Advertisment سیستم مدیریت هوشمند فشار در زمان حفاری | تازه‌های انرژی ایران
احسان صابونیها
انرژی امروز
w
+۹۸.۲۱.۲۶۴۱۳۹۹۷
Unit 32, No.‎ 26, North Naft Street
Tehran,TH,۱۹۱۸۷۹۳۵۷۲
Iran

سیستم مدیریت هوشمند فشار در زمان حفاری

شرکت بین‌المللی خدمات حفاری ودرفورد به‌تازگی از سیستم کنترل و مدیریت هوشمند فشار در زمان حفاری رونمایی کرد.
احسان صابونیها
شرکت بین المللی خدمات حفاری ودرفورد اعلام کرد که سیستم کنترل و مدیریت هوشمند فشار در زمان حفاری را در مقیاس صنعتی تولید خواهد کرد.به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، سیستم «PressurePro» ، از یک مجموعه کنترل فشار دوار با قابلیت مقاومت جریان ۵۰۰۰ پام و یک سیستم تنظیم خودکار دبی جریانی صفحه ای یا چوک (Choke)، تشکیل شده است، این فناوری در عملیات خاص نظیر حفاری با فشار کنترل شده، حفاری در فشار زیر تعادل (Underbalanced) و حفاری با فوم کاربرد فراوان دارد.سیستم هوشمند کنترل و مدیریت فشار درون چاهی درزمان حفاری، رابط کاربری بسیار آسان و قابل فهمی دارد و برای استفاده از آن نیازی به بهره گیری از تجربه، نظارت و یا دانش خاصی وجود ندارد. در این فناوری تنها کافیست که کاربر فشار مدنظر درون چاهی را وارد سیستم بکند تا «PressurePro» به طور خودکار فشار درون چاهی را با تنظیم میزان باز و بسته بودن چوک، به درجه مدنظر با ضریب خطایی در گستره ۵ پام برساند.رئیس بخش حفاری ودرفورد درباره این فناوری می گوید:« سیستم نوین PressurePro به حفاران قابلیت کنترل بهتر و دقیق تر فشار درون چاهی را در زمان حفاری در خشکی خواهد داد. با بکارگیری سیستم تنظیم چوک خودکار در کنار سیستم کنترل فشار دوار، به افراد کمتری روی دکل در زمان حفاری نیاز خواهد بود و به طبع آن ایمنی و سلامت افراد و محیط عملیات افزایش می یابد.»
ودرفورد از آخرین فناوری کنترل فشار هنگام حفاری رونمایی کرد؛

سیستم مدیریت هوشمند فشار در زمان حفاری

شرکت بین‌المللی خدمات حفاری ودرفورد به‌تازگی از سیستم کنترل و مدیریت هوشمند فشار در زمان حفاری رونمایی کرد.
اخبار فناوری انرژی

شرکت بین المللی خدمات حفاری ودرفورد اعلام کرد که سیستم کنترل و مدیریت هوشمند فشار در زمان حفاری را در مقیاس صنعتی تولید خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری «انرژی امروز»، سیستم «PressurePro» ، از یک مجموعه کنترل فشار دوار با قابلیت مقاومت جریان ۵۰۰۰ پام و یک سیستم تنظیم خودکار دبی جریانی صفحه ای یا چوک (Choke)، تشکیل شده است، این فناوری در عملیات خاص نظیر حفاری با فشار کنترل شده، حفاری در فشار زیر تعادل (Underbalanced) و حفاری با فوم کاربرد فراوان دارد.

سیستم هوشمند کنترل و مدیریت فشار درون چاهی درزمان حفاری، رابط کاربری بسیار آسان و قابل فهمی دارد و برای استفاده از آن نیازی به بهره گیری از تجربه، نظارت و یا دانش خاصی وجود ندارد. در این فناوری تنها کافیست که کاربر فشار مدنظر درون چاهی را وارد سیستم بکند تا «PressurePro» به طور خودکار فشار درون چاهی را با تنظیم میزان باز و بسته بودن چوک، به درجه مدنظر با ضریب خطایی در گستره ۵ پام برساند.

رئیس بخش حفاری ودرفورد درباره این فناوری می گوید:« سیستم نوین PressurePro به حفاران قابلیت کنترل بهتر و دقیق تر فشار درون چاهی را در زمان حفاری در خشکی خواهد داد. با بکارگیری سیستم تنظیم چوک خودکار در کنار سیستم کنترل فشار دوار، به افراد کمتری روی دکل در زمان حفاری نیاز خواهد بود و به طبع آن ایمنی و سلامت افراد و محیط عملیات افزایش می یابد.»

کد خبر: 
۱۴۵۸۷
منبع خبر: 

انعکاس نظر شما

کپچا
لطفا به پرسش امنیتی پاسخ دهید (برای ارزیابی کاربر)
تایپ پاسخ به صورت فارسی یا فارسی/انگلیسی مجاز میباشد.
Facebook icon
Google icon
Twitter icon
Instagram icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Del.icio.us icon
StumbleUpon icon
Digg icon
MySpace icon
Newsvine icon
Reddit icon
Yahoo! icon
Technorati icon
e-mail icon
۴۹