Advertisment فاز13 سرعت گرفت/ 54درصد از سهم داخلی‌ها محقق شد | تازه‌های انرژی ایران
فاطمه سادات نجفیان
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

فاز۱۳ سرعت گرفت/ ۵۴درصد از سهم داخلی‌ها محقق شد

قرار بود در این پروژه ایرانی ها یا بهتر بگویم، سهم داخلی ما ۶۲ درصد باشد که ۵۴ از این سهم خوشبختانه محقق شده است.
فاطمه سادات نجفیان
قرار بود در این پروژه ایرانی ها یا بهتر بگویم، سهم داخلی ما ۶۲ درصد باشد که ۵۴ از این سهم خوشبختانه محقق شده است که این خود درصد و نشان خوبی از پیشرفت ایرانی ها در پروژه ها استبه گزارش انرژی امروز، پیام معتمد، مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی، در گفتگو با خبرنگار« نفت وگاز» انرژی امروز در خصوص تعاملات با پیمانکاران ایرانی و خارجی گفت: کار پیمانکاری در سطح یک پروژه ملی مثل فازهای پارس جنوبی حتما با مشکلاتی همراه است  و نمی توان گفت یک پروژه ای داریم که می تواند از همه جا تاثیر بگیرد و شرایط به صورت نرمال پیش رود.وی با بیان اینکه ظرف زمان و مکان باید ارتباط با پیمانکاران و شرایط پروژه سنجیده شود، خاطر نشان کرد: یک زمان ما پیمانکاران تراز اول جهانی داریم که هیچ مشکلی وجود ندارد و پروژه را پیش می بریم و سرعت انجام پروژه ها بالاتر است. اما یک زمان هم یک تهاجم خارجی تحت عنوان تحریم داریم که کشور را تحت فشار می گذارد، اینجا است که شرکت های خارجی پروژه ها را ترک می کنند و ما مجبوریم شرکت های ایرانی را جایگزین کنیم که این مطمئنا متاثر از یک سری کمبودها خواهد بود.معتمد تصریح کرد: شاید دوباره کاری هایی به وجود آید، اما همه کشورهای دنیا اینگونه  پیشرفت کرده اند.وی با اشاره به موارد مشابه در سایر کشورها خاطر نشان کرد: همه اینها مواردی بوده که باعث شده در پروژه های بعدی در هزینه و زمان صرفه جویی کنند و برای پروژه های بعدی برنامه ریزی کنند و حوزه فعالیتشان را گسترش دهند.مجری پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی معتقد است، این موارد چیزهایی است که ما باید هزینه کنیم و از آن هزینه به یک دانش برسیم.وی با اشاره به پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی اظهار داشت: خوشبختانه در پارس جنوبی، شرایط به نحوی است که پیمانکاران موجود، از توانایی خوبی برخوردار شده اند.معتمد با بیان اینکه طبق آخرین بررسی که ما ابتدای امسال انجام دادیم، گفت: قرار بود در این پروژه ایرانی ها یا بهتر بگویم، سهم داخلی ما ۶۲ درصد باشد که ۵۴ از این سهم خوشبختانه محقق شده است که این خود درصد و نشان خوبی از پیشرفت ایرانی ها در پروژه ها است.مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی خاطر نشان کرد: در بخش خط لوله دریایی و پالایشگاه ها و خشکی و ساخت سکوهای دریایی، در اجرا و مهندسی صد در صد از توان نیروهای ایرانی استفاده شده است. در بخش حفاری به دلیل پیچیده بودن کار، در بخش مهندسی تا ۹۰ درصد و در بخش اجرا تا ۸۰ درصد  از نیروهایی داخلی بکارگرفته شده است که همه اینها روی هم رفته سهم ۵۴ درصد را نشان می دهد.وی تصریح کرد: امیدواریم با درس هایی که پیمانکاران داخلی در طول پروژه ها می گیرند، شاهد رشد بیشتر آنها باشیم.معتمد با بیان اینکه ما به عنوان شرکت نفت و گاز پارس، بستر مناسبی برای توسعه در کشور فراهم می کنیم، خاطر نشان کرد: ما پیمانکار EPC نیستم، بلکه ناظر ارشد پروژه های درحال اجرا هستیم که منابع، امکانات و تخصص را در اختیار شرکت های داخلی می گذاریم تا رشد کنند.طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی سرعت گرفتمجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی همچنین در خصوص میزان پیشرفت این طرح اظهار داشت: فاز ١٣ یکی از طرح های پیشتاز پارس جنوبی است که تا پایان سال در بخش پالایشگاهی، شاهد پیشرفت ۹۱ درصدی آن خواهیم بود.وی با بیان اینکه ما در حال حاضر  ٩تا از واحدها را راه اندازی اولیه کردیم و در مدار عملیاتی قرار گرفتند، گفت: اکثر این واحدها، واحدهای یوتیلیتی هستندکه نقش پشتیبان را در راه اندازی پالایشگاه ایفا می کنند. معتمد در ادامه گفت: طبق برنامه هایی که داریم تا پایان امسال یک ردیف شیرین سازی گاز را با گاز ۶ و ۷ و ٨ سرویس می زنیم.وی با اشاره به این طرح گفت: در بخش های دیگر فاز ۱۳ ساخت سکوهای دریایی ما در شرکت صدرا ۸۳ درصد پیشرفت داشته است و دو سکوی B و D با پیشرفت ۸۵ و ۸۶ درصد در برنامه است تا پایان امسال یا حداکثر تا اردیبهشت سال آینده برای نصب به دریا اعزام شوند. در بخش حفاری نیز با ٨٣ درصد پیشرفت شرایط خوبی داریم که با تعمیر لایه CRA همراه با دانش فنی و داخلی سازی انجام شد.شایان ذکر است یک شرکت داخلی و یک کنسرسیوم خارجی در این کار بایکدیگر مشارکت داشته اند که در حال ساخت هستند.گفتنی است، باتحویل لوله هایی CRA  بخش حفاری سکو های B و D بخش حفاری نیز در وضعیت مناسبی قرار داریم.معتمد در ادامه اظهار داشت: در بخش خطوط لوله دریایی هم یک لوله در دریا قرار داده شده که تا پایان امسال عملیات آماده سازی این خط نیز تمام و آماده برداشت می شود. خط لوله دوم نیز در حال آماده سازی است و امیدواریم کار بخش خطوط لوله دریایی نیز تا بهار آینده به پایان برسد.
در گفتگو با «انرژی امروز» اعلام شد:

فاز۱۳ سرعت گرفت/ ۵۴درصد از سهم داخلی‌ها محقق شد

قرار بود در این پروژه ایرانی ها یا بهتر بگویم، سهم داخلی ما ۶۲ درصد باشد که ۵۴ از این سهم خوشبختانه محقق شده است.
اخبار صنعت گاز

قرار بود در این پروژه ایرانی ها یا بهتر بگویم، سهم داخلی ما ۶۲ درصد باشد که ۵۴ از این سهم خوشبختانه محقق شده است که این خود درصد و نشان خوبی از پیشرفت ایرانی ها در پروژه ها است

به گزارش انرژی امروز، پیام معتمد، مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی، در گفتگو با خبرنگار« نفت وگاز» انرژی امروز در خصوص تعاملات با پیمانکاران ایرانی و خارجی گفت: کار پیمانکاری در سطح یک پروژه ملی مثل فازهای پارس جنوبی حتما با مشکلاتی همراه است  و نمی توان گفت یک پروژه ای داریم که می تواند از همه جا تاثیر بگیرد و شرایط به صورت نرمال پیش رود.

وی با بیان اینکه ظرف زمان و مکان باید ارتباط با پیمانکاران و شرایط پروژه سنجیده شود، خاطر نشان کرد: یک زمان ما پیمانکاران تراز اول جهانی داریم که هیچ مشکلی وجود ندارد و پروژه را پیش می بریم و سرعت انجام پروژه ها بالاتر است. اما یک زمان هم یک تهاجم خارجی تحت عنوان تحریم داریم که کشور را تحت فشار می گذارد، اینجا است که شرکت های خارجی پروژه ها را ترک می کنند و ما مجبوریم شرکت های ایرانی را جایگزین کنیم که این مطمئنا متاثر از یک سری کمبودها خواهد بود.

معتمد تصریح کرد: شاید دوباره کاری هایی به وجود آید، اما همه کشورهای دنیا اینگونه  پیشرفت کرده اند.

وی با اشاره به موارد مشابه در سایر کشورها خاطر نشان کرد: همه اینها مواردی بوده که باعث شده در پروژه های بعدی در هزینه و زمان صرفه جویی کنند و برای پروژه های بعدی برنامه ریزی کنند و حوزه فعالیتشان را گسترش دهند.

مجری پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی معتقد است، این موارد چیزهایی است که ما باید هزینه کنیم و از آن هزینه به یک دانش برسیم.

وی با اشاره به پروژه فاز ۱۳ پارس جنوبی اظهار داشت: خوشبختانه در پارس جنوبی، شرایط به نحوی است که پیمانکاران موجود، از توانایی خوبی برخوردار شده اند.

معتمد با بیان اینکه طبق آخرین بررسی که ما ابتدای امسال انجام دادیم، گفت: قرار بود در این پروژه ایرانی ها یا بهتر بگویم، سهم داخلی ما ۶۲ درصد باشد که ۵۴ از این سهم خوشبختانه محقق شده است که این خود درصد و نشان خوبی از پیشرفت ایرانی ها در پروژه ها است.

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی خاطر نشان کرد: در بخش خط لوله دریایی و پالایشگاه ها و خشکی و ساخت سکوهای دریایی، در اجرا و مهندسی صد در صد از توان نیروهای ایرانی استفاده شده است. در بخش حفاری به دلیل پیچیده بودن کار، در بخش مهندسی تا ۹۰ درصد و در بخش اجرا تا ۸۰ درصد  از نیروهایی داخلی بکارگرفته شده است که همه اینها روی هم رفته سهم ۵۴ درصد را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با درس هایی که پیمانکاران داخلی در طول پروژه ها می گیرند، شاهد رشد بیشتر آنها باشیم.

معتمد با بیان اینکه ما به عنوان شرکت نفت و گاز پارس، بستر مناسبی برای توسعه در کشور فراهم می کنیم، خاطر نشان کرد: ما پیمانکار EPC نیستم، بلکه ناظر ارشد پروژه های درحال اجرا هستیم که منابع، امکانات و تخصص را در اختیار شرکت های داخلی می گذاریم تا رشد کنند.

طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی سرعت گرفت

مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی همچنین در خصوص میزان پیشرفت این طرح اظهار داشت: فاز ١٣ یکی از طرح های پیشتاز پارس جنوبی است که تا پایان سال در بخش پالایشگاهی، شاهد پیشرفت ۹۱ درصدی آن خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ما در حال حاضر  ٩تا از واحدها را راه اندازی اولیه کردیم و در مدار عملیاتی قرار گرفتند، گفت: اکثر این واحدها، واحدهای یوتیلیتی هستندکه نقش پشتیبان را در راه اندازی پالایشگاه ایفا می کنند.

 معتمد در ادامه گفت: طبق برنامه هایی که داریم تا پایان امسال یک ردیف شیرین سازی گاز را با گاز ۶ و ۷ و ٨ سرویس می زنیم.

وی با اشاره به این طرح گفت: در بخش های دیگر فاز ۱۳ ساخت سکوهای دریایی ما در شرکت صدرا ۸۳ درصد پیشرفت داشته است و دو سکوی B و D با پیشرفت ۸۵ و ۸۶ درصد در برنامه است تا پایان امسال یا حداکثر تا اردیبهشت سال آینده برای نصب به دریا اعزام شوند. در بخش حفاری نیز با ٨٣ درصد پیشرفت شرایط خوبی داریم که با تعمیر لایه CRA همراه با دانش فنی و داخلی سازی انجام شد.

شایان ذکر است یک شرکت داخلی و یک کنسرسیوم خارجی در این کار بایکدیگر مشارکت داشته اند که در حال ساخت هستند.

گفتنی است، باتحویل لوله هایی CRA  بخش حفاری سکو های B و D بخش حفاری نیز در وضعیت مناسبی قرار داریم.

معتمد در ادامه اظهار داشت: در بخش خطوط لوله دریایی هم یک لوله در دریا قرار داده شده که تا پایان امسال عملیات آماده سازی این خط نیز تمام و آماده برداشت می شود. خط لوله دوم نیز در حال آماده سازی است و امیدواریم کار بخش خطوط لوله دریایی نیز تا بهار آینده به پایان برسد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹