Advertisment 2500متر مشبک کاری در فاز 14 پارس جنوبی | تازه‌های انرژی ایران
دبیر تحریریه
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

۲۵۰۰متر مشبک کاری در فاز ۱۴ پارس جنوبی

مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران از انجام ۲۵۰۰ متر مشبک کاری هشت حلقه چاه در فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد.
دبیر تحریریه
 مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران از موفقیت متخصصان اداره کل نمودارگیری (LOGGING SERVICES ) این مدیریت در انجام ۲۵۰۰ متر مشبک کاری هشت حلقه چاه در فاز ۱۴ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی به روش TCP در اندازه سه و سه هشتم اینچ  خبر داد. به گزارش انرژی امروز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، علی دقایقی در توضیح بیشتر در این باره اظهار کرد: این کار تخصصی طی ۲۳ عملیات فشرده بدون زمان انتظار و با دقت و سرعت کم نظیر تا عمق حدود ۴۸۰۰ متر در مدت ۴۰ روز محقق شد.وی افزود: آخرین مراحل تکمیل هر حلقه چاه قبل از به تولید رسیدن مشبک کاری (PERFORATION ) است که بر اساس نتایج حاصل از نمودارگیری پتروفیزیکی مخزن صورت می پذیرد.دقایقی گفت: این عملیات بر روی چاه های حفر شده در موقعیت سکوی A فاز پیش گفته انجام و در جریان آن ۳۴ هزار گلوله مشبک کاری با کاربست دستگاه لوله مغزی سیار مدیریت خدمات فنی حفاری شرکت بکارگیری شد.مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه در خلال مشبک کاری این چاه ها ۹ نمودار گاما ری  (GR ) به شیوه MEMORY جهت تصحیح عمق نیز صورت گرفت، خاطر نشان کرد: با مشبک کاری هشت حلقه چاه توسط متخصصان این شرکت در مقایسه با ارائه این خدمات از سوی شرکت های خارجی در مجموع از خروج  ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز از کشور جلوگیری به عمل آمد.وی با اشاره به اینکه مدیریت خدمات ویژه یکی از بخش های زیرمجموعه معاونت مدیرعامل در امور فنی مهندسی شرکت است، یادآور شد: پیش از این مشبک کاری چاه های فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز از سوی متخصصان این مدیریت انجام شده بود عملیات توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز ترش و ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی در منطقه ویژه اقتصادی پارس در دست اجرا است.تولید روزانه افزون بر یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان مصرفی واحدهای پتروشیمی و روزانه ۴۰۰ تن گوگرد از دیگر تولیدات این فاز خواهد بود.

۲۵۰۰متر مشبک کاری در فاز ۱۴ پارس جنوبی

مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران از انجام ۲۵۰۰ متر مشبک کاری هشت حلقه چاه در فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد.
 مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران از موفقیت متخصصان اداره کل نمودارگیری (LOGGING SERVICES ) این مدیریت در انجام ۲۵۰۰ متر مشبک کاری هشت حلقه چاه در فاز ۱۴ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی به روش TCP در اندازه سه و سه هشتم اینچ  خبر داد.
 
به گزارش انرژی امروز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، علی دقایقی در توضیح بیشتر در این باره اظهار کرد: این کار تخصصی طی ۲۳ عملیات فشرده بدون زمان انتظار و با دقت و سرعت کم نظیر تا عمق حدود ۴۸۰۰ متر در مدت ۴۰ روز محقق شد.
وی افزود: آخرین مراحل تکمیل هر حلقه چاه قبل از به تولید رسیدن مشبک کاری (PERFORATION ) است که بر اساس نتایج حاصل از نمودارگیری پتروفیزیکی مخزن صورت می پذیرد.
دقایقی گفت: این عملیات بر روی چاه های حفر شده در موقعیت سکوی A فاز پیش گفته انجام و در جریان آن ۳۴ هزار گلوله مشبک کاری با کاربست دستگاه لوله مغزی سیار مدیریت خدمات فنی حفاری شرکت بکارگیری شد.
مدیر خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه در خلال مشبک کاری این چاه ها ۹ نمودار گاما ری  (GR ) به شیوه MEMORY جهت تصحیح عمق نیز صورت گرفت، خاطر نشان کرد: با مشبک کاری هشت حلقه چاه توسط متخصصان این شرکت در مقایسه با ارائه این خدمات از سوی شرکت های خارجی در مجموع از خروج  ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز از کشور جلوگیری به عمل آمد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت خدمات ویژه یکی از بخش های زیرمجموعه معاونت مدیرعامل در امور فنی مهندسی شرکت است، یادآور شد: پیش از این مشبک کاری چاه های فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز از سوی متخصصان این مدیریت انجام شده بود
 عملیات توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی با هدف تولید روزانه ۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز ترش و ۷۵ هزار بشکه میعانات گازی در منطقه ویژه اقتصادی پارس در دست اجرا است.
تولید روزانه افزون بر یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان مصرفی واحدهای پتروشیمی و روزانه ۴۰۰ تن گوگرد از دیگر تولیدات این فاز خواهد بود.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹