاهش زمان اجرای شبکه، نصب و جابجایی علمک یا به ‌طور کلی کاهش زمان ارائه خدمات، کنترل تمامی درخواست‌های مربوط به انشعابات از جمله نصب انشعاب جدید، نصب علمک دوم، نصب مجدد انشعاب، جابجایی انشعاب، جمع‌آوری انشعاب، جمع‌آوری و نصب مجدد انشعاب، رسیدگی به انشعابات ناایمن یا غیرمجاز و سایر تعمیرات مورد نیاز انشعابات، به‌روزرسانی نقشه‌ها، محاسبه هزینه‌های عملیات نصب و انشعابات و ...، بستر فناوری و اطلاعات نقش استراتژیک و بنیادی داشته است.

گردهمایی روسای فناوری اطلاعات گاز

در دو دهه اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین سهم را در تحول و توسعه جوامع به‌ویژه در مباحث کسب و کار داشته و بدون شک این فناوری تحولی شگرف و نقطه عطفی در حوزه‌های مختلف کاری به‌ویژه در صنایع است.
اخبار صنعت گاز

در دو دهه اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین سهم را در تحول و توسعه جوامع به‌ویژه در مباحث کسب و کار داشته و بدون شک این فناوری تحولی شگرف و نقطه عطفی در حوزه‌های مختلف کاری به‌ویژه در صنایع است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در هشتمین نشست روسای فناوری و اطلاعات شرکت های گاز استانی که با حضور مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران و به میزبانی شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق، با بیان اینکه، مهمترین بخش یک سازمان در صنعت، فناوری اطلاعات تاکید کرد: مرکزیت این اطلاعات در مرکز داده داخلی به عنوان قلب تپنده شرکت نیاز به مراکزی با کارآیی، امنیت بالا و هزینه پایین برای ادامه حیات یک شرکت دارد.
وی ضمن تشکر از برگزاری این همایش، بیان داشت: با برگزاری این قبیل همایش ها، ساماندهی و ترسیم برنامه‌های آتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت‌ها و مدیریت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران محقق خواهد شد.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، پرهیز از دوباره‌کاری و صرف هزینه و زمان در موارد موازی، افزایش تعامل و هم‌افزایی را از جمله نتایج برگزاری این همایش عنوان کرد و افزود: تدوین رویه‌ها و مقررات استاندارد در بخش بالادستی صنعت گاز به منظور همگرایی و همسویی بین واحدهای فاوا و در نهایت ایجاد یکپارچگی در سطوح فرآیند، اطلاعات، نرم‌افزار و زیرساخت، از دیگر اهداف این همایش برشمرد. 
وی تصریح کرد: در کنار پایه‌گذاری مدیریت دانش و کاربردی کردن آن، باید شاخص‌های اصلی صنعت گاز برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه، تبیین کرد.
در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش بتواند در مجموعه واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز، یکپارچگی و هم‌افزایی بیشتری ایجاد کند.
سیدمصطفی علوی، افزود: با رفع مشکلات، یکپارچگی و همگرایی مناسبی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموعه شرکت ملی گاز ایران ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه افزود: یکی از اهداف مهم از برگزاری این نشست، اطلاع رسانی، ارائه تجربیات و اقدامات شاخصی که در هریک از شرکت های گاز استانی درحوزهIT  در درون و بیرون سازمان انجام شده و در شرکت ملی گاز کاربرد داشته، است.
علوی میزان دسترسی کارکنان واجد شرایط شرکت گاز استان اصفهان به رایانه را قابل ملاحظه عنوان کرد و گفت: ضریب دسترسی از ۷۰.۵ درصد درسال ۹۰ به ۹۶ درصد در سال ۹۵  رسیده  و در سال جاری نیز به ۹۹.۶  ارتقاء یافته است.
وی بیان داشت: در حال حاضر ۱۰۳ شهر و ۱۳۳۸ روستا به شبکه گاز استان متصل شده‌اند که برای تأمین گاز این تعداد شهر و روستا، کاهش زمان اجرای شبکه، نصب و جابجایی علمک یا به ‌طور کلی کاهش زمان ارائه خدمات، کنترل تمامی درخواست‌های مربوط به انشعابات از جمله نصب انشعاب جدید، نصب علمک دوم، نصب مجدد انشعاب، جابجایی انشعاب، جمع‌آوری انشعاب، جمع‌آوری و نصب مجدد انشعاب، رسیدگی به انشعابات ناایمن یا غیرمجاز و سایر تعمیرات مورد نیاز انشعابات، به‌روزرسانی نقشه‌ها، محاسبه هزینه‌های عملیات نصب و انشعابات و ...، بستر فناوری و اطلاعات نقش استراتژیک و بنیادی داشته است.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹