Advertisment تولید سوخت هیدروژنی از ادرار انسان! | تازه‌های انرژی ایران رفتن به محتوای اصلی
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

تولید سوخت هیدروژنی از ادرار انسان!

پژوهشگران آمریکایی موفق به طراحی و ساخت نوعی نانوپودر آلومینیومی شدند که می‌تواند از ادرار، هیدروژن تولید کند. این فناوری برای تولید انرژی می‌تواند به کار رود.
احسان صابونیها
پژوهشگران آمریکایی موفق به طراحی و ساخت نوعی نانوپودر آلومینیومی شدند که می‌تواند از ادرار، هیدروژن تولید کند. این فناوری برای تولید انرژی می‌تواند به کار رود. یک کیلوگرم نانوپودر آلومینیوم می‌تواند ۲۲۰ کیووات انرژی در مدت سه دقیقه ایجاد کند.به گزارش انرژی امروز، محققان آزمایشگاه تحقیقات ارتش آمریکا (ARL) نشان دادند که می‌توان از ادرار، سوخت تولید کرد که برای این کار از نانوپودرهای آلومینیوم استفاده می‌شود.وزرات دفاع آمریکا در گزارشی که اخیرا منتشر نموده اعلام کرد که برای این فناوری، نانوپودرهای مبتنی بر آلومینیوم طراحی و ساخته شده‌است که با استفاده از این نانوپودر می‌توان هیدروژن موجود در ادرار را از آن جدا کرد.محققان این پروژه اوایل سال جاری میلادی مقاله‌ای منتشر کردند که در آن جزئیات مربوط به روشی برای زدایش هیدروژن با استفاده از نانوپودر حاوی آلومینیوم ارائه شده بود. پژوهشگران در این مقاله نشان داده بودند که افزودن این نانوپودر به آب منجر به آزاد شدن هیدروژن می‌شود. اما زمانی که به آب، ادرار اضافه شد، نرخ تولید گاز هیدروژن تقریبا دو برابر شد.این نتایج نشان داد که سربازان می‌توانند در میدان جنگ از ادرار به‌عنوان منبعی برای تولید سوخت استفاده کنند. کریستوفر دارلینگ از محققان این پروژه می‌گوید: « چیزی که محققان این پروژه به آن دست پیدا کردند می‌تواند به‌صورت مستقیم برای سربازان مورد استفاده قرار گیرد. ما موفق به ارائه روشی شدیم که با استفاده از آن می‌توان آب را شکافت و هیدروژن تولید کرد. در این پروژه ما نشان دادیم که یک کیلوگرم پودر آلومینیوم می‌تواند ۲۲۰ کیووات انرژی در مدت سه دقیقه ایجاد کند.»در این مقاله آمده است که پیل‌های سوختی مبتنی بر هیدروژن بسیار پاک بوده و کارایی انرژی بالاتری نسبت به موتورهای احتراقی دارند. هیدروژن مورد استفاده در این موتورها را می‌توان از منابع مختلف تامین کرد.سربازان گاهی در نواحی فعالیت دارند که تامین انرژی و سوخت برای آنها دشوار است. برای کمک به این سربازان چنین فناوری می‌تواند بسیار مفید باشد.محققان هنوز در حال کار روی این پروژه بوده و هنوز مشخص نیست که این فناوری چه زمانی تجاری‌سازی شده و می‌توان از آن استفاده کرد. این گروه تحقیقاتی در حال کار روی این فناوری هستند تا دریابند که این نانوپودر با دیگر سیالات بدن نظیر بذاق چه برهم‌کنشی دارد.

تولید سوخت هیدروژنی از ادرار انسان!

پژوهشگران آمریکایی موفق به طراحی و ساخت نوعی نانوپودر آلومینیومی شدند که می‌تواند از ادرار، هیدروژن تولید کند. این فناوری برای تولید انرژی می‌تواند به کار رود.
اخبار فناوری انرژی

پژوهشگران آمریکایی موفق به طراحی و ساخت نوعی نانوپودر آلومینیومی شدند که می‌تواند از ادرار، هیدروژن تولید کند. این فناوری برای تولید انرژی می‌تواند به کار رود. یک کیلوگرم نانوپودر آلومینیوم می‌تواند ۲۲۰ کیووات انرژی در مدت سه دقیقه ایجاد کند.

به گزارش انرژی امروز، محققان آزمایشگاه تحقیقات ارتش آمریکا (ARL) نشان دادند که می‌توان از ادرار، سوخت تولید کرد که برای این کار از نانوپودرهای آلومینیوم استفاده می‌شود.

وزرات دفاع آمریکا در گزارشی که اخیرا منتشر نموده اعلام کرد که برای این فناوری، نانوپودرهای مبتنی بر آلومینیوم طراحی و ساخته شده‌است که با استفاده از این نانوپودر می‌توان هیدروژن موجود در ادرار را از آن جدا کرد.

محققان این پروژه اوایل سال جاری میلادی مقاله‌ای منتشر کردند که در آن جزئیات مربوط به روشی برای زدایش هیدروژن با استفاده از نانوپودر حاوی آلومینیوم ارائه شده بود. پژوهشگران در این مقاله نشان داده بودند که افزودن این نانوپودر به آب منجر به آزاد شدن هیدروژن می‌شود. اما زمانی که به آب، ادرار اضافه شد، نرخ تولید گاز هیدروژن تقریبا دو برابر شد.

این نتایج نشان داد که سربازان می‌توانند در میدان جنگ از ادرار به‌عنوان منبعی برای تولید سوخت استفاده کنند. کریستوفر دارلینگ از محققان این پروژه می‌گوید: « چیزی که محققان این پروژه به آن دست پیدا کردند می‌تواند به‌صورت مستقیم برای سربازان مورد استفاده قرار گیرد. ما موفق به ارائه روشی شدیم که با استفاده از آن می‌توان آب را شکافت و هیدروژن تولید کرد. در این پروژه ما نشان دادیم که یک کیلوگرم پودر آلومینیوم می‌تواند ۲۲۰ کیووات انرژی در مدت سه دقیقه ایجاد کند.»

در این مقاله آمده است که پیل‌های سوختی مبتنی بر هیدروژن بسیار پاک بوده و کارایی انرژی بالاتری نسبت به موتورهای احتراقی دارند. هیدروژن مورد استفاده در این موتورها را می‌توان از منابع مختلف تامین کرد.

سربازان گاهی در نواحی فعالیت دارند که تامین انرژی و سوخت برای آنها دشوار است. برای کمک به این سربازان چنین فناوری می‌تواند بسیار مفید باشد.

محققان هنوز در حال کار روی این پروژه بوده و هنوز مشخص نیست که این فناوری چه زمانی تجاری‌سازی شده و می‌توان از آن استفاده کرد. این گروه تحقیقاتی در حال کار روی این فناوری هستند تا دریابند که این نانوپودر با دیگر سیالات بدن نظیر بذاق چه برهم‌کنشی دارد.

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹